அச்சு முன்காட்சி மூடுக

Showing 1415 results

Archival description
Fonds
அச்சு முன்காட்சி View:

Jan Rubes fonds

 • Fonds
 • 1928 - 2005

Rubes, Jan

Insight Productions

 • Fonds
 • 1982 - 2009

Insight Productions

Fritz Spiess fonds

 • Fonds
 • 1930 - 2013

Spiess, Fritz

Frank Peers fonds

 • Fonds
 • 1901 - 2004

Peers, Frank

University of Toronto. Centre for European, Russian, and Eurasian Studies at the Munk School of Global Affairs fonds

 • UTA 0281
 • Fonds
 • 1963-2015

This fonds contains 2 accessions:

A2016-0007: Contains records from the Centre for European, Russian, and Eurasian Studies (CERES) and its predecessor the Centre for Russian and East European Studies (CREES). Records include exchange program files for studies engaged in the Canada-USSR exchange, various CREES committee meeting minutes and agenda, Centre newsletters, promotional material, director's correspondence, graduate student information, faculty lists, visiting fellow lists, annual budgets and reports, and event files for many workshops, colloquium and seminars that were organized by the school. Also includes records of the Stalin-Era Research and Archives Project (SERAP), a SSHRC funded project seeking to stimulate the reinterpretation of politics and society in the USSR under Stalin through the use of newly declassified archival materials.

A2016-0020: This accession contains records from the Centre for European, Russian, and Eurasian Studies (CERES). The records include executive council minutes, event files, activity reports, Centre reviews, some fundraising files, and a small number of HR files. All material in the box 1 comes from the office of the former director Robert Johnson.

University of Toronto. Munk School of Global Affairs

University of Toronto. Munk School of Global Affairs fonds

 • UTA 0146
 • Fonds
 • 2001-2015

This fonds contains 1 accession;

NOTE - THESE BOXES WERE DEACCESSIONED 2017/02/27
A2015-0008: Contains press releases, media clippings, and video recordings regarding the Lionel Gelber Prize, an international award for distinguished writing in the field of foreign affairs. The accession also contains records dealing with the selection process, including members of the selection committee, and various submissions for the award.

University of Toronto. Munk School of Global Affairs

John Line fonds

 • CA ON00357 2046
 • Fonds
 • 1931-1955

Fonds consists of lecture notes (typed copies, 1976); addresses, 1931, 1955; and published articles.

Line, John

University of Toronto Archives and Records Management Services fonds

 • UTA 0007
 • Fonds
 • 1956-2006

This fonds contains 13 accessions from the University of Toronto Archives and Records Management services. See accession-level descriptions for details.

University of Toronto Archives and Records Management Services

சாமுவேல் ஜேம்ஸ் வேலுப்பிள்ளை செல்வநாயகம் சேகரம் 

 • CA UTSC 014
 • Fonds
 • n.d., 1921, 1929-1930, 1933-1937, 1939-1940, 1944-1988

விளங்கியமையையும் இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் நாளாந்த நடவடிக்கைகளையும் இச்சேகரம் பிரதிபலிக்கிறது.

இச்சேகரம் இலங்கையில் 1950 இலிருந்து 1970 வரையான காலப்பகுதியில் இடம்பெற்ற முக்கியமான அரசியல் நிகழ்வுகளை ஆவணப்படுத்துவதோடு இலங்கைத் தமிழர்கள் எதிர்கொண்ட போராட்டங்களுக்கு சாட்சியமாகவும் விளங்குகிறது.

இச்சேகரம் செல்வநாயகம் அவர்களின் குடும்பம், பின்புலம் தொடர்பான ஆவணங்களையும் அவரது துணைவியார் எமிலி கிரேஸ் செல்வநாயகம் சேகரித்த நினைவஞ்சலி ஆவணங்களையும் கொண்டுள்ளது. மூன்று பிரதான வரிசைகளாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ள இச்சேகரம் 1933-1937, 1939-1940, 1944-1988 ஆகிய காலப்பகுதிகளுக்கான ஆவணங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. இவற்றுள் பெருளவிலான ஆவணங்கள் 1960, 1970 காலப்பகுதியைச் சேர்ந்தவை ஆகும்.

