அச்சு முன்காட்சி மூடுக

Showing 1741 results

Archival description
Only top-level descriptions
அச்சு முன்காட்சி View:

சாமுவேல் ஜேம்ஸ் வேலுப்பிள்ளை செல்வநாயகம் சேகரம் 

 • CA UTSC 014
 • Fonds
 • n.d., 1921, 1929-1930, 1933-1937, 1939-1940, 1944-1988

விளங்கியமையையும் இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் நாளாந்த நடவடிக்கைகளையும் இச்சேகரம் பிரதிபலிக்கிறது.

இச்சேகரம் இலங்கையில் 1950 இலிருந்து 1970 வரையான காலப்பகுதியில் இடம்பெற்ற முக்கியமான அரசியல் நிகழ்வுகளை ஆவணப்படுத்துவதோடு இலங்கைத் தமிழர்கள் எதிர்கொண்ட போராட்டங்களுக்கு சாட்சியமாகவும் விளங்குகிறது.

இச்சேகரம் செல்வநாயகம் அவர்களின் குடும்பம், பின்புலம் தொடர்பான ஆவணங்களையும் அவரது துணைவியார் எமிலி கிரேஸ் செல்வநாயகம் சேகரித்த நினைவஞ்சலி ஆவணங்களையும் கொண்டுள்ளது. மூன்று பிரதான வரிசைகளாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ள இச்சேகரம் 1933-1937, 1939-1940, 1944-1988 ஆகிய காலப்பகுதிகளுக்கான ஆவணங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. இவற்றுள் பெருளவிலான ஆவணங்கள் 1960, 1970 காலப்பகுதியைச் சேர்ந்தவை ஆகும்.

தனிப்பட்ட ஆவணங்கள் கடிதத் தொடர்பு, தனிப்பட்ட பொருட்கள், நிதி மற்றும் தேயிலைத் தோட்டத்துடன் தொடர்புடைய ஆவணங்கள், ஏனைய ஆவணங்களை உள்ளடக்கியுள்ளன. தொழில்சார் ஆவணங்கள் அலுவலகக் கோப்புகள், கட்சி ஆவணங்கள், கடிதத் தொடர்பு, ஏனைய ஆவணங்களை உள்ளடக்கியுள்ளன. நினைவஞ்சலி ஆவணங்கள் சுவரொட்டிகள், செய்தித்தாள் துணுக்குகள், நினைவஞ்சலிக் குறிப்பேடு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளன. இச்சேகரம் பின்வருமாறு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது:

 1. தனிப்பட்ட ஆவணங்கள்
  1.1. எஸ். ஜே. வி. செல்வநாயகம் தனிப்பட்ட கடிதத் தொடர்பு
  1.2. எஸ். ஜே. வி. மற்றும் எமிலி கிரேஸ் செல்வநாயகம் கடிதத் தொடர்பு
  1.3. எமிலி கிரேஸ் செல்வநாயகம் கடிதத் தொடர்பு
  1.4. தனிப்பட்ட பொருட்கள்/உடைமைகள்
  1.5. பல்வகை கடிதத் தொடர்பு
  1.6. பல்வகை குடும்ப ஆவணங்கள்
  1.7. நிதி ஆவணங்கள்
 2. தொழில்சார் ஆவணங்கள்
  2.1. தொழில்சார் கோப்புகள்
  2.2. தொழில்சார் கடிதத் தொடர்பு
  2.3. ஆவணங்கள்
  2.4. அச்சிடப்பட்ட ஆவணங்கள்
  2.5. சிலோன் நியூஸ்பேப்பர்ஸ் லிமிட்டட்/ சுதந்திரன்
  2.6. இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி கோப்புகள்
 3. நினைவஞ்சலி ஆவணங்கள்

Chelvanayakam, Samuel James Velupillai

Stuart Grenville Hennessey fonds

 • UTA 1371
 • Fonds
 • 1920-1985

Personal records of Dr. Hennessey documenting his academic activities as professor in Dept. of Political Economy, especially with Extension and Professional Association education. Includes correspondence (1949-1985), lecture notes and course outlines (1933-1983); student assignments, student marks, essays and examinations (printed) (1924-1983); subject files; photographs.

Hennessey, Stuart Grenville

Marion Walker fonds

 • UTA 1930
 • Fonds
 • [1920?]-1998

This accession consists of the personal records of Marion Dorothy Walker. The records document Ms. Walker’s activities as a production assistant for Hart House Theatre, as a professor in the University of Toronto Department of Fine Art and as a creative writer. Types of records include: personal correspondence, manuscripts, theatre programmes, playbills, lecture notes, research notes, scrapbooks, costume designs, stage designs, photographs and slides. This accession is arranged in the following 5 series:

Series 1: Early Biographical Information
Series 2: Personal Correspondence
Series 3: Hart House Theatre
Series 4: Department of Fine Art
Series 5: Fiction

Walker, Marion Dorothy

Freda Hawkins fonds

 • UTA 1357
 • Fonds
 • 1963-1994

Includes professional correspondence, lectures, manuscript of articles and addresses, research notes relating to her research on government immigration policy and practices. Also included are the records of the Advisory Board on Adjustments of Immigrants (1969-77) of which she was a member. Dr. Hawkins taught in the Political Science Department from 1966-1985 and served as an immigration consultant for several government bodies.

