அச்சு முன்காட்சி மூடுக

Showing 2303 results

Archival description
Only top-level descriptions
அச்சு முன்காட்சி View:

சாமுவேல் ஜேம்ஸ் வேலுப்பிள்ளை செல்வநாயகம் சேகரம் 

 • CA UTSC 014
 • Fonds
 • n.d., 1921, 1929-1930, 1933-1937, 1939-1940, 1944-1988

விளங்கியமையையும் இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் நாளாந்த நடவடிக்கைகளையும் இச்சேகரம் பிரதிபலிக்கிறது.

இச்சேகரம் இலங்கையில் 1950 இலிருந்து 1970 வரையான காலப்பகுதியில் இடம்பெற்ற முக்கியமான அரசியல் நிகழ்வுகளை ஆவணப்படுத்துவதோடு இலங்கைத் தமிழர்கள் எதிர்கொண்ட போராட்டங்களுக்கு சாட்சியமாகவும் விளங்குகிறது.

இச்சேகரம் செல்வநாயகம் அவர்களின் குடும்பம், பின்புலம் தொடர்பான ஆவணங்களையும் அவரது துணைவியார் எமிலி கிரேஸ் செல்வநாயகம் சேகரித்த நினைவஞ்சலி ஆவணங்களையும் கொண்டுள்ளது. மூன்று பிரதான வரிசைகளாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ள இச்சேகரம் 1933-1937, 1939-1940, 1944-1988 ஆகிய காலப்பகுதிகளுக்கான ஆவணங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. இவற்றுள் பெருளவிலான ஆவணங்கள் 1960, 1970 காலப்பகுதியைச் சேர்ந்தவை ஆகும்.

தனிப்பட்ட ஆவணங்கள் கடிதத் தொடர்பு, தனிப்பட்ட பொருட்கள், நிதி மற்றும் தேயிலைத் தோட்டத்துடன் தொடர்புடைய ஆவணங்கள், ஏனைய ஆவணங்களை உள்ளடக்கியுள்ளன. தொழில்சார் ஆவணங்கள் அலுவலகக் கோப்புகள், கட்சி ஆவணங்கள், கடிதத் தொடர்பு, ஏனைய ஆவணங்களை உள்ளடக்கியுள்ளன. நினைவஞ்சலி ஆவணங்கள் சுவரொட்டிகள், செய்தித்தாள் துணுக்குகள், நினைவஞ்சலிக் குறிப்பேடு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளன. இச்சேகரம் பின்வருமாறு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது:

 1. தனிப்பட்ட ஆவணங்கள்
  1.1. எஸ். ஜே. வி. செல்வநாயகம் தனிப்பட்ட கடிதத் தொடர்பு
  1.2. எஸ். ஜே. வி. மற்றும் எமிலி கிரேஸ் செல்வநாயகம் கடிதத் தொடர்பு
  1.3. எமிலி கிரேஸ் செல்வநாயகம் கடிதத் தொடர்பு
  1.4. தனிப்பட்ட பொருட்கள்/உடைமைகள்
  1.5. பல்வகை கடிதத் தொடர்பு
  1.6. பல்வகை குடும்ப ஆவணங்கள்
  1.7. நிதி ஆவணங்கள்
 2. தொழில்சார் ஆவணங்கள்
  2.1. தொழில்சார் கோப்புகள்
  2.2. தொழில்சார் கடிதத் தொடர்பு
  2.3. ஆவணங்கள்
  2.4. அச்சிடப்பட்ட ஆவணங்கள்
  2.5. சிலோன் நியூஸ்பேப்பர்ஸ் லிமிட்டட்/ சுதந்திரன்
  2.6. இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி கோப்புகள்
 3. நினைவஞ்சலி ஆவணங்கள்

Chelvanayakam, Samuel James Velupillai

Lorraine C. Smith fonds

 • UTA 1787
 • Fonds
 • 1949-1959

Student course notes, exercises, laboratory reports, examinations, and other records relating to Dr. Smith's undergraduate and graduate courses as a student in physiology, biochemistry, physics, etc at the University of Toronto.

