அச்சு முன்காட்சி மூடுக

Showing 1739 results

Archival description
Only top-level descriptions
அச்சு முன்காட்சி View:

சாமுவேல் ஜேம்ஸ் வேலுப்பிள்ளை செல்வநாயகம் சேகரம் 

 • CA UTSC 014
 • Fonds
 • n.d., 1921, 1929-1930, 1933-1937, 1939-1940, 1944-1988

விளங்கியமையையும் இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் நாளாந்த நடவடிக்கைகளையும் இச்சேகரம் பிரதிபலிக்கிறது.

இச்சேகரம் இலங்கையில் 1950 இலிருந்து 1970 வரையான காலப்பகுதியில் இடம்பெற்ற முக்கியமான அரசியல் நிகழ்வுகளை ஆவணப்படுத்துவதோடு இலங்கைத் தமிழர்கள் எதிர்கொண்ட போராட்டங்களுக்கு சாட்சியமாகவும் விளங்குகிறது.

இச்சேகரம் செல்வநாயகம் அவர்களின் குடும்பம், பின்புலம் தொடர்பான ஆவணங்களையும் அவரது துணைவியார் எமிலி கிரேஸ் செல்வநாயகம் சேகரித்த நினைவஞ்சலி ஆவணங்களையும் கொண்டுள்ளது. மூன்று பிரதான வரிசைகளாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ள இச்சேகரம் 1933-1937, 1939-1940, 1944-1988 ஆகிய காலப்பகுதிகளுக்கான ஆவணங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. இவற்றுள் பெருளவிலான ஆவணங்கள் 1960, 1970 காலப்பகுதியைச் சேர்ந்தவை ஆகும்.

தனிப்பட்ட ஆவணங்கள் கடிதத் தொடர்பு, தனிப்பட்ட பொருட்கள், நிதி மற்றும் தேயிலைத் தோட்டத்துடன் தொடர்புடைய ஆவணங்கள், ஏனைய ஆவணங்களை உள்ளடக்கியுள்ளன. தொழில்சார் ஆவணங்கள் அலுவலகக் கோப்புகள், கட்சி ஆவணங்கள், கடிதத் தொடர்பு, ஏனைய ஆவணங்களை உள்ளடக்கியுள்ளன. நினைவஞ்சலி ஆவணங்கள் சுவரொட்டிகள், செய்தித்தாள் துணுக்குகள், நினைவஞ்சலிக் குறிப்பேடு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளன. இச்சேகரம் பின்வருமாறு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது:

 1. தனிப்பட்ட ஆவணங்கள்
  1.1. எஸ். ஜே. வி. செல்வநாயகம் தனிப்பட்ட கடிதத் தொடர்பு
  1.2. எஸ். ஜே. வி. மற்றும் எமிலி கிரேஸ் செல்வநாயகம் கடிதத் தொடர்பு
  1.3. எமிலி கிரேஸ் செல்வநாயகம் கடிதத் தொடர்பு
  1.4. தனிப்பட்ட பொருட்கள்/உடைமைகள்
  1.5. பல்வகை கடிதத் தொடர்பு
  1.6. பல்வகை குடும்ப ஆவணங்கள்
  1.7. நிதி ஆவணங்கள்
 2. தொழில்சார் ஆவணங்கள்
  2.1. தொழில்சார் கோப்புகள்
  2.2. தொழில்சார் கடிதத் தொடர்பு
  2.3. ஆவணங்கள்
  2.4. அச்சிடப்பட்ட ஆவணங்கள்
  2.5. சிலோன் நியூஸ்பேப்பர்ஸ் லிமிட்டட்/ சுதந்திரன்
  2.6. இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி கோப்புகள்
 3. நினைவஞ்சலி ஆவணங்கள்

Chelvanayakam, Samuel James Velupillai

William Arthur Deacon Papers

 • CA OTUTF MS COLL 00160
 • Manuscript Collection
 • 1918 - 1960

Collection of personal & business correspondence with authors,publishers, organizations, readers; minutes of the Canadian Authors Assoc.; manuscripts and typescripts of his writings and lectures as well as galleys and publicity for his books; clippings and scrapbooks of his columns and articles in the Globe & Mail and Saturday Night; 976 photographs of Canadian and international authors.