Hawkins, Freda

J.K. Chambers fonds

 • UTA 1139
 • Fonds
 • 1964-2009

This fonds consists of one accession received in 2009. The fonds is arranged and described in ten series documenting Jack Chambers’ 35 year career as professor of linguistics, primarily at the University of Toronto, and his external activities as a forensic linguist, consultant and his passion for jazz. Series 1 contains personal records relating to his appointment, salary, and annual activity reports as a member of the faculty of the University of Toronto’s Centre (and later Department) of Linguistic Studies. Series 2 relates to his administrative activities in the Department and the University. Correspondence will be found in Series 3 and 4. Series 3 contains letters of reference and evaluation for students and colleagues. Series 4 contains more general correspondence with colleagues within and outside the University in the field of linguistics, with some correspondence predating his arrival at the University of Toronto. Series 5 Jazz contains files of correspondence, manuscripts, reviews, evaluations and other records documenting his special interest in this subject. Series 6 documents his teaching activities and contains course files, examination questions and tests as well as student evaluations for some of the courses he has taught. Series 7 Consulting contains files relating to his activities as a forensic linguistic and consultant in criminal and civil court cases, as well as written testimony for Trade Mark cases. Records relating to his publication activities will be found in Series 8 and 9. The majority of the files of articles (published and unpublished) relate to academic writings in the field of linguistics. Series 9 Books contain manuscripts and correspondence documenting his books on two jazz musicians (Miles Davis and Richard Twardzik), and one unpublished novel. There are no manuscripts for his eight books written or co-written on the field of linguistics. The final series, Series 10, documents a 10 year research project on Dialect Topography on various Canadian regions.

Chambers, John Kenneth (Jack)

Kay Armatage fonds

 • UTA 1016
 • Fonds
 • 1937-2011

This fonds documents various facets of Prof. Armatage’s career as a filmmaker, senior programmer for the Toronto International Film Festival, and a professor of Cinema Studies and Women’s Studies at the University of Toronto. The academic activity files in Series 1 give an overview of the breadth of her interests, achievements and promotions. Lecture notes and other course materials in Series 2, along with comments on student works found in Series 3, document her teaching role. These will be especially useful to researchers interested in understanding the early beginnings of both women studies and cinema studies and how these developing academic disciplines were being taught to students. Prof. Armatage’s role as a programmer for the Toronto International Film Festival is documented in her extensive notes found in notebooks where she recorded critiques of films she was screening. These are found in Series 4. The extent of her filmmaking is documented in Series 7 and contains preserved original film elements to several of Prof. Armatage’s films, along with a limited amount of related documentation on the making of these films. Unfortunately, this fonds does not contain release prints for these titles.

This fonds has only a small amount of records relating to her published academic works as well as files relating to conferences she organized and associations in which she was active. These can be found in Series 5 and Series 6.

Armatage, Kay

Lorraine C. Smith fonds

 • UTA 1787
 • Fonds
 • 1949-1959

Student course notes, exercises, laboratory reports, examinations, and other records relating to Dr. Smith's undergraduate and graduate courses as a student in physiology, biochemistry, physics, etc at the University of Toronto.

Smith, Lorraine C.

David Edward Kimmel fonds

 • UTA 1452
 • Fonds
 • 1983-1991

Course notes, minutes of meetings, reports, correspondence,
press clippings, and memorabilia documenting David Kimmel's academic and extra-curricular activities while a student at University College. Included are files on the teaching assistants' strike (1989), the Committee on Homophobia, University College Residence Council, and University College Literary and Athletic Society. There is also an essay sent to him from Henry Noyes and a letter discussing Barker Fairley.

Kimmel, David Edward

Harold Scott Macdonald Coxeter fonds

 • UTA 1183
 • Fonds
 • 1891-2004 (predominant 1930-2003)

This fonds contains several series of records that document both Coxeter’s professional and personal life. Much of the professional correspondence in Series 2, as well as awards, tributes and obituaries found in Series 1 document his role as a mathematical mentor who influenced and inspired professional and amateur mathematicians alike. The bulk of the correspondence however mainly post dates his official retirement in 1980 and is therefore incomplete in documenting his extensive relationships with many mathematicians around the world throughout his lengthy career.

Four decades of correspondence, (1930s -1980), is not the only gap in the Coxeter fonds. Also missing is the voluminous amount of manuscripts for his articles and books along with research notes and drafts that would accompany such records. Nevertheless, what does exist of the professional correspondence, along with lectures in Series 5, course teaching notes in Series 7 and the few manuscripts and many geometrical drawings in Series 6, give researchers a window into his mathematical genius. There are also a full run of diaries, Series 4, that briefly record Coxeter’s day to day activities and thoughts.

Personal correspondence in Series 3, early family photographs in Series 9, early creative works in Series 10, diaries in Series 4 and Ph.D. records in Series 8 shed light onto various aspects of Coxeter’s life before arriving at the University of Toronto in 1936. These documents give researchers glimpses of his early childhood and upbringing, his early mastering of music, as well as, his research at Cambridge. His role as a father and husband as well as the relationships within the extended Coxeter family are best documented in a substantial part of the personal correspondence found in Series 3 as well in the daily diaries in Series 4.