தனிப்பட்ட ஆவணங்கள் கடிதத் தொடர்பு, தனிப்பட்ட பொருட்கள், நிதி மற்றும் தேயிலைத் தோட்டத்துடன் தொடர்புடைய ஆவணங்கள், ஏனைய ஆவணங்களை உள்ளடக்கியுள்ளன. தொழில்சார் ஆவணங்கள் அலுவலகக் கோப்புகள், கட்சி ஆவணங்கள், கடிதத் தொடர்பு, ஏனைய ஆவணங்களை உள்ளடக்கியுள்ளன. நினைவஞ்சலி ஆவணங்கள் சுவரொட்டிகள், செய்தித்தாள் துணுக்குகள், நினைவஞ்சலிக் குறிப்பேடு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளன. இச்சேகரம் பின்வருமாறு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது:

 1. தனிப்பட்ட ஆவணங்கள்
  1.1. எஸ். ஜே. வி. செல்வநாயகம் தனிப்பட்ட கடிதத் தொடர்பு
  1.2. எஸ். ஜே. வி. மற்றும் எமிலி கிரேஸ் செல்வநாயகம் கடிதத் தொடர்பு
  1.3. எமிலி கிரேஸ் செல்வநாயகம் கடிதத் தொடர்பு
  1.4. தனிப்பட்ட பொருட்கள்/உடைமைகள்
  1.5. பல்வகை கடிதத் தொடர்பு
  1.6. பல்வகை குடும்ப ஆவணங்கள்
  1.7. நிதி ஆவணங்கள்
 2. தொழில்சார் ஆவணங்கள்
  2.1. தொழில்சார் கோப்புகள்
  2.2. தொழில்சார் கடிதத் தொடர்பு
  2.3. ஆவணங்கள்
  2.4. அச்சிடப்பட்ட ஆவணங்கள்
  2.5. சிலோன் நியூஸ்பேப்பர்ஸ் லிமிட்டட்/ சுதந்திரன்
  2.6. இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி கோப்புகள்
 3. நினைவஞ்சலி ஆவணங்கள்

Chelvanayakam, Samuel James Velupillai

Charles Whitney Leslie fonds

 • CA ON00357 2117
 • Fonds
 • 1952-[196-]

Consists of sermons, lectures, addresses, correspondence and clippings related to Professor Charles Whitney Leslie's theological concerns, 1952-1960s.

Leslie, Charles Whitney

Eugene Haanel fonds

 • CA ON00357 2126
 • Fonds
 • 1874

Consists of address by Professor Eugene Haanel to Victoria University Physics Class concerning the presentation of some scientific equipment, 1874.

Haanel, Eugene

Francis Louis Barber fonds

 • CA ON00357 2118
 • Fonds
 • 1928

Consists of diary of Francis Louis Barber's Mediterranean Cruise on the SS. Empress of Scotland, 1928.

Barber, Francis Louis

Frederic Newton Gisborne Starr fonds

 • CA ON00357 2127
 • Fonds
 • 1898-1934

Fonds consists of published articles, 1898-1934, and typescripts, [n.d.], written by Dr. Frederic Newton Gisborne Starr on medical subjects; photographs. Also consists of a scrapbook (compiled by unknown) with photographic portraits of Dr. Starr and his wife (Annie Callander MacKay), a copy of the testimonial to Dr. Starr upon his retirement in 1933, tributes to him by friends and students after his death, copies of invitations he received to events at Buckingham Palace, newspaper clippings and articles.

Starr, Frederic Newton Gisborne

Gary Redcliffe fonds

 • CA ON00357 2156
 • Fonds
 • 1986-2006

Consists of records, 1986-2006, relating to courses taught at Emmanuel College; includes syllabi, bibliographies, guidelines for presentations/evaluations, memoranda, essays, notes, correspondence, teaching material and learning exercises.

Redcliffe, Gary Lorne

John A. Irving fonds

 • CA ON00357 2121
 • Fonds
 • 1948–1962

Fonds consists of personal correspondence/subject files of Professor John Irving, 1948–1962.

Irving, John Allan

John Alvin Surerus fonds

 • CA ON00357 2104
 • Fonds
 • 1947-1961

Fonds consists of correspondence, teaching notes and other records, 1947-1948; minutes and other records of the Senate Library Committee, 1955-1961, and Library Expansion Committee, 1957-1958.