Smith, Lorraine C.

David Edward Kimmel fonds

 • UTA 1452
 • Fonds
 • 1983-1991

Course notes, minutes of meetings, reports, correspondence,
press clippings, and memorabilia documenting David Kimmel's academic and extra-curricular activities while a student at University College. Included are files on the teaching assistants' strike (1989), the Committee on Homophobia, University College Residence Council, and University College Literary and Athletic Society. There is also an essay sent to him from Henry Noyes and a letter discussing Barker Fairley.

Kimmel, David Edward

Metta Spencer fonds

 • UTA 1796
 • Fonds
 • 1959-2001

Records in this fonds document some of Dr. Spencer's peace activities including her participation in the Canadian Pugwash Group, the Helsinki Citizen's Assembly and Science for Peace as well as her attendance at some conferences and meetings. However, many of her activities, especially relating to the 1980s disarmament movement and her consultative roles are not evident in these records. Also this accession only provides a sampling of her talks and publications. There is however complete drafts and notes for her textbook as well as early versions for works still in progress. Finally, Dr. Spencer's notes and papers as a student of sociology at University of California Berkeley are also preserved in this accession.

These records will be of interest to anyone researching the Canadian and international peace movements and themes such as disarmament, peace advocacy, Canadian international affairs and the role of non-governmental organizations. It also may be of interest to those researching the teaching of these topics within the discipline of sociology. Finally, Prof. Spencer's student notes offer a glimpse of what was being taught at Berkeley in the mid 1960s (then the top department of sociology in the U.S.) . They would be of interest to anyone studying that institution and the history of sociology as an academic discipline.

Spencer, Metta

Canadian General Hospital No. 4 (University of Toronto) fonds

 • UTA 0225
 • Fonds
 • 1915-1918, 1942

This fonds consists of 3 accessions of records from the Canadian General Hospital No. 4. See accesion-level descriptions for more details.

A1980-0021: Correspondence among Charles Kirk Clarke, William Belfry Hendry, James Alexander Roberts and others concerning the hospital unit, together with memoranda on the unit's history and personnel; war diary, in three volumes, recording daily activities of the hospital in Salonika; albums of photographs of the unit's activities in England, in Salonika, and en route to those places (1915-1918). This fonds also contains one photo print of the Hospital (1942).

A1988-0014: Panoramic view of the Canadian General Hospital No. 4 taken in England. (1 photoprint)

A2016-0043: This accession contains a selection of x-rays done on soldiers at the Canadian General Hospital No. 4 during, and shortly after the First World War. The x-rays are mounted in an album, which patient names and wound descriptions listed on the back of each image. The accession also contains 4 detailed autopsy record books. The autopsies appear to have been completed at Basingstoke, England, where Hospital No. 4 was relocated from its original station in Salonika, Poland. Neither the x-rays or the autopsy reports appear to be complete.

Canadian General Hospital No. 4 (University of Toronto)

Charles Stewart Phelps fonds

 • UTA 1657
 • Fonds
 • 1929-1946

Course notes, laboratory notes, engineering drawings, term papers and examination questions in electrical and civil engineering, compiled by Charles Stewart Phelps and Edward Nelson Howard while students at the University of Toronto and by Phelps subsequent to his graduation; notices regarding student activities.

Phelps, Charles Stewart

Paul P. Biringer fonds

 • UTA 1058
 • Fonds
 • 1914-1992 [predominantly post 1942]

Correspondence, course notes, lecture notes, reports, research notes, consultant's files, patents, publications, photographs and slides documenting Paul Biringer's career as a professor in the Department of Electrical Engineering at the University of Toronto and as a professional engineer.

Biringer, Paul P.

Milton Blackstone fonds

 • UTA 1064
 • Fonds
 • 1924-1941

Six scrapbooks compiled by Milton Blackstone relating to the Hart House String Quartet, and containing announcements, programmes, press clippings, and photographs.