The Coxeter fonds also includes some original items from other important mathematicians. There is a scrapbook of geometric drawings that belonged to fellow mathematician Alicia Boole Stott. This item dated 1899 makes up the entire Series 11. Also Coxeter acquired some of the papers belonging to 19th century British mathematician W.W. Rouse Ball presumably when he was producing further editions of one of Ball’s publications. This has been placed in Series 12.

Fonds also includes copies of Professor Coxeter's publications on mathematical problems that have been translated into other languages, and copies of Canadian and American counter-memorials and annexes to the International Court of Justice's "Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area, with covering correspondence (Coxeter was an adviser to the Canadian government).

Coxeter, Harold Scott Macdonald

Metta Spencer fonds

 • UTA 1796
 • Fonds
 • 1959-2001

Records in this fonds document some of Dr. Spencer's peace activities including her participation in the Canadian Pugwash Group, the Helsinki Citizen's Assembly and Science for Peace as well as her attendance at some conferences and meetings. However, many of her activities, especially relating to the 1980s disarmament movement and her consultative roles are not evident in these records. Also this accession only provides a sampling of her talks and publications. There is however complete drafts and notes for her textbook as well as early versions for works still in progress. Finally, Dr. Spencer's notes and papers as a student of sociology at University of California Berkeley are also preserved in this accession.

These records will be of interest to anyone researching the Canadian and international peace movements and themes such as disarmament, peace advocacy, Canadian international affairs and the role of non-governmental organizations. It also may be of interest to those researching the teaching of these topics within the discipline of sociology. Finally, Prof. Spencer's student notes offer a glimpse of what was being taught at Berkeley in the mid 1960s (then the top department of sociology in the U.S.) . They would be of interest to anyone studying that institution and the history of sociology as an academic discipline.

Spencer, Metta

Canadian General Hospital No. 4 (University of Toronto) fonds

 • UTA 0225
 • Fonds
 • 1915-1918, 1942

This fonds consists of 3 accessions of records from the Canadian General Hospital No. 4. See accesion-level descriptions for more details.

A1980-0021: Correspondence among Charles Kirk Clarke, William Belfry Hendry, James Alexander Roberts and others concerning the hospital unit, together with memoranda on the unit's history and personnel; war diary, in three volumes, recording daily activities of the hospital in Salonika; albums of photographs of the unit's activities in England, in Salonika, and en route to those places (1915-1918). This fonds also contains one photo print of the Hospital (1942).

A1988-0014: Panoramic view of the Canadian General Hospital No. 4 taken in England. (1 photoprint)

A2016-0043: This accession contains a selection of x-rays done on soldiers at the Canadian General Hospital No. 4 during, and shortly after the First World War. The x-rays are mounted in an album, which patient names and wound descriptions listed on the back of each image. The accession also contains 4 detailed autopsy record books. The autopsies appear to have been completed at Basingstoke, England, where Hospital No. 4 was relocated from its original station in Salonika, Poland. Neither the x-rays or the autopsy reports appear to be complete.

Canadian General Hospital No. 4 (University of Toronto)

Charles Stewart Phelps fonds

 • UTA 1657
 • Fonds
 • 1929-1946

Course notes, laboratory notes, engineering drawings, term papers and examination questions in electrical and civil engineering, compiled by Charles Stewart Phelps and Edward Nelson Howard while students at the University of Toronto and by Phelps subsequent to his graduation; notices regarding student activities.

Phelps, Charles Stewart

Paul P. Biringer fonds

 • UTA 1058
 • Fonds
 • 1914-1992 [predominantly post 1942]

Correspondence, course notes, lecture notes, reports, research notes, consultant's files, patents, publications, photographs and slides documenting Paul Biringer's career as a professor in the Department of Electrical Engineering at the University of Toronto and as a professional engineer.

Biringer, Paul P.

Milton Blackstone fonds

 • UTA 1064
 • Fonds
 • 1924-1941

Six scrapbooks compiled by Milton Blackstone relating to the Hart House String Quartet, and containing announcements, programmes, press clippings, and photographs.

Blackstone, Milton

Irvine Israel Glass fonds

 • UTA 1313
 • Fonds
 • 1938-1994

Fonds consists of records documenting the career of Irvine Glass as a specialist in shock waves, a professor and administrator at the Institute for Aerospace Studies and his personal interest in the Jewish peoples through his involvement, in particular, with Canadian Professors for Peace in the Middle East, the Committee of Concerned Scientists, and the Sino-Judaic Institute.

See accession-level descriptions and finding aids for further details.

Glass, Irvine Israel

University of Toronto Mathematical and Physical Society fonds

 • UTA 1895
 • Fonds
 • 1882-1964

Consists of a members book, minute books, ledger books, papers and other records of the University of Toronto Mathematical and Physical Society.