Surerus, John Alvin

John James Maclaren fonds

 • CA ON00357 2102
 • Fonds
 • 1884-1890

Consists of correspondence of Justice John James Maclaren concerning University of Toronto federation, 1884-1890.

Maclaren, John James

John Potts fonds

 • CA ON00357 2105
 • Fonds
 • 1906-1908

Fonds consists of copies of outgoing letters primarily relating to personal matters; includes copies of letters written by others after Rev. Potts' death, relating to his personal affairs.

Potts, John

John Ratcliffe Grant fonds

 • CA ON00357 2145
 • Fonds
 • 1935-1983, predominantly 1940s and 1950s

Fonds consists of personal papers of John Ratcliffe Grant, 1942-1983, including his doctoral thesis on Ancient Roman History for Harvard University, 1946.

Grant, John Ratcliffe

John Wilson fonds

 • CA ON00357 2130
 • Fonds
 • 1847-1861

Consists of manuscript of address to the alumni (1861); diploma from Trinity College, Dublin (1847); undated lecture notes/sermons of John Wilson.

Wilson, John

Kingsley Joblin fonds

 • CA ON00357 2171
 • Fonds
 • [199–?]–[ca. 2003]

Consists of a photocopy of a manuscript of Kingsley Joblin's memoirs. Joblin reminisces about his student days and teaching career at Victoria University, 1929-2003.

Joblin, Kingsley

Richard Seymour Kelly fonds

 • CA ON00357 2100
 • Fonds
 • 1849

Consists of photocopy of a certificate regarding R.S. Kelly's teaching performance at Victoria College from President Rev. A. McNab, 1849. Also includes photocopy of manuscript titled "A Course of lectures on astronomy", 1851 (oversized).

Kelly, Richard Seymour

Roberta Irwin fonds

 • CA ON00357 2044
 • Fonds
 • 1913–1976

Fonds consists of notes, drafts and final version of biography of John Fletcher McLaughlin, [ca. 1972]; record of McLaughlin family; correspondence re McLaughlin scholarship, 1969-1970; family correspondence, 1913-1976; and photographs.

Irwin, Roberta

Cecil A. Wright fonds

 • UTA 1976
 • Fonds
 • 1920-1967

Fonds consists of records belonging to Cecil A. Wright, law professor and Dean of the Faculty of Law. Includes: correspondence with eminent individuals, politicians,and prime ministers ; notes taken while a student at Harvard Law school; speeches and addresses; reprints of articles; drafts of case studies; labour arbitration cases; and administrative files while he was with Osgoode Hall and the Faculty of Law.

Wright, Cecil Augustus

Victoria University (Toronto, Ont.). Centre for Renaissance and Reformation Studies Fonds

 • CA ON00357 2064
 • Fonds
 • 1964-2018

Fonds consists of nine series: Annual reports, announcements of activities, programmes, projects, bulletins, 1965-2007; Committee records, 1964-2001; Correspondence/subject files, 1964-2001; Canadian Society for Renaissance Studies, 1974-2018; Toronto Renaissance and Reformation Colloquium, 1967-1999; Renaissance and Reformation, 1964-2000; Records relating to infrastructure, 1976-2005; Records relating to programs, 1971-2010; and Records relating to library collections, 1977-2005

Victoria University (Toronto Ont.). Centre for Renaissance and Reformation Studies

Alida Martin fonds

 • CA ON00357 2103
 • Fonds
 • [ca. 1829]–1949

Fonds consists of addresses and lectures notes by Samuel Nelles; clippings, eulogy and biographical information regarding Samuel Nelles and his family; photographs.

Martin, Alida

William Arthur Potter fonds

 • CA ON00357 2023
 • Fonds
 • [between 1912 and 1930]

Consists of lecture notes.

Potter, William Arthur

Robert Bon Lee collection

 • CA UTSC 015
 • Fonds
 • [ca. 1949-1983]

Collection contains 14 Chinese and Polynesian menus from the Toronto area, collected from around the 1950s to 1970s.

Lee, Robert Bon

Allan Griffin fonds

 • UTA 1997
 • Fonds
 • 1962-2014

Personal records of Allan Griffin, Professor Emeritus of Physics at the University of Toronto. Includes notes and drafts for research and articles, correspondence with students and colleagues, notebooks from Griffin’s own education, teaching resources such as lecture notes, drafts and transparencies for addresses, and a large number of reprints of Professor Griffin’s publications.