Blackstone, Milton

Irvine Israel Glass fonds

 • UTA 1313
 • Fonds
 • 1938-1994

Fonds consists of records documenting the career of Irvine Glass as a specialist in shock waves, a professor and administrator at the Institute for Aerospace Studies and his personal interest in the Jewish peoples through his involvement, in particular, with Canadian Professors for Peace in the Middle East, the Committee of Concerned Scientists, and the Sino-Judaic Institute.

See accession-level descriptions and finding aids for further details.

Glass, Irvine Israel

University of Toronto Mathematical and Physical Society fonds

 • UTA 1895
 • Fonds
 • 1882-1964

Consists of a members book, minute books, ledger books, papers and other records of the University of Toronto Mathematical and Physical Society.

University of Toronto Mathematical and Physical Society

Harold Scott Macdonald Coxeter fonds

 • UTA 1183
 • Fonds
 • 1891-2004 (predominant 1930-2003)

This fonds contains several series of records that document both Coxeter’s professional and personal life. Much of the professional correspondence in Series 2, as well as awards, tributes and obituaries found in Series 1 document his role as a mathematical mentor who influenced and inspired professional and amateur mathematicians alike. The bulk of the correspondence however mainly post dates his official retirement in 1980 and is therefore incomplete in documenting his extensive relationships with many mathematicians around the world throughout his lengthy career.

Four decades of correspondence, (1930s -1980), is not the only gap in the Coxeter fonds. Also missing is the voluminous amount of manuscripts for his articles and books along with research notes and drafts that would accompany such records. Nevertheless, what does exist of the professional correspondence, along with lectures in Series 5, course teaching notes in Series 7 and the few manuscripts and many geometrical drawings in Series 6, give researchers a window into his mathematical genius. There are also a full run of diaries, Series 4, that briefly record Coxeter’s day to day activities and thoughts.

Personal correspondence in Series 3, early family photographs in Series 9, early creative works in Series 10, diaries in Series 4 and Ph.D. records in Series 8 shed light onto various aspects of Coxeter’s life before arriving at the University of Toronto in 1936. These documents give researchers glimpses of his early childhood and upbringing, his early mastering of music, as well as, his research at Cambridge. His role as a father and husband as well as the relationships within the extended Coxeter family are best documented in a substantial part of the personal correspondence found in Series 3 as well in the daily diaries in Series 4.

The Coxeter fonds also includes some original items from other important mathematicians. There is a scrapbook of geometric drawings that belonged to fellow mathematician Alicia Boole Stott. This item dated 1899 makes up the entire Series 11. Also Coxeter acquired some of the papers belonging to 19th century British mathematician W.W. Rouse Ball presumably when he was producing further editions of one of Ball’s publications. This has been placed in Series 12.

Fonds also includes copies of Professor Coxeter's publications on mathematical problems that have been translated into other languages, and copies of Canadian and American counter-memorials and annexes to the International Court of Justice's "Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area, with covering correspondence (Coxeter was an adviser to the Canadian government).

Coxeter, Harold Scott Macdonald

Stuart Grenville Hennessey fonds

 • UTA 1371
 • Fonds
 • 1920-1985

Personal records of Dr. Hennessey documenting his academic activities as professor in Dept. of Political Economy, especially with Extension and Professional Association education. Includes correspondence (1949-1985), lecture notes and course outlines (1933-1983); student assignments, student marks, essays and examinations (printed) (1924-1983); subject files; photographs.

Hennessey, Stuart Grenville

Marion Walker fonds

 • UTA 1930
 • Fonds
 • [1920?]-1998

This accession consists of the personal records of Marion Dorothy Walker. The records document Ms. Walker’s activities as a production assistant for Hart House Theatre, as a professor in the University of Toronto Department of Fine Art and as a creative writer. Types of records include: personal correspondence, manuscripts, theatre programmes, playbills, lecture notes, research notes, scrapbooks, costume designs, stage designs, photographs and slides. This accession is arranged in the following 5 series:

Series 1: Early Biographical Information
Series 2: Personal Correspondence
Series 3: Hart House Theatre
Series 4: Department of Fine Art
Series 5: Fiction

Walker, Marion Dorothy

Freda Hawkins fonds

 • UTA 1357
 • Fonds
 • 1963-1994

Includes professional correspondence, lectures, manuscript of articles and addresses, research notes relating to her research on government immigration policy and practices. Also included are the records of the Advisory Board on Adjustments of Immigrants (1969-77) of which she was a member. Dr. Hawkins taught in the Political Science Department from 1966-1985 and served as an immigration consultant for several government bodies.