University of Toronto Mathematical and Physical Society

James E. Guillet fonds

 • UTA 1337
 • Fonds
 • 1944–2005

Personal records of Professor James E. Guillet, documenting his academic and professional career as chemist with Eastman Kodak Company, as a professor of chemistry at the University of Toronto, and as an inventor and promoter of basic research and industrial application in the use and disposal of plastics and synthetic fibres. Includes correspondence, education, administrative and teaching activities; manuscripts of published and unpublished literary works, addresses, associations and conferences, grant applications and research files, laboratory notebooks, research notes and reports of students, post-doctoral fellows and visiting professors, files on consulting and on three high-technology companies he founded, patent files, and photographs.

Guillet, James Edwin

G.K. Chesterton Archival Collection

 • CA ON00389 C1
 • Collection
 • 1888-1978

The collection consists of manuscripts of many published works, illustrations from Chesterton's time at the Slade School of Art and later, correspondence with family and friends, and albums of press clippings. There are also microfiche copies of the papers of Chesterton's wife Frances (1875-1938), including her plays and poems. Additionally, the collection contains material added by Dorothy Collins after Chesterton's death.
In addition to the Chesterton papers on microfiche the G.K. Chesterton Archival Collection contains 10 original illustrations as well as one of Chesterton's sketchbooks. Most of the sketches date from his period at the Slade School of Art, but there are several from earlier.
The Papers of Monsignor John O'Connor (1870-1952) are also a part of the G.K. Chesterton Archival Collection. Monsignor O'Connor was the Catholic priest who became the model for Chesterton's character "Father Brown". In February 1903 O'Connor wrote to Chesterton, and the following year they formed an immediate bond of friendship which was to last more than thirty years. In 1921 O'Connor was present at Chesterton's reception into the Catholic Church. The papers of Monsignor O'Connor include a number of manuscripts of his poems and essays, Christmas greetings from the Chesterton's, personal letters, and newspaper clippings by and about Chesterton.

Chesterton, G. K. (Gilbert Keith)

University of Toronto. Leslie Dan Faculty of Pharmacy fonds

 • UTA 0108
 • Fonds
 • 1883-2010

This fonds contains 5 accessions of records from the Leslie Dan Faculty of Pharmacy and its predecessors. See accession-level descriptions for more details.

University of Toronto. Leslie Dan Faculty of Pharmacy

University of Toronto. Department of Physics fonds

 • UTA 0073
 • Fonds
 • ca. 1893 - ca. 2000

This fonds contains 5 accessions of records from the University of Toronto's Department of Physics. See accession-level descriptions for more details.

University of Toronto. Department of Physics

Canadian Society of Biblical Studies fonds

 • UTA 1118
 • Fonds
 • 1933-1977

Fonds consists of 2 accessions:

B1977-0032: Copy of the papers of the CSBS, consisting primarily of the minutes of the CSBS and the Candian Section of the Society of Biblical Literature, mimeographed communications to members, lists of members, other secretarial correspondence and a stripped file of correspondence between the SBL and its Canadian section. (2 reels, 1933-1977)

B1980-0040: Copy of issues 1 to 36 of the Bulletin of the Canadian Society of Biblical Studies. (2 reels, 1936-1976)

Canadian Society of Biblical Studies

Canada. Canadian Army. Canadian Officers Training Corps. University of Toronto Contingent fonds

 • UTA 1106
 • Fonds
 • 1901-1965

Fonds consists of 4 accessions:

A1968-0003: Service records and lists (1914-1950); financial records (1915-1965); histories and reports (1914-1964); war diaries (1939-1945); minutes of committees and officers' meetings (1921-1957); order books and manuals (1915- 1948); publications (1901-1937); photographs and one painting. (16 boxes, 1901-1965)

A1998-0005: Group photograph of the C.O.T.C. (1 photograph, ca. 1914-1917)

B1981-0044: Bronze lapel pin inscribed "University of Toronto Canada Overseas Training Company" and " COTC". Pin is shaped like maple leaf. (1 item, 1914-1918)

B2004-0005: Military portrait ot the University of Toronto Contingent, Reinforcement Draft, 1st Tank Battalion taken October 19 1918.

Canada. Canadian Army. Canadian Officers Training Corps. University of Toronto Contingent

James Playfair McMurrich fonds

 • UTA 1559
 • Fonds
 • 1884-1932

Typescript, rough notes, postcard reproductions relating to "The Medical Saints of Christendom"; two scrapbooks containing correspondence, clippings, book reviews, programmes, certificates, exam papers relating to McMurrich (1884-1932). Reproduction of portrait of Kenneth Forbes.

McMurrich, James Playfair

John Albert Sherman fonds

 • UTA 1767
 • Fonds
 • 1915-1984

Fonds consists of 3 accessions:

B1984-0031: Material on inventions of dental equipment; the International College of Dentists and the American College of Dentists; awards, certificates, and honours; etc. Note that official records of Alpha Omega are at Canadian Jewish Congress Archives in Toronto. (10 boxes, 1917-1981)

B1985-0003: Biographical material, correspondence, diaries, photographs and other records documenting John and Etta Sherman's activities with regards to the University of Toronto, professional dentistry associations and Jewish organizations in Canada and Israel. (9 boxes, 1915-1984)

B1986-0005: Correspondence and photograph concerning the awarding of the achievement medal of the Alpha Omega Fraternity to Albert Einstein; correspondence and publication regarding Einstein's efforts on behalf of the Hebrew University of Jerusalem. (1 box, 1950-1954, 1979)