Deacon, William Arthur

Sharon Abron Drache Papers

 • CA OTUTF MS COLL 00684 (2B annex)
 • Manuscript Collection
 • 1974-2013

Includes extensive correspondence, manuscripts, etc. with Joe Rosenblatt, David Gurr; drafts, research and correspondence related to Barbara Klein-Muskrat: Then and Now; The Lubavitchers Are Coming to Second Avenue; Ritual Slaughter; The Mikveh Man; The Golden Ghetto; The Magic Pot; correspondence, research and drafts for piece on Richard Landon and the Thomas Fisher Rare Book Library; Arthur Drache material; unpublished children’s stories; family material; ghost writing; mentoring and other material related to the life and work of Sharon Abron Drache.

Drache, Sharon Abron

Julius Griffith Papers

 • CA OTUTF MS COLL 00491
 • Manuscript Collection
 • 1948-1993

Includes sketches and book jackets.

Griffith, Julius

Stanley Morisse Papers

 • CA OTUTF MS COLL 00561
 • Manuscript Collection
 • 1897-1987

Includes personal and professional correspondence; personal photographs; official documents; receipts and invoices; typescript drafts of books; newspaper articles, passports, cultural and political pursuits. Various highlighted items in his collection include many interesting photographs documenting the May Day Rallies of 1933-4 in Hamilton, Ontario-suggesting that he had an active role in organizing these demonstrations. There are also a number of newspaper clippings (primarily from The Daily Colonist (Victoria, B.C.), documenting such issues as communism, the war in Vietnam, Cyprus, various actions taken by the Canadian Government, and celebrities such as Marilyn Munroe and Princess Diana. A series of postcards document a trip taken by Sam Lawrence across Europe in 1936. Also featured is a collection of photographs of Lenin from 1897-1917 from a book of photographs entitled “Lenin” edited by Vladimir Il’ich and a collection of postcards documenting the Third Congress of Komintern in Russia, 1919. Lastly, there are two typescript books dedicated to Morisse and written by Georgoula Beikos entitled “The Greece That Fights: A Collection of Articles in Russian”, and a book of poems written by political prisoners on the Cypriot island of Gioura after the Greek civil war from 1945-1949.

Morisse, Stanley

Emmanuel College (Toronto, Ont.). Continuing Education fonds

 • CA ON00357 2144
 • Fonds
 • 2003-2016

Fonds consists primarily of records related to the continuing education programming offered by Emmanuel College. Included are workshop and course descriptions, calendars and agreements as well as program evaluations and planning documents. Fonds also includes the records of the Emmanuel College Continuing Education Committee which is responsible for the overall planning of the programming offered. Fonds contains the minutes of the meetings and reports from the Continuing Education Coordinator. The fonds contains three series.

Emmanuel College (Toronto, Ont.). Continuing Education

A. S. P. Woodhouse fonds

 • UTA 1970
 • Fonds
 • 1885-1966

Fonds consists of 6 accessions of records and published materials documenting A. S. P. Woodhouse's career as an English scholar and professor at the University of Toronto. Includes: correspondence, notes, notebooks, course materials, drafts and typescripts. See accession-level descriptions for further information.

Woodhouse, Arthur Sutherland Pigott

Abbyann Lynch fonds

 • Fonds
 • 1960s – 2000s

Fonds demonstrates Lynch’s professional output over the course of four decades. The body of records primarily represents her written work, while there are also audio-visual recordings of lectures and presentations. Items include: published articles, typed and hand-written speeches and lectures, professional reports, newspaper articles about Lynch, recordings of lectures and presentations, recordings of television and radio appearances.

Lynch, Abbyann Day, 1928-

Annesley Student Government Association fonds

 • CA ON00357 2066
 • Fonds
 • 1912-1991

Fonds consists of minutes, constitutions and regulations, reports, correspondence and other records of the Annesley Student Government Association and its successor the Annesley Addison Student Government Association.

Annesley Student Government Association

Victoria College (Cobourg, Ont.). Board fonds

 • CA ON00357 2086
 • Fonds
 • 1841-1889

Fonds consists of minutes (including extracts), notes and drafts, reports and other records of the Victoria College Board. Also includes minutes of the annual meetings of ministers of the Wesleyan Methodist Church to elect Board and Officers of the College, 1862-1866. Fonds also consists of records of committees of the Victoria College Board, including the Building Committee.

