Fonds 2061 - Harold Morrey Smith fonds

தலைப்பும் அறிக்கை பொறுப்புப் பரப்பும்

Title proper

Harold Morrey Smith fonds

பொதுப் பொருட் பெயர்/ பெயர்க்குறிப்பு?

Parallel title

Other title information

Title statements of responsibility

தலைப்பு குறிப்புகள்

  • Source of title proper: Title based on the contents of the fonds.

விவரிப்பு மட்டம்

Fonds

சேமகம்?

உசாத்துணைக் குறி

CA ON00357 2061

பதிப்பு பரப்பு

Edition statement

Edition statement of responsibility

Class of material specific details area

Statement of scale (cartographic)

Statement of projection (cartographic)

Statement of coordinates (cartographic)

Statement of scale (architectural)

Issuing jurisdiction and denomination (philatelic)

ஆக்கப் பரப்பு திகதிகள்

திகதி

  • 1916-1920 (Creation)

இயல் விவரப் பரப்பு

Physical description

19 cm of textual records
1 photo album

வெளியீட்டாளர் தொகுதிப் பரப்பு?

Title proper of publisher's series

Parallel titles of publisher's series

Other title information of publisher's series

Statement of responsibility relating to publisher's series

Numbering within publisher's series

Note on publisher's series

ஆவண விவரிப்பு பரப்பு

ஆக்கியவரின் பெயர்

(1897-1972)

வாழ்க்கை வரலாற்று வரலாறு?

Harold Morrey Smith was born in Toronto in 1897. His father was employed by the Bank of Toronto. His mother, with whom Harold had a close relationship, was apparently involved in the activities and social life of Trinity Methodist Church. His only sibling, a younger brother named Waldo, was later to become a minister of The United Church of Canada and a professor of church history. Harold attended the University of Toronto Schools before matriculating at Victoria College in the University of Toronto in 1914. During his first two years at Vic, he distinguished himself as a gifted student who not only won academic scholarships and prizes but also participated in activities such as the "Bob" and was elected "Senior Stick" (in absentia) by his classmates.

In the summer of 1916 Harold enlisted in the Canadian military and spent the next three years in training as a member of the Signal Corps. The first weeks from late June to early August of 1916 were spent at Rockcliffe Park in Ottawa. This was followed by more than two years at several locations in England, where he made friends within the military (including a close-knit group of Vic students) as well as among the townspeople he visited and members of the local Methodist churches he attended. He developed a particularly close friendship with a young woman in Eastbourne. During this period he found himself promoted to the rank of sergeant. In November of 1918 his unit moved to France, where he remained until the end of the war without seeing action in battle.

After returning to Canada in the summer of 1919, Harold re-entered Victoria College and graduated with a B.A. and a Gold Medal in Modern History in 1920. His professional career was devoted to practicing law in Toronto, which he did for almost fifty years until his death in 1972.

பாதுகாவல் வரலாறு?

நோக்கமும் உள்ளடக்கமும்

Fonds contains letters sent by Harold Morrey Smith to his family from military training camps in Ottawa, England and France during the period 29 June 1916 to 22 May 1919. There are some additional items such as a procedure manual for Signal Training (1918), dispersal certificate (1919 May 24), a small encased picture of Jesus Christ, and a student essay written for a Modern History course.

The letters provide an exceptionally clear and vivid picture of both the external and internal worlds of Harold Morrey Smith during the period of his military service. The world outside him is described in great detail: living conditions and social life in the military training camps; training methods and signalling techniques; excursions to towns and cities, and the social life he found outside the camps; religious services attended as well as movies, plays and musicals taken in.

The internal world of Harold Morrey Smith is pictured in as much detail. It is a world shaped both by the moral and religious outlook of Canadian Methodism, and by a broad education in the liberal arts. The mind of a future lawyer is suggested in descriptive passages that are precise and analytical in approach. Other passages, in which the writer's emotions are more visible, express moral and aesthetic opinions. In some instances it appears that the writer seeks to reassure his parents that their distant son is not falling prey to the common vices of military life. Nevertheless, the letters do explore in a frank and insightful way some of his feelings about his routinized existence and the moral complexity of the war he is training to fight. Other subjects discussed in the letters are his attitudes toward his promotion to higher rank, his desire to see "action", his unwillingness to commit himself to a romantic relationship during this period, as well his thoughts about religion, art, writing, and other more abstract topics. Throughout, his closeness to his family and his fondness for the Victoria College community as remembered in Toronto and experienced abroad are evident.

The letters are written in an unusually lucid and vigorous style, which makes their reading generally quite effortless in spite of all the descriptive detail. It is evident that Smith had definite ideas about composition and style, and that he invested a good deal of time in keeping up his correspondence and diaries (the existence of other letters and the diaries are not presently known). Researchers interested in the subjects addressed in the letters to his family are the ultimate beneficiaries of this substantial investment.

குறிப்புகள் பரப்பு

இயல்/ புற நிலைமை

The paper of some letters is becoming brittle and fragile, especially around the edges. Use caution when reviewing.

Immediate source of acquisition

This material was donated to the Victoria University Archives by Mr. Smith's daughters, Margaret Veall and Carolyn Stafford, in the autumn of 1989 and winter of 1990.
1987.082V (student essay)
1989.128V
1993.065 (album)

Arrangement

Language of material

Script of material

Location of originals

Availability of other formats

Restrictions on access

Terms governing use, reproduction, and publication

Finding aids

Photograph album is described in the photograph database: http://archival-photos.vicu.utoronto.ca/

உதவு கருவி தோற்றுவிக்கப்பட்டது

Associated materials

தொடர்புடைய பொருட்கள்

Accruals

General note

See also a photo of H.M. Smith in uniform under accession 1989.141, by searching our Photograph Database.

General note

For other personal records donated by students, see Collection 2190 - Victoria University (Toronto, Ont.). Student Collection

மாற்று அடையாளம்காட்டிகள்/ இனங்காணி?

Category

Students / Alumni Personal Papers

தகுதர எண் பரப்பு

Standard number

பொருட்துறை அணுக்க நுழைவாயில்கள்

இட அணுக்க நுழைவாயில்கள்

பெயர் அணுக்க நுழைவாயில்கள்

வகைமை அணுக்க நுழைவாயில்கள்?

Description record identifier

நிறுவன அடையாளம்காட்டி

விதிகளும் மரபுநெறிகளும்

Language of description

Script of description

மூலங்கள்

Accession area

தொடர்புடைய பொருட்துறைகள்

தொடர்புடைய நபர்களும் நிறுவனங்களும்

தொடர்புடைய இடங்கள்

தொடர்புடைய வகைமைகள்