Sherman, John Albert

Robert H. Blackburn fonds

 • UTA 1063
 • Fonds
 • 1942-1989, 2004-2014

Fonds consists of 3 accessions

B1987-0074: 19 photos of false ceiling at Robarts Library, 1983. (1 folder, 1983)

B1989-0036: Personal records of Robert H. Blackburn, University Librarian, consisting of personal correspondence (1955-1981); RCAF flying log books (1942-1945); correspondence files arranged by author, A-W (1981-1986); files relating to his Carnegie tour (1950-1952), his being an editorial advisor to Collier's (1953-1988), and chair of the board of the Streetsville Public Library (1964-1965); addresses, with covering correspondence (1961-1987) and notes, research documents relating to and a typescript of his history of the University of Toronto library system, "Evolution of the Heart". (5 boxes, 1942-1989)

B2014-0008: Contains correspondence and several drafts of Robert H. Blackburn's memoir "From Barley Field to Academe". Much of the correspondence is between Karen Turko, the Director, Donor Relations and Development of the U of T Libraries, Chief Librarian's Office, and numerous proof readers and several publishing companies including the U of T Press. Also includes a copy of Blackburn's speech for the book launch. (1 box, 2004-2014)

Blackburn, Robert H.

Emmanuel College (Toronto, Ont.). Council fonds

 • CA ON00357 2039
 • Fonds
 • 1928–2011

Fonds consists of four series: Minutes, 1928–2011; Minutes of the Curriculum Committee, 1976–1989; Minutes of the Planning Advisory Committee, 1989–1990; and Self-study, 1967, 1990.

Emmanuel College (Toronto, Ont.). Council

Emmanuel College (Toronto, Ont.). Faculty Committees fonds

 • CA ON00357 2133
 • Fonds
 • 1948–2009, predominant 1948-1994

Fonds consists of the records of Emmanuel College committees made up of faculty. Fonds is comprised of the following series: Minutes and correspondence, 1968–1990; Minutes of the Graduate Studies Committee, 1948–1975; Minutes of the Advanced Degree Committee, 1985–1994; Correspondence of the Basic Degree Committee, 1985–1987; Records of the Worship Committee, 1981-1983; and Records relating to Music program, 2002-2009.

Emmanuel College (Toronto, Ont.). Faculty Committees

Harold Gordon Skilling fonds

 • UTA 1778
 • Fonds
 • 1828-2001

Personal records of Gordon Skilling, Professor of Political Science and a specialist in East European (especially Czechoslovak) studies. Fonds consists of 18 accessions:

B1983-0013: Records of conferences and meetings attended; drafts of and correspondence regarding articles written; correspondence relating to the writing of "Communism, National and International" and "Governments of Communist East Europe"; personal files (1961-1979) and correspondence (1974-1983); lecture notes as visiting professor, Columbia University, 1952 (9 boxes, 1952-1983).

B1984-0044: Lecture notes on international politics and international organization, University of Wisconsin and Dartmouth College (1941-1959); files for courses on Soviet politics at Dartmouth College and the University of Toronto; lecture notes for courses on Eastern Europe and comparative communism at the University of Toronto; lecture notes by Hazard at Columbia University (1949-1950). (20 boxes, 1941-1984).

B1985-0029: Addresses, radio scripts, correspondence, lecture notes; files on the Conference on Security and Co-operation in Europe (1980-1981); files relating to the publication of "Interest Groups in Soviet Politics" (1971). (6 boxes, 1937-1982).

B1987-0064: Correspondence, articles, reports, and related material on East European studies at the University of Toronto and elsewhere, including a study of the U.S. Helsinki Watch project prepared by the Ford Foundation (4 boxes, 1977-1986)

B1987-0083: Addresses; correspondence with students, 1970-1986, and on the Chair of Ukrainian Studies at the University of Toronto, 1980; course outlines in political science, 1960-1980 (2 boxes, 1958-1986).

B1988-0007: Records documenting Skilling's expertise relating to East European studies with particular emphasis on Czechoslovakia and his role in the the Centre for Russian and East European Studies. Contains addresses and speeches; manuscripts and publications including related correspondence and reviews (books included are "Czechoslovakia's Interruped Revolution", "Charter 77 and Human Rights in Czechoslovakia", and "The Czech Renaissance in the Nineteenth Century"); lecture notes; subject files, mainly of associations; sound recording, video and photographs; University of Toronto administrative files including the Centre for Russian and East European Studies, the Department of Polical Economy, Committee on International Studies as well as the Centre for International Studies (3 boxes, 1945-1986)

B1989-0030: Addresses, articles, correspondence, minutes of meetings and financial files documenting Gordon Skilling's activities as a specialist in East European studies, with particular emphasis on Czechoslovakia (4 boxes, 1965-1989).

B1989-0045: Bibliography on communism in Czechoslovakia and the history of the Czech Communist Party, 1918-1958; files pertaining to Gordon Skilling's publications, "Charter 77 Documents", "Socialist Opposition in Czechoslovakia" (proposed), and "Samidzat and Independent Society in Central and Eastern Europe" (1988), including correspondence with Jan Kavan (5 boxes, ca. 1958-1988).