Hawkins, Freda

G.K. Chesterton Archival Collection

 • CA ON00389 C1
 • Collection
 • 1888-1978

The collection consists of manuscripts of many published works, illustrations from Chesterton's time at the Slade School of Art and later, correspondence with family and friends, and albums of press clippings. There are also microfiche copies of the papers of Chesterton's wife Frances (1875-1938), including her plays and poems. Additionally, the collection contains material added by Dorothy Collins after Chesterton's death.
In addition to the Chesterton papers on microfiche the G.K. Chesterton Archival Collection contains 10 original illustrations as well as one of Chesterton's sketchbooks. Most of the sketches date from his period at the Slade School of Art, but there are several from earlier.
The Papers of Monsignor John O'Connor (1870-1952) are also a part of the G.K. Chesterton Archival Collection. Monsignor O'Connor was the Catholic priest who became the model for Chesterton's character "Father Brown". In February 1903 O'Connor wrote to Chesterton, and the following year they formed an immediate bond of friendship which was to last more than thirty years. In 1921 O'Connor was present at Chesterton's reception into the Catholic Church. The papers of Monsignor O'Connor include a number of manuscripts of his poems and essays, Christmas greetings from the Chesterton's, personal letters, and newspaper clippings by and about Chesterton.

Chesterton, G. K. (Gilbert Keith)

University of Toronto. Office of the Chief Financial Officer fonds

 • UTA 0015
 • Fonds
 • 1910-1991 (predom.

This fonds contains 3 accessions.

A1997-0021: Contains records of the investment manager relating to policy, reports, correspondence, minutes, investment funds and pension funds.

A2007-0011: Contains records of the Officer of the Chief Financial Officer predominently pertaining to the separation of the Royal Conservatory of Music from the University of Toronto. Includes Royal Conservatory of Music charter, agreements, reports, and plans. Also consists of the Royal Ontario Museum separation agreement with the University of Toronto and ROM pension agreement.

A1995-0010: Estate and trust files containing wills, financial statements, correspondence, court documents (c1966-1992) for donations to U. of T. Reports to Board of Governors and Governing Council on matters relating to trusts and estates (1956-91); list of benefactors (1947-1958).

University of Toronto. Office of the Chief Financial Officer

University of Toronto. Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry fonds

 • UTA 0037
 • Fonds
 • 1956-1984

This fonds contains 1 accession.

A1993-0009: Contains files created in the Chairman's office and the General Office, include correspondence of the Chair of the department; departmental records relating to programmes, societies, women, research, university, graduate, undergraduate and faculty.

University of Toronto. Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry

University of Toronto. Department of Laboratory Medicine & Pathobiology fonds

 • UTA 0235
 • Fonds
 • 1958-2004

This fonds contains 1 accession.

A2011-0019: Contains records of the Laboratory Medicine & Pathobiology including newsletters (1986-2007), Chair's files, committee minutes, program review files, personnel files (1958-2004) and doctoral student files (1984-2001).

University of Toronto. Department of Laboratory Medicine & Pathobiology

University of Toronto. Department of Physiology fonds

 • UTA 0074
 • Fonds
 • 1921-1976

This fonds contains 1 accession.

A1986-0031: Contains lecture notes, course and lab outlines, committee reports, and applications for grants in aid.

University of Toronto. Department of Physiology

University of Toronto. Department of Political Science fonds

 • UTA 0076
 • Fonds
 • 1967-1983

This fonds contains 2 accessions.

