அச்சு முன்காட்சி மூடுக

Showing 1723 results

Archival description
Only top-level descriptions
அச்சு முன்காட்சி View:

சாமுவேல் ஜேம்ஸ் வேலுப்பிள்ளை செல்வநாயகம் சேகரம் 

 • CA UTSC 014
 • Fonds
 • n.d., 1921, 1929-1930, 1933-1937, 1939-1940, 1944-1988

விளங்கியமையையும் இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் நாளாந்த நடவடிக்கைகளையும் இச்சேகரம் பிரதிபலிக்கிறது.

இச்சேகரம் இலங்கையில் 1950 இலிருந்து 1970 வரையான காலப்பகுதியில் இடம்பெற்ற முக்கியமான அரசியல் நிகழ்வுகளை ஆவணப்படுத்துவதோடு இலங்கைத் தமிழர்கள் எதிர்கொண்ட போராட்டங்களுக்கு சாட்சியமாகவும் விளங்குகிறது.

இச்சேகரம் செல்வநாயகம் அவர்களின் குடும்பம், பின்புலம் தொடர்பான ஆவணங்களையும் அவரது துணைவியார் எமிலி கிரேஸ் செல்வநாயகம் சேகரித்த நினைவஞ்சலி ஆவணங்களையும் கொண்டுள்ளது. மூன்று பிரதான வரிசைகளாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ள இச்சேகரம் 1933-1937, 1939-1940, 1944-1988 ஆகிய காலப்பகுதிகளுக்கான ஆவணங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. இவற்றுள் பெருளவிலான ஆவணங்கள் 1960, 1970 காலப்பகுதியைச் சேர்ந்தவை ஆகும்.

தனிப்பட்ட ஆவணங்கள் கடிதத் தொடர்பு, தனிப்பட்ட பொருட்கள், நிதி மற்றும் தேயிலைத் தோட்டத்துடன் தொடர்புடைய ஆவணங்கள், ஏனைய ஆவணங்களை உள்ளடக்கியுள்ளன. தொழில்சார் ஆவணங்கள் அலுவலகக் கோப்புகள், கட்சி ஆவணங்கள், கடிதத் தொடர்பு, ஏனைய ஆவணங்களை உள்ளடக்கியுள்ளன. நினைவஞ்சலி ஆவணங்கள் சுவரொட்டிகள், செய்தித்தாள் துணுக்குகள், நினைவஞ்சலிக் குறிப்பேடு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளன. இச்சேகரம் பின்வருமாறு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது:

 1. தனிப்பட்ட ஆவணங்கள்
  1.1. எஸ். ஜே. வி. செல்வநாயகம் தனிப்பட்ட கடிதத் தொடர்பு
  1.2. எஸ். ஜே. வி. மற்றும் எமிலி கிரேஸ் செல்வநாயகம் கடிதத் தொடர்பு
  1.3. எமிலி கிரேஸ் செல்வநாயகம் கடிதத் தொடர்பு
  1.4. தனிப்பட்ட பொருட்கள்/உடைமைகள்
  1.5. பல்வகை கடிதத் தொடர்பு
  1.6. பல்வகை குடும்ப ஆவணங்கள்
  1.7. நிதி ஆவணங்கள்
 2. தொழில்சார் ஆவணங்கள்
  2.1. தொழில்சார் கோப்புகள்
  2.2. தொழில்சார் கடிதத் தொடர்பு
  2.3. ஆவணங்கள்
  2.4. அச்சிடப்பட்ட ஆவணங்கள்
  2.5. சிலோன் நியூஸ்பேப்பர்ஸ் லிமிட்டட்/ சுதந்திரன்
  2.6. இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி கோப்புகள்
 3. நினைவஞ்சலி ஆவணங்கள்

Chelvanayakam, Samuel James Velupillai

Stuart Grenville Hennessey fonds

 • UTA 1371
 • Fonds
 • 1920-1985

Personal records of Dr. Hennessey documenting his academic activities as professor in Dept. of Political Economy, especially with Extension and Professional Association education. Includes correspondence (1949-1985), lecture notes and course outlines (1933-1983); student assignments, student marks, essays and examinations (printed) (1924-1983); subject files; photographs.