B1991-0037: Manuscripts, correspondence, addresses, lectures, conference files, subject files, greeting cards and index cards documenting Gordon Skilling's teaching and research interests in East European affairs, with particular reference to events in Czechoslovakia (6 boxes, 1949-1991).

B1993-0028: Diaries, notebooks, personal and research correspondence, manuscripts, articles, press clippings and photoprints relating to Dr. Skillings trips to Eastern Europe, his personal life and his research and writings. Included is research material for: "Samizdat and Independent Society in Central and Eastern Europe" (20 boxes, 1934-1988).

B1994-0011: Correspondence, addresses, lecture notes, minutes of meetings, memoranda, reports, manuscripts, publications, notes and press clippings documenting Professor Skilling's interest in Eastern Europe, particularly Czechoslovakia, and his association with the Commission on Security and Co-operation in Europe and the Royal Society of Canada. Also includes consultant files, foreign language clippings and collected papers on Czechoslovak history and politics (7 boxes, 1927-1993).

B1999-0017: Personal records of Gordon Skilling, relating primarily to the Czech Republic, including professional and private correspondence with colleagues and friends, including Vilem Precan (1969-1996); drafts of his "Memoirs of a Canadian" and articles, with covering correspondence; addresses; conference papers, photographs (13 boxes, 1969-1997).

B2000-0027: Personal records of H.G. Skilling, relating primarily to his interest in Czechoslovakia and the Czech Republic. Includes early correspondence with his wife Sally, correspondence with friends and associates in Czechoslovakia, grant applications, itineraries, subject files relating to human rights groups, publishers and the medal that he received from the Royal Society. The records also include a printout of Skilling's autobiography entitled "The Education of a Canadian: My Life as a Scholar and Activist" (5 boxes, 1936-1999).

B2001-0017: Records documenting the history of the family of Harold Gordon Skilling, including his wife, Sara (Sally) and his own life and career. Sous-fonds I: Skilling family. Documents Gordon's father, William Watt, his uncle, Ernest (a Shriner), and his brothers Donald and William, who fought in World War I (Donald was killed in action). Sous-fonds II: Sara (Sally) Bright Skilling. Her education in the United States, her travels with Gordon in eastern Europe in the 1960s and her skill in entertaining. Sous-fonds III: Harold Gordon Skilling. Focuses on his research and writing of books on T. G. Masaryk and Alice Masaryk, on his travels, especially in Eastern Europe, and on the seminars he held in his residence during the last years of his life. These records consist primarily of correpondence (personal and professional, including with Vilem Precan (1993-2000) and Vaclav Havel), diaries, drafts of books and articles, reviews, addresses, index cards, scrap books, and photo albums (64 boxes, 1828-2001).

B2002-0020: Bibliographic references and research notes on index cards, with some accompanying notes, compiled by Professor Gordon Skilling for his book, 'Czecholslovakia's Interrupted Revolution', along with three boxes of other notes and references relating to Samizdat and dissent, Charter '77, Czechoslovak history and Czech-German relations (14 boxes, n.d. - ca. 1985)

B2002-0024: Personal records of H. Gordon Skilling, consisting of: Masaryk medal awarded by the Czechoslovak Association of Canada, 1985; certificate, case and medallion relating to honorary degree awarded by Charles University, Prague, 1990; Komensky medal awarded by Komensky University, Bratislava, 1990; certificate and medal for the Order of the White Lion, Third Class, Czechoslovakia's highest honour for non-citizens, awarded by President Vaclav Havel on Professor Skilling's 80th birthday, 28 February 1992 (3 boxes and 1 folder, 1985-1992).

B2009-0032: Correspondence, research notes, manuscripts etc. of Prof. Gordon Skillling relating to his career as professor of political science. Includes files for Josef Pekar, Czech politics, etc. (1 box, 1985-1987).

B2012-0005: Further personal records of Gordon Skilling, Professor of Political Science and a specialist in East European (especially Czechoslovak) studies, consisting of research notes for and drafts of his doctoral thesis, 'The German-Czech national conflict in Bohemia, 1779-1873', with subsequent revisions; correspondence with scholars in East European studies, publishers, and editors. Also address books, 88th birthday greetings, slides and photographs, and medals. (12 boxes and medals, 1917-1997).

Skilling, H. Gordon (Harold Gordon)

Moffat St. Andrew Woodside fonds

 • UTA 1971
 • Fonds
 • 1926-1968

Consists of correspondence, diary, personal files, administrative records; personal and administrative papers, manuscripts, scrapbooks, and panoramic photographs of North House, Burwash Hall, Victoria College (1932-1933); Varsity staff, 1927; photographs of Greece; C.O.T.C.; wedding portraits and other unidentified photos.

Woodside, Moffat St. Andrew

Margrit Eichler fonds

 • UTA 1238
 • Fonds
 • 1965-2010

The records cover Dr. Eichler’s professional work: speeches, publications, and correspondence; legal work; important documentation regarding the Coalition for the Establishment of a Royal Commission on New Reproductive Technologies, as well as follow up material related to the Commission. Eichler served as part of the committee that established five new Women’s Studies chairs at Canadian institutions and that work and process is documented here. Finally, there is a limited amount of research and papers not already documented in the other series, including Eichler’s days as a student. There is a small collection of media, primarily audio recordings, as well as some photographs, and the DVD Eichler produced Household Work: More than it Seems.