A1986-0042: Contains administrative files of successive chairmen of the department
A2017-0034: Contains PhD student files for the years 1998-2006

University of Toronto. Department of Political Science

Jan Rubes fonds

 • Fonds
 • 1928 - 2005

Rubes, Jan

Patrick O'Neill fonds

 • CA ON00389 F8
 • Fonds
 • 1875-1998, predominant 1918-1938

Fonds consists of incoming and outgoing correspondence with constituents, government officials, supporters, and other MPs; official documents; political pamphlets and booklets; election posters and flyers; newspaper clippings; personal records (notebook, speech notes); photographs; and personal memorabilia, including a leather pouch with relics of St. Anthony and St. Oliver Plunket. Fonds also includes a sous-fonds of O’Neill’s daughter, Teresa V. O’Neill. The Teresa V. O’Neill sous-fonds includes a draft of her doctoral thesis and correspondence related to her role of literary executrix of her father’s estate.

O’Neill, Patrick

Bessie Mabel Scott Lewis fonds

 • UTA 1478
 • Fonds
 • 1889-1976

Diaries of Bessie Mabel Scott Lewis kept during her freshman and sophomore years as student in Faculty of Arts at the University of Toronto 1889-1891; invitation to attend a reception at President Loudon's house, December 13, 1890; her academic gown; article on "College Women" by Bessie Lewis (mss); and copy of article on her and her diaries in "The Chronicle" vol 48 (1975-1976). Bessie Lewis was the first Ottawa woman to attend a Canadian university full-time.

Lewis, Bessie Mabel Scott

George Hoyle Cowan fonds

 • UTA 1181
 • Fonds
 • [n.d.]

Photograph of graduating class from Toronto School of Medicine, 1870/71; also includes diplomas. Red leather unfolding case holding two pair of forceps, needle on an ivory handle, scalpel marked B on a wood handle and another needle in a brass case; labelled "Ingram and Bell Limited Toronto".

Cowan, George Hoyle

Thomas Griffith Taylor fonds

 • UTA 1821
 • Fonds
 • ca. 1919, 1946

Fonds consists of 2 accessions:

B1983-0036: Annotated copy of Prof. Taylor's book, "Environment and Nation: geographical factors in the cultural and political history of Europe. University of Chicago Press, 1946. 2nd revised edition. See also material in the Rare Book Library.

B1986-0107: 5 Maps of physical features of Australia and one of the forest of Lyons, France. ca. 1919

Taylor, Thomas Griffith

Ernest (“Van”) Douglass fonds

 • UTA 1221
 • Fonds
 • 1949-1985; (predominant 1970-1985)

Correspondence, notes, brochures, press clippings, and publications documenting Professor Douglass' career as a speech - language pathologist; includes an audiotape of the "Song of Thanksgiving", n.d., written and sung by one of his students.

Douglass, Ernest (“Van”)

Edythe Elmira Hough fonds

 • UTA 1392
 • Fonds
 • 1888-1915

Consists of course notes and text books relating to modern languages and history, as well as programmes and notices.

Hough, Edythe Elmira

Clara Elland Clinkscale fonds

 • UTA 1158
 • Fonds
 • 1889-1959

Course notes and textbooks belonging to Clara E. Clinkscale when she was a student in the Faculty of Arts at University College (BA 1912); problem sets, experiments and exam papers from the years she taught in the Department of Physics during the Second World War.

Clinkscale, Clara Elland

Ruth Dean fonds

 • UTA 1208
 • Fonds
 • 1964-1965

Guest book, with photographs and correspondence pertaining to her retirement from the Department of Home Economics Education, Ontario College of Education (1964-65); tribute following her death (1980).

Dean, Ruth

Lachlan Taylor Burwash fonds

 • UTA 1095
 • Fonds
 • 1889-1895

Contains notebooks, assignments and a textbook of Lachlan Taylor Burwash, who studied Mining Engineering at the School of Practical Science from 1893-1897. Included are Applied Chemistry (1893); Applied Chemistry II (1894?); Physics (1894); Dynamics and Kinematics (1894); Constructive Design and Surveying (1895). Also three general notebooks (1889, 1894, 1895) and assignments and a textbook from Book-keeping (1891).