Hennessey, Stuart Grenville

Marion Walker fonds

 • UTA 1930
 • Fonds
 • [1920?]-1998

This accession consists of the personal records of Marion Dorothy Walker. The records document Ms. Walker’s activities as a production assistant for Hart House Theatre, as a professor in the University of Toronto Department of Fine Art and as a creative writer. Types of records include: personal correspondence, manuscripts, theatre programmes, playbills, lecture notes, research notes, scrapbooks, costume designs, stage designs, photographs and slides. This accession is arranged in the following 5 series:

Series 1: Early Biographical Information
Series 2: Personal Correspondence
Series 3: Hart House Theatre
Series 4: Department of Fine Art
Series 5: Fiction

Walker, Marion Dorothy

Freda Hawkins fonds

 • UTA 1357
 • Fonds
 • 1963-1994

Includes professional correspondence, lectures, manuscript of articles and addresses, research notes relating to her research on government immigration policy and practices. Also included are the records of the Advisory Board on Adjustments of Immigrants (1969-77) of which she was a member. Dr. Hawkins taught in the Political Science Department from 1966-1985 and served as an immigration consultant for several government bodies.

Hawkins, Freda

J.K. Chambers fonds

 • UTA 1139
 • Fonds
 • 1964-2009

This fonds consists of one accession received in 2009. The fonds is arranged and described in ten series documenting Jack Chambers’ 35 year career as professor of linguistics, primarily at the University of Toronto, and his external activities as a forensic linguist, consultant and his passion for jazz. Series 1 contains personal records relating to his appointment, salary, and annual activity reports as a member of the faculty of the University of Toronto’s Centre (and later Department) of Linguistic Studies. Series 2 relates to his administrative activities in the Department and the University. Correspondence will be found in Series 3 and 4. Series 3 contains letters of reference and evaluation for students and colleagues. Series 4 contains more general correspondence with colleagues within and outside the University in the field of linguistics, with some correspondence predating his arrival at the University of Toronto. Series 5 Jazz contains files of correspondence, manuscripts, reviews, evaluations and other records documenting his special interest in this subject. Series 6 documents his teaching activities and contains course files, examination questions and tests as well as student evaluations for some of the courses he has taught. Series 7 Consulting contains files relating to his activities as a forensic linguistic and consultant in criminal and civil court cases, as well as written testimony for Trade Mark cases. Records relating to his publication activities will be found in Series 8 and 9. The majority of the files of articles (published and unpublished) relate to academic writings in the field of linguistics. Series 9 Books contain manuscripts and correspondence documenting his books on two jazz musicians (Miles Davis and Richard Twardzik), and one unpublished novel. There are no manuscripts for his eight books written or co-written on the field of linguistics. The final series, Series 10, documents a 10 year research project on Dialect Topography on various Canadian regions.

Chambers, John Kenneth (Jack)

Horatio C. Boultbee Papers

 • CA OTUTF MS COLL 00198
 • Manuscript Collection
 • 1930-1967

Includes Boultbee's writings and correspondence relating to the posthumous publication of his work.

Boultbee, Horatio C.

Joseph Brabant Lewis Carroll Manuscript Collection

 • CA OTUTF MS COLL 00371
 • Manuscript Collection
 • [1866?]-1896

The collection consists of correspondence from Charles L. Dodgson, photographs (including an 1865 photograph taken by Carroll), memorabilia, and Brabant's notes and correspondence about the collection.

Brabant, Joseph A. (Joseph Anthony)

Bristol, Bayly, and Armour Papers

 • CA OTUTF MS COLL 00095 2B Annex
 • Manuscript Collection
 • 1905-1920

Legal correspondence and documents chiefly on behalf of mining and transport companies.

Bristol, Bayly and Armour

Hide Shimizu Papers

 • CA OTUTF MS COLL 00701
 • Manuscript Collection
 • 1898-1999

Contains official documents, newspaper clippings, scrapbooks, photographs and other biographical material related to the life of Japanese Canadian Hide Shimizu and her family members. Includes material related to Shimizu's awards from the Order of Canada, the Order of the Precious Crown (Government of Japan) and the National Association of Japanese Canadians (NAJC).