Eichler, Margrit

Samuel Hollander fonds

 • UTA 1386
 • Fonds
 • 1956-2013

These accessions of personal records provide a fairly complete representation of Samuel Hollander’s professional life as an academic. The accessions cover his entire career from his student days at the London School of Economics to his retirement from the University of Toronto in 1998 and his appointment at Ben-Gurion University in Beer-Sheva, Israel in 2000. Correspondence, found in the various series gives a rich commentary on his professional endeavours and gives a good overview of the debates surrounding Hollander’s work. Lecture notes and taped lectures document how his ideas were taught in the classroom and his Ph.D. files found in Series 5 show his dedication to the teaching and mentor roles for which he is so highly regarded.

Hollander, Samuel

William H. T. Baillie fonds

 • UTA 1026
 • Fonds
 • 1898, 1907-1965

Correspondence, certificates, diaries, course and lecture notes, notes, manuscripts and articles, documenting Harold Baillie as a student in biology and as a professor of mammalian anatomy and instructor of medical students in the Department of Zoology; printing blocks for floor plan of the Biological Building; glass- plate negatives and photographs of students in dentistry (1938-1939), medicine (1930-1944), graduating classes in Arts and Household Science (1911), Medicine (1915), and of portraits of Daniel Wilson, Ramsay Wright, and William Bateson.

Baillie, William H. T.

Sir Daniel Wilson fonds

 • UTA 1957
 • Fonds
 • ca. 1840-1881, 1974

Fonds consists of 6 accessions:

B1973-0043: 19 paintings - Views of Toronto locations, including Yorkville Creek, and scenes in Northern Ontario, Quebec, the United States, England and Scotland painted by Daniel Wilson (19 paintings, 1855-1881).

B1974-0033: Microfilm copy of Wilson's diary (1974)

B1993-0022: Copies of correspondence from Daniel Wilson (later Sir Daniel Wilson, former President of U. of T.) to individuals in Edinburgh and to institutions such as American Philosophic Society and Smithsonian Institution (1 box, 1846-1890).

B2001-0048: 1 painting - "Brown Square" [Edinburgh] by Daniel Wilson. Watercolour and graphite on paper. Framed size 32.4 X 43.9 cm, ca. 1840-1850

B2004-0015: 2 paintings: Watercolour paintings by Daniel Wilson: "Mounds, Murray Bay July 22, 1865" and "Cap Blanc July 25, 1865".

B2010-0004: Illuminated "In Memoriam" volume produced by the City of Toronto containing the "Resolution of Condolence" dated 10 October 1892 relating to the death of Sir Daniel Wilson.

Wilson, Daniel, Sir

Christian Bay fonds

 • UTA 1047
 • Fonds
 • 1938-1997

This accession documents Professor Bay’s personal and professional life. A little over half of the material consists of correspondence to and from Bay of a professional and personal nature. Some of the personal letters include frank opinions of situations in his professional life. Approximately half of the correspondence includes carbon copies and originals written by Bay. The principal years covered are the 1960s to the 1980s. There is also a great deal of material on the Norwegian resistance movement.

The addresses, publications and manuscripts form the second and third largest grouping of material. The latter consists of final copies, drafts, and correspondence related to tributes, letters to the editor, book reviews, as well as books, book chapters, and articles written by Bay from 1949 to 1987.

The remainder of the material consists of personal and biographical documents ( his “personal collections” include ‘illegal’ papers of the Norwegian resistance during World War II); annotated books and offprints sent to Bay; some of his teaching material at the following universities: Michigan State, the University of California Berkley, Stanford, Alberta, and Toronto; material related to his activities in professional associations such as the American Political Science Association and the Caucus for a New Political Science; photographs; and special media which mainly includes recordings of addresses.

This fonds also includes a small sous-fonds on the personal and professional life of his wife, Juanita Bay.

Bay, Christian

Royal Conservatory of Music fonds

 • UTA 0185
 • Fonds
 • 1887-1984

This fonds contains 9 accessions of records from the Royal Conservatory of Music. See accession-level descriptions for details.

Royal Conservatory of Music

Frederic Urban fonds

 • UTA 1918
 • Fonds
 • 1962-2007

Personal records of Frederic Urban, artist and lecturer in architecture, documenting his education, teaching and professional activities, particularly from his entering the Nova Scotia School of Art and Design in 1975 through his teaching at the University of Waterloo and the Faculty of Architecture, Landscape and Design at the University of Toronto. Includes correspondence, notes, teaching materials, files on research in Italy and on exhibitions and performance. Also includes files on visiting lectureships, especially at the Nanjing Institute of Technology/South East University in Nanjing, China (1987-1988), architectural drawings, photographs, slides, posters, publications, film and video.

Urban, Frederic

Orval Douglas Vaughan fonds

 • UTA 1926
 • Fonds
 • 1949-1973

Files created by Mr. Vaughan during his service as Chairman of the Property Committee and later of the Board of Governors documenting his involvement in the university's major physical expansion programme; and photographs showing exterior and interior views of house at Maplehearn (1895-1898).

Vaughan, O.D.