Burwash, Lachlan Taylor

University of Toronto. Campaign for Nuclear Disarmament fonds

 • UTA 1861
 • Fonds
 • 1982-1983

Files relating to the activities of the U of T Campaign for Nuclear Disarmament (UCAM) collected by Marion Wyse, a member of its steering committee, 1982 November-1983 June. Consists of membership list, steering committee minutes, correspondence, flyers, notes, constitution, press clippings and print material.

University of Toronto. Campaign for Nuclear Disarmament

McFarlen Family fonds

 • UTA 1545
 • Fonds
 • 1879-1981

Consists of 2 accessions

B1980-0022: Certificates and diplomas, notebook and examinations belonging to George Walter McFarlen relating to his early education as public school teacher, as a diploma student in civil engineering at the Ontario School of Practical Science and as Provincial Land Surveyor. Photoprints of members of McFarlen Family, and of the graduating class (?) of SPS c 1888.

B1982-0015: Genealogical information relating to the family of George and Ann McFarlen and their descendants in Canada, including George Walter McFarlen, SPS Dip.1888 (civil engineering); Thomas James McFarlen, SPS Dip. 1893 (civil engineering); Ruth Olive McFarlane, BA (philosophy) 1918 (Victoria); Arthur MacFarlane Toye, BASc 1925 (civil engineering); Walter Newton McFarlen, Arts (teacher's course), 1925-1926; Willena Hilda McFarlen, BA 1932 (Victoria); Deborah Ann McFarlen, BA, 1974 (Victoria), MA 1979; Claire Willena McFarlen, Arts 1980-1983 (University College); diary of George Walter McFarlen, 1926. Includes diary of George Walter McFarlen, 1926, and collection of articles on the McFarlens (1975-1981)

McFarlen Family

Hardolph Wasteneys fonds

 • UTA 1942
 • Fonds
 • 1922-1924

Consists of minutes of organizing committees, programmes, invitations, correspondence, and financial statements relating to the 92nd meeting of the British Association for the Advancement of Science held in Toronto in 1924.

Wasteneys, Hardolph

C. Kent Duff fonds

 • UTA 1225
 • Fonds
 • 1914-1968

Fonds consists of 2 accessions

B1994-0001: Papers of Charles Kent Duff, student of engineering from 1914 to 1918 and research assistant in Electrical Engineering in the 1920s and 1930s under H.W. Price. Includes correspondence as a student, a lecture given to a class of Harold Innis', who, during their student days, was a roommate of Duff's. Also includes graduation diploma and 1 graduation photograph, along with his C.V. from the 1950s. (3 boxes, 1914-1955)

B1999-0020: Includes: Diary and related photo album covering a large part of Duff's work in China as a teacher at a mission (1921-1924, 1926) - photo album also contains photos after 1926 when he left China, documenting travels throughout England and Ontario. A second photo photo album covers his student days at the University of Toronto 1914-1918, while he was at the Faculty of Applied Science and Engineering. Also includes biographical items detailing his work with H.W. Price in the Faculty of Applied Science and Engineering and with the Hydro-electric Commission of Ontario including photographs of an automatic regulator designed by Price and Duff. (3 boxes, 1914-1968)

Duff, C. Kent

William Edward Young fonds

 • UTA 1987
 • Fonds
 • 1930-1934

Architectural drawings covering W.E. Young's years as a student in the Faculty of Applied Science. Included is one submitted in his unsuccessful bid for the Darling and Pearson Prize in 1934.

Young, William Edward

Insight Productions

 • Fonds
 • 1982 - 2009

Insight Productions

Fritz Spiess fonds

 • Fonds
 • 1930 - 2013

Spiess, Fritz

Dunbar family fonds

 • UTA 1227
 • Fonds
 • 1908-1949; (predominant 1908-1912)

Records of brothers, William Bowie Dunbar and John Gardner Dunbar. A student and instructor in the Faculty of Applied Science, William's records include student class notes, teaching notes and two engineering drawings, 1908-1949 (boxes 1 and 2). John's records consist of class notes, created while a Faculty of Arts student, 1910-1913 (boxes 2 and 3). Also includes 4 photographs of William and John, taken circa. 1912-1917.