Shimizu, Hide

Kay Armatage fonds

 • UTA 1016
 • Fonds
 • 1937-2011

This fonds documents various facets of Prof. Armatage’s career as a filmmaker, senior programmer for the Toronto International Film Festival, and a professor of Cinema Studies and Women’s Studies at the University of Toronto. The academic activity files in Series 1 give an overview of the breadth of her interests, achievements and promotions. Lecture notes and other course materials in Series 2, along with comments on student works found in Series 3, document her teaching role. These will be especially useful to researchers interested in understanding the early beginnings of both women studies and cinema studies and how these developing academic disciplines were being taught to students. Prof. Armatage’s role as a programmer for the Toronto International Film Festival is documented in her extensive notes found in notebooks where she recorded critiques of films she was screening. These are found in Series 4. The extent of her filmmaking is documented in Series 7 and contains preserved original film elements to several of Prof. Armatage’s films, along with a limited amount of related documentation on the making of these films. Unfortunately, this fonds does not contain release prints for these titles.

This fonds has only a small amount of records relating to her published academic works as well as files relating to conferences she organized and associations in which she was active. These can be found in Series 5 and Series 6.

Armatage, Kay

Canadian General Hospital No. 4 (University of Toronto) fonds

 • UTA 0225
 • Fonds
 • 1915-1918, 1942

This fonds consists of 3 accessions of records from the Canadian General Hospital No. 4. See accesion-level descriptions for more details.

A1980-0021: Correspondence among Charles Kirk Clarke, William Belfry Hendry, James Alexander Roberts and others concerning the hospital unit, together with memoranda on the unit's history and personnel; war diary, in three volumes, recording daily activities of the hospital in Salonika; albums of photographs of the unit's activities in England, in Salonika, and en route to those places (1915-1918). This fonds also contains one photo print of the Hospital (1942).

A1988-0014: Panoramic view of the Canadian General Hospital No. 4 taken in England. (1 photoprint)

A2016-0043: This accession contains a selection of x-rays done on soldiers at the Canadian General Hospital No. 4 during, and shortly after the First World War. The x-rays are mounted in an album, which patient names and wound descriptions listed on the back of each image. The accession also contains 4 detailed autopsy record books. The autopsies appear to have been completed at Basingstoke, England, where Hospital No. 4 was relocated from its original station in Salonika, Poland. Neither the x-rays or the autopsy reports appear to be complete.

Canadian General Hospital No. 4 (University of Toronto)

Charles Stewart Phelps fonds

 • UTA 1657
 • Fonds
 • 1929-1946

Course notes, laboratory notes, engineering drawings, term papers and examination questions in electrical and civil engineering, compiled by Charles Stewart Phelps and Edward Nelson Howard while students at the University of Toronto and by Phelps subsequent to his graduation; notices regarding student activities.

Phelps, Charles Stewart

Paul P. Biringer fonds

 • UTA 1058
 • Fonds
 • 1914-1992 [predominantly post 1942]

Correspondence, course notes, lecture notes, reports, research notes, consultant's files, patents, publications, photographs and slides documenting Paul Biringer's career as a professor in the Department of Electrical Engineering at the University of Toronto and as a professional engineer.

Biringer, Paul P.

Milton Blackstone fonds

 • UTA 1064
 • Fonds
 • 1924-1941

Six scrapbooks compiled by Milton Blackstone relating to the Hart House String Quartet, and containing announcements, programmes, press clippings, and photographs.

Blackstone, Milton

Lorraine C. Smith fonds

 • UTA 1787
 • Fonds
 • 1949-1959

Student course notes, exercises, laboratory reports, examinations, and other records relating to Dr. Smith's undergraduate and graduate courses as a student in physiology, biochemistry, physics, etc at the University of Toronto.

Smith, Lorraine C.

David Edward Kimmel fonds

 • UTA 1452
 • Fonds
 • 1983-1991

Course notes, minutes of meetings, reports, correspondence,
press clippings, and memorabilia documenting David Kimmel's academic and extra-curricular activities while a student at University College. Included are files on the teaching assistants' strike (1989), the Committee on Homophobia, University College Residence Council, and University College Literary and Athletic Society. There is also an essay sent to him from Henry Noyes and a letter discussing Barker Fairley.

Kimmel, David Edward

Harold Scott Macdonald Coxeter fonds

 • UTA 1183
 • Fonds
 • 1891-2004 (predominant 1930-2003)

This fonds contains several series of records that document both Coxeter’s professional and personal life. Much of the professional correspondence in Series 2, as well as awards, tributes and obituaries found in Series 1 document his role as a mathematical mentor who influenced and inspired professional and amateur mathematicians alike. The bulk of the correspondence however mainly post dates his official retirement in 1980 and is therefore incomplete in documenting his extensive relationships with many mathematicians around the world throughout his lengthy career.