Griffin, Allan

Carolyn Temple fonds

 • CA ON00357 2139
 • Fonds
 • 1929-1988

Consists of papers, including photographs and scrapbook, of Carolyn Temple, 1929-1988, predominantly relating to Class of 1933 activities, mainly reunions.

Temple, Carolyn

University of Toronto. Board of Governors fonds

 • UTA 0007
 • Fonds
 • 1823-1972

This fonds contains 21 accessions. See accession-level descriptions for more details.

University of Toronto. Board of Governors

Richard Davidson fonds

 • CA ON00357 2024
 • Fonds
 • 1902–1944

Fonds consists of correspondence (including records as Principal of Emmanuel College, 1932–1943; notebooks; notebooks, quotations and background material; sermons; prayers and essays; essays and essay notes; essays and addresses; orders of service, worship; Book of Praise material; Book of Common Order material; and lecture notes. Also included is a series of his son's personal letters (John Craig Davidson).

Davidson, Richard

Harold Morrey Smith fonds

 • CA ON00357 2061
 • Fonds
 • 1916-1920

Fonds contains letters sent by Harold Morrey Smith to his family from military training camps in Ottawa, England and France during the period 29 June 1916 to 22 May 1919. There are some additional items such as a procedure manual for Signal Training (1918), dispersal certificate (1919 May 24), a small encased picture of Jesus Christ, and a student essay written for a Modern History course.

The letters provide an exceptionally clear and vivid picture of both the external and internal worlds of Harold Morrey Smith during the period of his military service. The world outside him is described in great detail: living conditions and social life in the military training camps; training methods and signalling techniques; excursions to towns and cities, and the social life he found outside the camps; religious services attended as well as movies, plays and musicals taken in.

The internal world of Harold Morrey Smith is pictured in as much detail. It is a world shaped both by the moral and religious outlook of Canadian Methodism, and by a broad education in the liberal arts. The mind of a future lawyer is suggested in descriptive passages that are precise and analytical in approach. Other passages, in which the writer's emotions are more visible, express moral and aesthetic opinions. In some instances it appears that the writer seeks to reassure his parents that their distant son is not falling prey to the common vices of military life. Nevertheless, the letters do explore in a frank and insightful way some of his feelings about his routinized existence and the moral complexity of the war he is training to fight. Other subjects discussed in the letters are his attitudes toward his promotion to higher rank, his desire to see "action", his unwillingness to commit himself to a romantic relationship during this period, as well his thoughts about religion, art, writing, and other more abstract topics. Throughout, his closeness to his family and his fondness for the Victoria College community as remembered in Toronto and experienced abroad are evident.

The letters are written in an unusually lucid and vigorous style, which makes their reading generally quite effortless in spite of all the descriptive detail. It is evident that Smith had definite ideas about composition and style, and that he invested a good deal of time in keeping up his correspondence and diaries (the existence of other letters and the diaries are not presently known). Researchers interested in the subjects addressed in the letters to his family are the ultimate beneficiaries of this substantial investment.

Smith, Harold Morrey

Victoria University (Toronto, Ont.). Middle House fonds

 • CA ON00357 2081
 • Fonds
 • 1952-2000

Fonds consists of financial record book of Middle House, 1954–1975; a minute book, 1952–1960; a collection of reminiscences by a resident from 1952–1954, an address to the members, 1996; and miscellaneous records from the 2000s.

Victoria University (Toronto, Ont.). Middle House

Victoria University (Toronto, Ont.). Office of Alumni Affairs & Advancement fonds

 • CA ON00357 2074
 • Fonds
 • 1904-2016, predominant 1976–2016

Fonds consists of the records of Larry Davies, the Director of the External Relations and Development Department, primarily outgoing correspondence as well as records documenting the relationship between the Department, alumni, and alumni groups such as the Alumni of Victoria College (AVC) and the Emmanuel College Alumni/ae Association. Records also document fundraising and development activities as well as the planning and hosting of events such as reunions and milestone celebrations.

Fonds contains lists of Permanent Class Executives of Victoria College, guest book and transcripts of addresses given at the Memorial Service held for Victoria University President A.B.B. Moore, promotional material, questionnaires, notes, lists, correspondence, research material, reports, financial records, annual reports, and photographs.

