அச்சு முன்காட்சி மூடுக

Showing 134595 results

Archival description
அச்சு முன்காட்சி View:
French 171 final exam
French 171 final exam
Session des membres: cardinaux,
Session des membres: cardinaux,
G. Session pleniere
G. Session pleniere
D. Session pastorale (=Rhythmus)
D. Session pastorale (=Rhythmus)
C & F. Session Demographique I et II
C & F. Session Demographique I et II
University of Toronto Religious Community. [list of] student societies and chaplaincies
University of Toronto Religious Community. [list of] student societies and chaplaincies
Veterans
Veterans
Victoria-Emmanuel Building Fund & Victoria University Campaign
Victoria-Emmanuel Building Fund & Victoria University Campaign
Veterans
Veterans
ஆர். பாலசுப்பிரமணியம் - சா. ஜே. வே. செல்வநாயகம் கடிதம்
ஆர். பாலசுப்பிரமணியம் - சா. ஜே. வே. செல்வநாயகம் கடிதம்
ஆர். பாலசுப்ரமணியம் [பொதுச் செயலாளர், அரசாங்க எழுதுவினைஞர் சங்கம்] - செயலாளர், திறைசேரி கடிதம்
ஆர். பாலசுப்ரமணியம் [பொதுச் செயலாளர், அரசாங்க எழுதுவினைஞர் சங்கம்] - செயலாளர், திறைசேரி கடிதம்
தகவல் தொடர்பு அமைச்சர் - சா. ஜே. வே. செல்வநாயகம் கடிதம்
தகவல் தொடர்பு அமைச்சர் - சா. ஜே. வே. செல்வநாயகம் கடிதம்
[?] - [?] கடிதம்
[?] - [?] கடிதம்
டி. வெங்கடாசலம் வழக்கு தொடர்பான கையெழுத்துக் குறிப்புகள் [?]
டி. வெங்கடாசலம் வழக்கு தொடர்பான கையெழுத்துக் குறிப்புகள் [?]
[?] - கிழக்கு மற்றும் வடக்கு மாகாணங்களின் தமிழ் மொழி உள்ளூராட்சி மன்றத்தின் தலைவர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள், யாழ்ப்பாண நகராட்சியின் மேயர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கு கடிதம்
[?] - கிழக்கு மற்றும் வடக்கு மாகாணங்களின் தமிழ் மொழி உள்ளூராட்சி மன்றத்தின் தலைவர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள், யாழ்ப்பாண நகராட்சியின் மேயர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கு கடிதம்
[?] - என். நாகசுந்தரம் பிள்ளை கடிதம்
[?] - என். நாகசுந்தரம் பிள்ளை கடிதம்
ஈ. ல். அபேகுணவர்த்தன - சா. ஜே. வே. செல்வநாயகம் கடிதம்
ஈ. ல். அபேகுணவர்த்தன - சா. ஜே. வே. செல்வநாயகம் கடிதம்
ஜே. இராசையா [தலைவர்], ஆர்[?]. தாமோதரன் [செயலாளர்], வட இந்து பெண்கள் பாடசாலை ஆசிரியர்கள் சங்கம் [?] - கல்வி அமைச்சர் கடிதம்
ஜே. இராசையா [தலைவர்], ஆர்[?]. தாமோதரன் [செயலாளர்], வட இந்து பெண்கள் பாடசாலை ஆசிரியர்கள் சங்கம் [?] - கல்வி அமைச்சர் கடிதம்
இ. சி. கமலநாதன் [செயலாளர், இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி கொழும்புக் கிளை] - பொதுச் செயலாளர், இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி கடிதம்
இ. சி. கமலநாதன் [செயலாளர், இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி கொழும்புக் கிளை] - பொதுச் செயலாளர், இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி கடிதம்
ஜனநாயகத் தொழிலாளர் காங்கிரஸ் - நான்காவது ஆண்டு அமர்வில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள்
ஜனநாயகத் தொழிலாளர் காங்கிரஸ் - நான்காவது ஆண்டு அமர்வில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள்
தற்காலிக பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகம் - எஸ். ஜே. வி. செல்வநாயகம் கடிதம்
தற்காலிக பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகம் - எஸ். ஜே. வி. செல்வநாயகம் கடிதம்
ஜி. பி. வின்சென்ற் - இ. த. அ. க. செயலாளர் தபால் அட்டை
ஜி. பி. வின்சென்ற் - இ. த. அ. க. செயலாளர் தபால் அட்டை
ஜனநாயகத் தொழிலாளர் காங்கிரஸின் பதுளை மேதினப் பேரணி தீர்மானங்கள்
ஜனநாயகத் தொழிலாளர் காங்கிரஸின் பதுளை மேதினப் பேரணி தீர்மானங்கள்
ஏழாவது மத்திய செயற்குழு கூட்டக் குறிப்புகள், வவுனியா
ஏழாவது மத்திய செயற்குழு கூட்டக் குறிப்புகள், வவுனியா
கடித உறை [வினாசித்தம்பி சுந்தரலிங்கம்]