Four decades of correspondence, (1930s -1980), is not the only gap in the Coxeter fonds. Also missing is the voluminous amount of manuscripts for his articles and books along with research notes and drafts that would accompany such records. Nevertheless, what does exist of the professional correspondence, along with lectures in Series 5, course teaching notes in Series 7 and the few manuscripts and many geometrical drawings in Series 6, give researchers a window into his mathematical genius. There are also a full run of diaries, Series 4, that briefly record Coxeter’s day to day activities and thoughts.

Personal correspondence in Series 3, early family photographs in Series 9, early creative works in Series 10, diaries in Series 4 and Ph.D. records in Series 8 shed light onto various aspects of Coxeter’s life before arriving at the University of Toronto in 1936. These documents give researchers glimpses of his early childhood and upbringing, his early mastering of music, as well as, his research at Cambridge. His role as a father and husband as well as the relationships within the extended Coxeter family are best documented in a substantial part of the personal correspondence found in Series 3 as well in the daily diaries in Series 4.

The Coxeter fonds also includes some original items from other important mathematicians. There is a scrapbook of geometric drawings that belonged to fellow mathematician Alicia Boole Stott. This item dated 1899 makes up the entire Series 11. Also Coxeter acquired some of the papers belonging to 19th century British mathematician W.W. Rouse Ball presumably when he was producing further editions of one of Ball’s publications. This has been placed in Series 12.

Fonds also includes copies of Professor Coxeter's publications on mathematical problems that have been translated into other languages, and copies of Canadian and American counter-memorials and annexes to the International Court of Justice's "Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area, with covering correspondence (Coxeter was an adviser to the Canadian government).

Coxeter, Harold Scott Macdonald

Irvine Israel Glass fonds

 • UTA 1313
 • Fonds
 • 1938-1994

Fonds consists of records documenting the career of Irvine Glass as a specialist in shock waves, a professor and administrator at the Institute for Aerospace Studies and his personal interest in the Jewish peoples through his involvement, in particular, with Canadian Professors for Peace in the Middle East, the Committee of Concerned Scientists, and the Sino-Judaic Institute.

See accession-level descriptions and finding aids for further details.

Glass, Irvine Israel

University of Toronto Mathematical and Physical Society fonds

 • UTA 1895
 • Fonds
 • 1882-1964

Consists of a members book, minute books, ledger books, papers and other records of the University of Toronto Mathematical and Physical Society.

University of Toronto Mathematical and Physical Society

Metta Spencer fonds

 • UTA 1796
 • Fonds
 • 1959-2001

Records in this fonds document some of Dr. Spencer's peace activities including her participation in the Canadian Pugwash Group, the Helsinki Citizen's Assembly and Science for Peace as well as her attendance at some conferences and meetings. However, many of her activities, especially relating to the 1980s disarmament movement and her consultative roles are not evident in these records. Also this accession only provides a sampling of her talks and publications. There is however complete drafts and notes for her textbook as well as early versions for works still in progress. Finally, Dr. Spencer's notes and papers as a student of sociology at University of California Berkeley are also preserved in this accession.

These records will be of interest to anyone researching the Canadian and international peace movements and themes such as disarmament, peace advocacy, Canadian international affairs and the role of non-governmental organizations. It also may be of interest to those researching the teaching of these topics within the discipline of sociology. Finally, Prof. Spencer's student notes offer a glimpse of what was being taught at Berkeley in the mid 1960s (then the top department of sociology in the U.S.) . They would be of interest to anyone studying that institution and the history of sociology as an academic discipline.

Spencer, Metta

Canadian Authors Association Papers

 • CA OTUTF MS COLL 00101
 • Manuscript Collection
 • 1921-1954

The bulk of the collection concerns the Toronto branch of the Association and is comprised mainly of correspondence, reports of meetings and conventions, membership lists, minutes of executive meetings, newspaper clippings, poetry, bills, receipts, financial statements, and programs.

Canadian Authors Association

C. H. D. Clarke Papers

 • CA OTUTF MS COLL 00367
 • Manuscript Collection
 • 1925-1980

The collection is comprised of material related to Clarke's scholarly studies and life work in wildlife conservation and management. It includes: correspondence; drafts of published and unpublished reports and conferences; articles; reprints; diaries; negatives and photographs. His unpublished drafts also include such subjects as doxology, literature, and reflections on man's relationship with nature.