Dunbar Family

Thora McIlroy fonds

 • UTA 1549
 • Fonds
 • 1924-1925

Clippings and memorabilia document the Varsity Women's Hockey Team who, in 1925 won both the Ontario Ladies Hockey Championship and the Dominion title. Thora McIlroy played defence on the team.

McIlroy, Thora

Leslie Lloyd Murray fonds

 • UTA 1604
 • Fonds
 • 1924-1926

Course notes in gynaecology, obstetrics and pathology taken by Leslie Lloyd Murray while a student in the fifth and sixth years of the six-year programme in medicine at the University of Toronto. His teachers included: for gynaecology, W. A. Scott (associate); for obstetrics, W. B. Hendry (professor) and H. B. VanWyck (junior demonstrator); and for pathology, D. E. Robertson (associate), H. W. Wookey (junior demonstrator), 'Nuts', and Duncan Graham (professor).

Murray, Leslie Lloyd

Tau Sigma Phi Fraternity (University of Toronto) fonds

 • UTA 1820
 • Fonds
 • 1922-1926

Tau Sigma Phi fraternity records including constitution, minutes of meetings, manual of procedures, pledge sheets of members, and membership lists. This fraternity later became a chapter of the international Phi Kappa Sigma Fraternity. It ended with the establishment of the Alpha Beta Chapter.

Tau Sigma Phi Fraternity (University of Toronto)

Rev. Charles Dade fonds

 • UTA 1191
 • Fonds
 • ca. 1830-1901; predominant 1830-1872

Scrapbook of newspaper clippings presumably collected by Rev. Charles Dade (b1803-d1872) former Mathematical Master at Upper Canada College (ca1829). Inside cover inscribed "C. Dade Toronto U. Canada 1835". Obituaries at front of volume. Clippings relate to events in Upper Canada, including U.C. College and education.

Dade, Charles, Reverend

James Grant Christopher Greenlee fonds

 • UTA 1334
 • Fonds
 • 1980-1987

Fonds consists of 3 accessions:

B1979-0035 and B1979-0036: Sound recordings: Research material relating to Greenlee's biography of Sir Robert Falconer

B1987-0047: Research notes and photocopies of correspondence gathered for the writing of biography of Sir Robert Alexander Falconer (1 box, 1980-1987).

Greenlee, James Grant Christopher

Berdee Elizabeth Cartwright fonds

 • UTA 1126
 • Fonds
 • 1928-1929

Course notes for first year course in interior design, Faculty of Household Science, illustrated; mimeographed examples of furniture design, and the April, 1929 final examination questions for the course.

Cartwright, Berdee Elizabeth

University of Toronto. Nursing Undergraduate Society fonds

 • UTA 1900
 • Fonds
 • 1972-1996

Minutes and constitutions of the Nursing Undergraduate Society and the Faculty of Nursing Student Council as well as related reports from various sub-committees.

University of Toronto. Nursing Undergraduate Society

Richard Birdsall fonds

 • UTA 1057
 • Fonds
 • 1842

Letter, dated 24 February, 1842, from Henry Boys, Bursar of King's College, to Richard Birdsall of Belleville, surveyor to the Canada Company and surveyor of the land on which King's College was built, requesting him not to seize the timber on Lot No. 18 in the 14th concession of Seymour Township, which the College had sold to E.D.S. Wilkins.

Birdsall, Richard

George Edward Connell fonds

 • UTA 1168
 • Fonds
 • 1967-1981

Research data and laboratory reports for studies of immune proteins, carried out by students under Dr. George Connell's supervision between 1967 and 1977, with later data appended.

Connell, George Edward

முடிவுகள் 1 இலிருந்து 50 இன் 2303 வரை