James E. Anderson fonds

 • UTA 1014
 • Fonds
 • 1934-1980, predominant 1955-1972

Personal records of James E. Anderson, professor of anatomy and anthropology at the University of Toronto, McMaster University, and the State University of New York at Buffalo. Fonds consists of two accessions.
-B2003-0024 includes field notes, notes, infracranial and cranial forms, reports, tables, correspondence, manuscripts, articles, photographs and slides relating to archaeological sites in Canada and the United States and associated research and writing. Also contains a file on the death of Professor Lawrence Oschinsky of the Department of Anthropology at the University of Toronto.
-B2004-0009 includes manuscript (original and bound carbon copy) of "The Osteology of the Orchid Site, Fort Erie,Ontario", file on Tuberculosis, correspondence, medical case files of young males (SC4 -SC60); and series of hand drawn diagrams of human anatomy.

Anderson, James E.

Derek Paul fonds

 • UTA 1648
 • Fonds
 • 1947-2007

Paul, Derek A. L.

Emmanuel College (Toronto, Ont.). Registrar's Office fonds

 • CA ON00357 2035
 • Fonds
 • 1893-2012

Fonds consists of the following series: Subject files, 1932-2003; Records relating to students, 1913-2003; Correspondence of the Registrar, 1928-1975; Records related to courses and programmes, 1893-2003; and Emmanuel College Chapel records, 1945-1960; Records related to orientation and convocations; and Records related to recruitment.

Series 4 - Records related to courses and programmes - contains records of Union Theological College, the antecedent of Emmanuel College.

Emmanuel College (Toronto, Ont.). Registrar’s Office

Victoria College (Toronto, Ont.). French Department fonds

 • CA ON00357 2138
 • Fonds
 • 1970-1998

Fonds consists of Victoria College French Department files concerning individuals who have taught French courses at the College. The files include class evaluations, resumes, letters of recommendation, applications for sabbaticals and funding, and other correspondence, 1970-1998.

Victoria College (Toronto, Ont.). French Department

Victoria University (Toronto, Ont.). Chancellor's Council fonds

 • CA ON00357 2135
 • Fonds
 • 1982-2004

Fonds consists of the following records of the Victoria University Chancellor's Council: minutes, 1983-1988, 1994-2002 (incomplete); Executive Committee minutes and other records, 1993-2001; Nominating Committee minutes and other records, 1983-2004; background file, 1982-1983; general files, 1983-1984, 1988; and correspondence of the President with individuals, 1983-1989.

Victoria University (Toronto, Ont.). Chancellor's Council

John Potts fonds

 • CA ON00357 2105
 • Fonds
 • 1906-1908

Fonds consists of copies of outgoing letters primarily relating to personal matters; includes copies of letters written by others after Rev. Potts' death, relating to his personal affairs.

Potts, John

Charles Bruce Sissons fonds

 • CA ON00357 2041
 • Fonds
 • 1920-1965; 1931-1961 predominant

Fonds consists of manuscripts, notes and other material relating to Sissons' biography of Egerton Ryerson [193-], as well as articles [1931-1949], notes regarding Victoria University history [ca. 1950], and reminiscences [ca. 1961].

Sissons, Charles Bruce

Frederick Carson Stokes fonds

 • CA ON00357 2107
 • Fonds
 • 1951-1985

Fonds consists of Frederick Carson Stokes' personal correspondence, 1960-1985, manuscripts of prayers for Victoria College Chapel, 1955-1970 and material re Class of 4T3 reunion, 1968 (including a 1943 class photo). Also contains on file of correspondence related to Victoria University and F.C. Stokes' work as Superintendent of Buildings and Grounds and Bursar, 1951-1980.

Stokes, Frederick Carson

Edward Wilson Wallace fonds

 • CA ON00357 2020
 • Fonds
 • 193? - 1941

Fonds consists of manuscripts, notes, outlines, bibliographies, research material and other records for Emmanuel College course regarding missions, 1932-1941 (Box 1); and manuscript of "The expansion of Christianity: a history of missions," [193-?] (Box 2).

Wallace, Edward Wilson

John Line fonds

 • CA ON00357 2046
 • Fonds
 • 1931-1955

Fonds consists of lecture notes (typed copies, 1976); addresses, 1931, 1955; and published articles.

Line, John

William Jackson Little fonds

 • CA ON00357 2108
 • Fonds
 • 1905-1951

Fonds consists of personal correspondence files, 1926-1949, photograph, and files re the W.S. Dyer Syndicate, which was formed to exploit an oil claim in the Northwest Territories, 1921-1930; minutes, financial records, correspondence regarding the O.R.B. Club, which was founded as a literary and dramatic organization in Toronto in 1908, 1929-1937; scrapbook including clippings about Victoria University, 1905-1918.

Little, William Jackson

Christopher Charles Love fonds

 • CA ON00357 2132
 • Fonds
 • 1933–1998

Fonds consists of the following series: Papers relating to Victoria University/University of Toronto, 1959–1998; General correspondence, 1951–1996; Papers relating to education and early employment, 1933–1984; Papers relating to literary activities, 1948–1992; and Personal papers/memorabilia, 1933–1997.

Love, Christopher Charles

முடிவுகள் 1 இலிருந்து 50 இன் 1741 வரை