Clarke, C. H. D. (Charles Henry Douglas)

Collection of 190 Pieces of Vellum Illustrating the History and Development of Handwriting

 • CA OTUTF MS COLL 00045
 • Manuscript Collection
 • ca. 380-1514

Collection of 190 pieces of vellum in Greek and Latin illustrating the history and development of handwriting from the 4th century until the end of the Middle Ages. Items 1-21 (which are Coptic in origin) illustrate the development of uncial writing from the beginning up to its decline in Egypt in the 9th century. All leaves, with the exception of items 106 and 170 are mounted; items 62-90 and 113-169 are bound volumes.

Worel, Charles F.

G.K. Chesterton Archival Collection

 • CA ON00389 C1
 • Collection
 • 1888-1978

The collection consists of manuscripts of many published works, illustrations from Chesterton's time at the Slade School of Art and later, correspondence with family and friends, and albums of press clippings. There are also microfiche copies of the papers of Chesterton's wife Frances (1875-1938), including her plays and poems. Additionally, the collection contains material added by Dorothy Collins after Chesterton's death.
In addition to the Chesterton papers on microfiche the G.K. Chesterton Archival Collection contains 10 original illustrations as well as one of Chesterton's sketchbooks. Most of the sketches date from his period at the Slade School of Art, but there are several from earlier.
The Papers of Monsignor John O'Connor (1870-1952) are also a part of the G.K. Chesterton Archival Collection. Monsignor O'Connor was the Catholic priest who became the model for Chesterton's character "Father Brown". In February 1903 O'Connor wrote to Chesterton, and the following year they formed an immediate bond of friendship which was to last more than thirty years. In 1921 O'Connor was present at Chesterton's reception into the Catholic Church. The papers of Monsignor O'Connor include a number of manuscripts of his poems and essays, Christmas greetings from the Chesterton's, personal letters, and newspaper clippings by and about Chesterton.

Chesterton, G. K. (Gilbert Keith)

Henri Nouwen fonds

 • CA ON00389 F4
 • Fonds
 • 1910 - 1997, 1964 - 1996 predominant

Fonds consists of 15 series:

 1. Manuscripts
 2. General files
 3. Calendar files
 4. Personal records
 5. Publisher files
 6. Financial files
 7. Teaching materials
 8. Nouwen’s education records and study notes
 9. Published works
 10. Video recordings of Nouwen
 11. Sound recordings
 12. Collected materials
 13. L'Arche Daybreak administrative files
 14. Ephemera and artifacts
 15. Photographs

Nouwen, Henri J.M.

James E. Guillet fonds

 • UTA 1337
 • Fonds
 • 1944–2005

Personal records of Professor James E. Guillet, documenting his academic and professional career as chemist with Eastman Kodak Company, as a professor of chemistry at the University of Toronto, and as an inventor and promoter of basic research and industrial application in the use and disposal of plastics and synthetic fibres. Includes correspondence, education, administrative and teaching activities; manuscripts of published and unpublished literary works, addresses, associations and conferences, grant applications and research files, laboratory notebooks, research notes and reports of students, post-doctoral fellows and visiting professors, files on consulting and on three high-technology companies he founded, patent files, and photographs.

Guillet, James Edwin

Emil Ludwig Fackenheim fonds

 • UTA 1251
 • Fonds
 • 1952-1977

Offprints of 39 articles, book reviews, critical commentaries, and addresses and lectures by E.L. Fackenheim, Professor of Philosophy in the U. of T.

Fackenheim, Emil Ludwig

James W. Bain fonds

 • UTA 1027
 • Fonds
 • 1893-1910

Drawings for the first to third year drawing courses in chemical engineering (diploma programme) taken by J. Watson Bain at the School of Practical Science, 1893-1896; photoprint of the executive of the SPS Engineering Society, 1896-1897; membership certificate from the American Society of Chemical Engineers, 1910.

Bain, James W.