The fonds is made up of seven series: Series 1: Special Events and Celebrations; Series 2: Campaigns and Fundraising; Series 3: Records of the Director; Series 4: Records related to Victoria College Alumni; Series 5: Publications and Newsletters; Series 6: Records related to Emmanuel College Alumni; and Series 7: Photographs.

Victoria University (Toronto, Ont.). Office of Alumni Affairs & Advancement

Donald E. Moggridge fonds

 • UTA 1583
 • Fonds
 • 1964-2009

Most aspects of Prof. Moggridge’s career are well documented in this fonds except for his role as a university administrator for which there are no records. Much of his published and unpublished works are documented in Series 3, 4, and 5 through drafts and correspondence. His significant role as editor, especially with respect to The Collected Writings of John Maynard Keynes is extensively documented in correspondence found in Series 6.

It is clear that Prof. Moggridge’s expertise in the field of economic history and Keynes was widely sought after in the number of reviews, referee and comments he was routinely asked to do. Many of these are documented in Series 8 and 9.

Finally his teaching role is well documented in the lectures for most of the courses he taught at different times in his career including early courses at Scarborough College. These are found in Series 10

Moggridge, Donald E.

Elspeth Chisholm fonds

 • UTA 1136
 • Fonds
 • 21 November 1972

Interviews conducted by Elspeth Chisholm of various individuals for the CBC programme "Innis of Canada: A Study of a Scholar" (1972).

Chisholm, Elspeth

University of Toronto Staff Association fonds

 • UTA 1910
 • Fonds
 • 1970-1999

Subject files containing correspondence, reports, financial statements, and minutes of committee meetings; files re,employment issues, pensions, workplace policies and UTSA history. Includes President Mel Martin office records; Executive Council minutes; Board of Representatives minutes. Finances Internal; membership list, grievance case files.

University of Toronto Staff Association

Archie B. McCallum fonds

 • UTA 1995
 • Fonds
 • 1913-1914

A small notebook which contains a course syllabus and handwritten lecture notes for a course on obstetrics from 1914-1914. The item belonged to Archie B. McCallum who attended the University of Toronto's Faculty of Medicine.

McCallum, Archie B.

Edward Wilson Wallace fonds

 • CA ON00357 2020
 • Fonds
 • 193? - 1941

Fonds consists of manuscripts, notes, outlines, bibliographies, research material and other records for Emmanuel College course regarding missions, 1932-1941 (Box 1); and manuscript of "The expansion of Christianity: a history of missions," [193-?] (Box 2).

Wallace, Edward Wilson

Wallace Family fonds

 • CA ON00357 2187
 • Fonds
 • ca 1840-1996, predominant 1890-1940

Fonds consists of various diaries, journals, correspondence, manuscripts, photographs/negatives, regarding travel, careers, school, and life. Includes documentation about travel to China, Europe, World War I, Go Home Bay and the Madawaska Club (cottage community associated with the University of Toronto).

Fonds has been divided into four series: 1 - Paul Anthony Wilson Wallace; 2 - Edward Wilson Wallace, Jr; 3 - Muriel Joy Wilson Wallace; 4 - Photographs.

Wallace, Paul Anthony Wilson

Kathleen Parlow fonds

 • CA OTUFM 02
 • Fonds
 • 1878-1967, 2016, predominant 1908-1950

Fonds consists of material relating to Kathleen Parlow's personal life and her musical career, including photographs, correspondence, daybooks, sheet music, concert programs, press, and personal material.

Parlow, Kathleen

Mario Prizek fonds

 • Fonds
 • 1911 - 2012

Prizek, Mario

Walter Buczynski fonds

 • CA OTUFM 31
 • Fonds
 • 1945-2019

Fonds consists of manuscript music; radio music and children's pieces; correspondence with the Canadian Broadcasting Corporation (CBC), Canadian Music Centre (CMC), Canada Council, Ontario Arts Council, performers, representatives of performing organizations, friends, colleagues, friends, colleagues, students; press notices and reviews; programs; Polish community activities; notebooks and journals.

Buczynski, Walter

முடிவுகள் 1 இலிருந்து 50 இன் 1415 வரை