கடித உறை [வினாசித்தம்பி சுந்தரலிங்கம்]
தமிழ் நிகழ்ச்சி அதிகாரி, இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் - வினாசித்தம்பி சுந்தரலிங்கம் கடிதம்
தமிழ் நிகழ்ச்சி அதிகாரி, இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் - வினாசித்தம்பி சுந்தரலிங்கம் கடிதம்
உரும்பிராய் ஊரெழு தமிழரசுக்கட்சிக் கிளைப் பொதுக்கூட்ட அழைப்பிதழ்
உரும்பிராய் ஊரெழு தமிழரசுக்கட்சிக் கிளைப் பொதுக்கூட்ட அழைப்பிதழ்
சுந்தரம் - தலைவர், இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி தந்தி
சுந்தரம் - தலைவர், இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி தந்தி
சுந்தரம் - தலைவர், இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி தந்தி
சுந்தரம் - தலைவர், இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி தந்தி
வே. வா. வேலுப்பிள்ளை - அ. அமிர்தலிங்கம் கடிதம்
வே. வா. வேலுப்பிள்ளை - அ. அமிர்தலிங்கம் கடிதம்
ஏ. என். கோவிந்தசாமி - [?] கடிதம்
ஏ. என். கோவிந்தசாமி - [?] கடிதம்
இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி பொதுக்கூட்ட அழைப்பிதழ்
இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி பொதுக்கூட்ட அழைப்பிதழ்
ச. செபஸ்தியாம்பிள்ளை[?] - சா. ஜே. வே செல்வநாயகம் தந்தி
ச. செபஸ்தியாம்பிள்ளை[?] - சா. ஜே. வே செல்வநாயகம் தந்தி
உடப்பு அரச தமிழ் மகா வித்தியாலயம் தொடர்பான கையெழுத்துக் குறிப்புகள்
உடப்பு அரச தமிழ் மகா வித்தியாலயம் தொடர்பான கையெழுத்துக் குறிப்புகள்
இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் - கலைஞர் விடைப் பத்திரம்
இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் - கலைஞர் விடைப் பத்திரம்
செயலாளர், அரச சேவை ஆணையம் - கே. விக்னேஸ்வரா [?] கடிதம்
செயலாளர், அரச சேவை ஆணையம் - கே. விக்னேஸ்வரா [?] கடிதம்
இலங்கை வங்கி - வினாசித்தம்பி சுந்தரலிங்கம் பற்றுச்சீட்டு
இலங்கை வங்கி - வினாசித்தம்பி சுந்தரலிங்கம் பற்றுச்சீட்டு
க. சிவகாருண்ணியம் - இ. த. அ. க. நிர்வாக ச் செயலாளர் கடிதம்
க. சிவகாருண்ணியம் - இ. த. அ. க. நிர்வாக ச் செயலாளர் கடிதம்
தேவா, [?]லநிதி - எஸ். ஜே. வி. செல்வநாயகம் கடிதம்
தேவா, [?]லநிதி - எஸ். ஜே. வி. செல்வநாயகம் கடிதம்
டீசைட் தோட்டக் கோவில் நிர்வாகக் குழுக்கள் - எஸ். ஜே. வி. செல்வநாயகம் கடிதம்
டீசைட் தோட்டக் கோவில் நிர்வாகக் குழுக்கள் - எஸ். ஜே. வி. செல்வநாயகம் கடிதம்
அம்பிகைபாலன் - எஸ். ஜே. வி. செல்வநாயகம் கடிதம்
அம்பிகைபாலன் - எஸ். ஜே. வி. செல்வநாயகம் கடிதம்
காங்கேசன்துறை உளமருத்துவப் பிரிவு நண்பர்கள் - எஸ். ஜே. வி. செல்வநாயகம் கடிதம்
காங்கேசன்துறை உளமருத்துவப் பிரிவு நண்பர்கள் - எஸ். ஜே. வி. செல்வநாயகம் கடிதம்
Oral history interview with Saima Hussain conducted by Rijja Moeen
Oral history interview with Saima Hussain conducted by Rijja Moeen
Oral history interview with Amanat Kaur conducted by Khushpreet Virk
Oral history interview with Amanat Kaur conducted by Khushpreet Virk
Oral history interview with Jeejna Mandavia conducted by Mukti Patel
Oral history interview with Jeejna Mandavia conducted by Mukti Patel
ISRN, ONRIS, and PROGRIS website [2021]
ISRN, ONRIS, and PROGRIS website [2021]
South Asian Oral Histories in Peel collection
South Asian Oral Histories in Peel collection
Oral history interview with Ali Kazmi conducted by Zahraa Syeda
Oral history interview with Ali Kazmi conducted by Zahraa Syeda
Oral history interview with Andy Ramgobin conducted by Prashil Gandhi
Oral history interview with Andy Ramgobin conducted by Prashil Gandhi
Oral history interview with Sophia Syed conducted by Areeb Daimee
Oral history interview with Sophia Syed conducted by Areeb Daimee
முடிவுகள் 1 இலிருந்து 50 இன் 134595 வரை