John Davidson Ketchum fonds

 • UTA 1451
 • Fonds
 • [189-]-1970

Fonds consists of 2 accessions

B1969-0004: Collection of songs, poems and skits of a humorous nature directly related to the faculty and students of the Department of Psychology. Most of the work is by J.D. Ketchum, but some is by students and other members of staff. (1 box, 1929-1961)

B1974-0072: Ketchum Family correspondence and papers. Personal correspondence and diaries of John Davidson Ketchum; "Ruhleben" manuscript: drafts of chapters, research materials including articles on Ruhleben Prison Camp, 1914-1918 (c1961); student notes, BA and MA theses. Addresses, papers, articles in psychology. The majority of these papers concern Prof. Ketchum's experiences and research regarding the Ruhleben prison camp. Photographs of Ketchum family members. (41 boxes, 1897-1970)

Ketchum, John Davidson

William Stewart McCullough fonds

 • UTA 1543
 • Fonds
 • 1926-1972

Professional records of Dr. William Stewart McCullough, professor of Near Eastern Studies. Records include correspondence concerning publications, faculty appointments, and teaching. Also included are manuscripts for Dr. McCullough's various article publications. There are also University publications such as convocation programmes, invitations, menus, and calendars. Records also include photographs of Dr. McCullough and other individuals.

McCullough, William Stewart

MacKinnon-Wrong Family fonds

 • UTA 1503
 • Fonds
 • 1808-1935

The material consists mainly of correspondence between members of the extended MacKinnon and Wrong families, back and forth between Canada and Scotland. They regularly related news and updates about the health and situation of family and friends. There are also a few pieces of correspondence for George M. Wrong.

Additionally, this accession includes poetry written by George M. Wrong’s father, Gilbert Wrong, as well as a few other documents from the family.

MacKinnon-Wrong Family

Edward Shorter fonds

 • UTA 1770
 • Fonds
 • 1966-1991

This accession was acquired by UTARMS in October 1991 from Prof. Edward L. Shorter. Arranged in four series, the accession consists primarily of correspondence bracketing the years 1966-1988. Series 1 is made up of three files devoted to Shorter's curriculum vitae, University of Toronto appointments and research grants and proposals. Series 2, the major portion of the accession, consists of professional and private correspondence. Series 3 is comprised of a single annotated book edited by Shorter. Series 4 is five strips of photo negatives of Edward L. Shorter dating from about the mid-1970's.

Shorter, Edward

Douglas H. Pimlott fonds

 • UTA 1664
 • Fonds
 • 1913-1987

Fonds consists of 3 accessions. See accession-level descriptions for details.

Pimlott, Douglas H.

William George MacElhinney fonds

 • UTA 1502
 • Fonds
 • 1915-1977

Correspondence, course and lecture notes, manuscripts and articles and blueprints documenting Prof. Macelhinney's career as a chemical engineer.

MacElhinney, William George

Clarence Dana Rouillard fonds

 • UTA 1725
 • Fonds
 • 1930-1989

Fonds consists of 2 accessions

B1993-0025: Correspondence, research notes, drafts of plays, articles and addresses, manuscripts and graphic records relating to Professor Rouillard's work and research on the Turks in French literature. 13 boxes, 1931-1989.

B1998-0003: A copy of "Notaire due Havre", annotated, 1954 and related correspondence including some correspondence from author Georges Duhamel to Dana Rouillard. 1 box, 1954-1969.

Rouillard, Clarence Dana

Norwood Family fonds

 • UTA 1619
 • Fonds
 • 1906-1953

Correspondence, curricula notes, photographs, diary, offprints of Gilbert Norwood. Some personal papers of Frances M. H. Norwood. Photographs include members of the Norwood family; men and women of the Canadian General Hospital No. 4 (University of Toronto) posing on front of University College. (Photoprint of Canadian General Hospital No. 4 taken by Panoramic Camera Co., Toronto.)

B2018-0005 contains a file of mimeographed and annotated copies of two one-act plays by Gilbert Norwood: "Brightening the Classics: a college farce in one act" and and "Pandora's Box", written in 1932 and 1933 and produced in the theatre space at the University College Women's Union in 1934, with a covering letter from Ruth Davidson, wife of Edward ("Ted") Moss Davidson (BA, UC 1934) who acted in both plays.

Norwood Family

Louis Siminovitch fonds

 • UTA 1773
 • Fonds
 • 1968-1979

Records documenting Dr. Siminovitch's career in the Faculty of Medicine and the broader field of genetics and public health. Included are records of the Department of Medical Genetics, the Sub-Committee on Science Policy of the Long Range Planning Committee of the Faculty of Medicine, and provincial bodies such as the Ontario Council of Health, Task Force on Genetics, the Ontario Cancer Institute, the Ontario Task Force on Health Research Requirements, the Mount Sinai Institute and many more. There are also editorial case files for the journal Virology, edited by Siminovitch from 1974-1976 (7 boxes).

Siminovitch, Louis

James Patton fonds

 • UTA 1647
 • Fonds
 • 1845-1863

Collection of 8 pamphlets relating to University of Toronto with mss annotations by James Patton. Pamphlets included are: "The university question considered: by a graduate" (1845), "Wesleyan conference memorial on the question of liberal education in Upper Canada, explained and defended by numerous proofs and illustrations, by a committee".(1860), "University reform. Report of the resolutions adopted at a great public meeting of the inhabitants of Kingston..." (1861), "Address before the select committee of the Legislative Assembly appointed to inquire into the management of the University of Toronto..." by Daniel Wilson (1860), "Report of the commissioners appointed to enquire into the expenditure of the funds of the University of Toronto, and into the state of its financial affairs..." (1862), "University reform defended: in reply to six editorials of the 'Globe' and 'Leader'..." by a committee of the Wesleyan Conference (1863), "Defence of the plan of University reform proposed by the Senate of the University of Toronto..." (1863), "Statutes of the University of Toronto, 1857".

Patton, James

Van der Smissen Family fonds

 • UTA 1922
 • Fonds
 • 1889-1987

Papers of William Van Der Smissen, Professor of German, University of Toronto, consisting of photographs of trips to Europe and various family events; also, an annotated copy for further editions of Professor Van der Smissen's translation of Faust and an album of press reviews; and, a scrapbook of cartoons by du Maurier.

van der Smissen Family

Aikins Family fonds

 • UTA 1005
 • Fonds
 • 1855, 1921

Letter from J.C. Aikins to his brother, W.J. Aikins, 6 March, 1865, regarding proposals for the establishment of the faculties of medicine and law in the University of Toronto. Portrait of Moses Henry Aikins, taken by Notman & Fraser. Obituary of Moses Henry Aikins, 1921.

Aikins Family

George Williams Brown fonds

 • UTA 1091
 • Fonds
 • ca. 1920-1959

Personal records of George Brown, including personal and professional correspondence, course notes (?), lecture notes in Canadian and American history, including mimeographed ones prepared for the Prisoner of War camps in Canada during World War II (1943-1944); research notes, drafts of articles and offprints; bibliography cards; glass-plate negatives and card index to photographs.

Brown, George Williams

Harry Lambert Welsh fonds

 • UTA 1948
 • Fonds
 • 1930-1987

This collection consists of biographical information, certificates and diplomas, correspondence relating to Dr. Welsh’s employment as Chairman of the Department of Physics, with officials of the Order of Canada, his retirement, the H.L. Welsh Lectureship, and other honors. The collection also includes notes and outlines from four interviews done for the U of T Oral History Programme. The collection includes four photographs, several degrees, awards, certificates, and posters. This collection has been divided into three series based on the form and content of the records; 1) Correspondence and Biographical Material, 2) Degrees, Awards, and Certificates, and 3) Photographs.

Welsh, Harry Lambert

Beatrice Marion Hayes Corrigan fonds

 • UTA 1173
 • Fonds
 • 1903-1977

Fonds consists of 3 accessions

B1980-0023: Correspondence, greeting cards, pamphlets, book reviews, photographs, and postcards belonging to Beatrice Corrigan, Professor in the Department of Italian, Spanish and Portuguese. (1 box, 1946-1975)

B1981-0007: Postcards (some annotated) of France and Italy (6 boxes, 1906-1970).

B1981-0030: Personal files of Beatrice Corrigan, Professor of Italian, including elementary school reports, photographs, a scrapbook, and certificates for honours and degrees conferred; professional correspondence, lecture notes; notes for and drafts of articles; notes, correspondence and programmes relating to conferences and symposia; correspondence regarding and drafts of festschrift From Petrarch to Pirandello; research notes; offprints (14 boxes, 1903-1977).

Corrigan, Beatrice Marion

Cassels Brock and Blackwell fonds

 • UTA 1127
 • Fonds
 • 1836-1907

Deeds for land at Bloor and Spadina between George Dickson and the University of Toronto (July 1907) and for land at Bloor and Huron Street between W. G. Gooderham and Trustees and Governors of the University of Toronto (27 June 1907). Copy of an indenture, Jan. 20, 1836 between King's College and Ezra Annes, Township of Whitney for lot 28 in first concession of that Township containing 100 acres: "Enterest Kings College Registry page 101".

Cassels Brock and Blackwell

William Edward Gallie fonds

 • UTA 1307
 • Fonds
 • [189-?] - 1963

The William Edward Gallie fonds consists of 6 series based largely on his work as a surgeon at the Hospital for Sick Children and the Toronto General Hospital, as well as his role at the University of Toronto as Dean and Professor at the Faculty of Medicine. The majority of the records relate to Gallie’s publications, lectures, public addresses, and research. The fonds also includes a small amount of personal ephemera such as event invitations and newspaper clippings. The W. E. Gallie fonds consists of the following series: 1) Writings & Publication Drafts, 2) Lectures and Public Addresses, 3) Research, 4) Correspondence, 5) Personal Ephemera, and 6) Photographs & Graphic Materials.

Gallie, William Edward

University of Toronto. Campaign for Nuclear Disarmament fonds

 • UTA 1861
 • Fonds
 • 1982-1983

Files relating to the activities of the U of T Campaign for Nuclear Disarmament (UCAM) collected by Marion Wyse, a member of its steering committee, 1982 November-1983 June. Consists of membership list, steering committee minutes, correspondence, flyers, notes, constitution, press clippings and print material.

University of Toronto. Campaign for Nuclear Disarmament

McFarlen Family fonds

 • UTA 1545
 • Fonds
 • 1879-1981

Consists of 2 accessions

B1980-0022: Certificates and diplomas, notebook and examinations belonging to George Walter McFarlen relating to his early education as public school teacher, as a diploma student in civil engineering at the Ontario School of Practical Science and as Provincial Land Surveyor. Photoprints of members of McFarlen Family, and of the graduating class (?) of SPS c 1888.

B1982-0015: Genealogical information relating to the family of George and Ann McFarlen and their descendants in Canada, including George Walter McFarlen, SPS Dip.1888 (civil engineering); Thomas James McFarlen, SPS Dip. 1893 (civil engineering); Ruth Olive McFarlane, BA (philosophy) 1918 (Victoria); Arthur MacFarlane Toye, BASc 1925 (civil engineering); Walter Newton McFarlen, Arts (teacher's course), 1925-1926; Willena Hilda McFarlen, BA 1932 (Victoria); Deborah Ann McFarlen, BA, 1974 (Victoria), MA 1979; Claire Willena McFarlen, Arts 1980-1983 (University College); diary of George Walter McFarlen, 1926. Includes diary of George Walter McFarlen, 1926, and collection of articles on the McFarlens (1975-1981)

McFarlen Family

Hardolph Wasteneys fonds

 • UTA 1942
 • Fonds
 • 1922-1924

Consists of minutes of organizing committees, programmes, invitations, correspondence, and financial statements relating to the 92nd meeting of the British Association for the Advancement of Science held in Toronto in 1924.

Wasteneys, Hardolph

C. Kent Duff fonds

 • UTA 1225
 • Fonds
 • 1914-1968

Fonds consists of 2 accessions

B1994-0001: Papers of Charles Kent Duff, student of engineering from 1914 to 1918 and research assistant in Electrical Engineering in the 1920s and 1930s under H.W. Price. Includes correspondence as a student, a lecture given to a class of Harold Innis', who, during their student days, was a roommate of Duff's. Also includes graduation diploma and 1 graduation photograph, along with his C.V. from the 1950s. (3 boxes, 1914-1955)

B1999-0020: Includes: Diary and related photo album covering a large part of Duff's work in China as a teacher at a mission (1921-1924, 1926) - photo album also contains photos after 1926 when he left China, documenting travels throughout England and Ontario. A second photo photo album covers his student days at the University of Toronto 1914-1918, while he was at the Faculty of Applied Science and Engineering. Also includes biographical items detailing his work with H.W. Price in the Faculty of Applied Science and Engineering and with the Hydro-electric Commission of Ontario including photographs of an automatic regulator designed by Price and Duff. (3 boxes, 1914-1968)

Duff, C. Kent

Thomas Griffith Taylor fonds

 • UTA 1821
 • Fonds
 • ca. 1919, 1946

Fonds consists of 2 accessions:

B1983-0036: Annotated copy of Prof. Taylor's book, "Environment and Nation: geographical factors in the cultural and political history of Europe. University of Chicago Press, 1946. 2nd revised edition. See also material in the Rare Book Library.

B1986-0107: 5 Maps of physical features of Australia and one of the forest of Lyons, France. ca. 1919

Taylor, Thomas Griffith

முடிவுகள் 1 இலிருந்து 50 இன் 1723 வரை