Victoria College (Cobourg, Ont.). Board

Victoria College (Toronto, Ont.). Women's Literary Society fonds

 • CA ON00357 2057
 • Fonds
 • 1891-1927

Fonds consists of the records of the Women's Literary Society (Ladies' Literary Society) including constitutions, minutes of meetings, financial records, and song books.

Victoria College (Toronto, Ont.). Women's Literary Society

Jim Christy Papers

 • Manuscript Collection
 • 1918-2017

A complete archive demonstrating the variety of activities in the life of Jim Christy. It includes holograph notebooks, manuscript drafts of his work, correspondence with numerous writers, doodles, sketches, collages and material related to the United States Vietnam War draft and anti-war movement.

Christy, Jim

Lawrence Sherk Papers

 • Manuscript Collection
 • 1997-2016

Includes early correspondence, travel, European horticultural materials, materials, photographic slides, and drafts of his book: 150 Years of Canadian Beer Labels (2016).

Sherk, Lawrence C.

Raymond Souster Papers

 • Manuscript Collection
 • 1943-2012

Correspondence; drafts of poems; typescripts and proofs of books of poems; drafts and typescripts for published and unpublished novels.

Includes correspondence 2000s (not extensive), drafts and edited proofs for : Rags, Bones and Bottles; Easy Does It; Never Counting the Cost; Captain Scott of the Antarctic; A Little of Everything; On the Way to the River; last holograph notebooks written with CNIB writing guide, notebooks with last poems dictated by Raymond Souster to Donna Dunlop; appearances and ephemera related to the life and work of Raymond Souster. A few computer and audio discs included.

Souster, Raymond

George Swede Papers

 • Manuscript Collection
 • [197-?]-2012

Comprised of material related to the life and work of Professor and poet George Swede including poetry, haiku, tanka, renka, prose, fiction, editorial, fan mail, personal, Ryerson-related (including RUN program, Chair of Psychology and Justice Studies, teaching and committees), psychology, education, awards, correspondence and other material. Some material by wife and partner Anita Krumins. Specific material for Swede’s popular children’s haiku book Time is Flies; International haiku organizations and events; The Mexican Haiku: origins and current directions by George Swede and Anita Krumins; research material on Mexican haiku poets and poetry; Global Haiku anthology of world haiku poets; extensive haiku and haiku-related publications and appearances, both Canadian and international; drafts, notes and research ideas for various short stories for children and adults; The Case of the Moonlit Golddust, ‘The Cliff’, ‘Fractals’, novel drafts, ‘The Pain-Giver’, ‘To See Again The Stars’/‘Nev’; PhD material; ‘Magic Eyes’ young adult novel draft; children’s short stories; complete appearances in print publications; books reviewed; submissions; fan mail; early family photographs; unpublished haiku drafts; awards and other material related to the life and work of George Swede.

Select correspondents include: Pier Giorgio Di Cicco, Al Purdy, Ted Plantos, Douglas Lochhead, Francis Sparshott, Marshall Hryciuk, Bill Bissett, Susan Ioannou, b.p. Nichol, Robert Kroetsch, Joe Blades, jw curry, Bill Keith, Patsy Aldana.

Swede, George

Helen Sawyer Hogg fonds

 • UTA 1383
 • Fonds
 • [ca. 1890]-2004, predominant 1926-1993

This fonds contains the personal and professional papers of Dr. Helen Sawyer Hogg documenting her contribution to professional astronomy, her high regard as a popular educator as well as her responsibilities as a parent, daughter, wife and friend. The records have been arranged into series either by type of record or to reflect a certain type of activity. Records documenting various aspects of her career are filed first, followed by papers reflecting her personal life.

Included is both professional and personal correspondence; records relating to her activities on associations, boards and organizations; records such as draft manuscripts, correspondence and outlines and data relating to her publishing activities and research; papers relating to her education and her teaching responsibilities; as well as diaries and family papers series.

Because Dr. Hogg's career spanned nearly seven decades during a time astronomy as a discipline was still developing both nationally and internationally, these records are not only useful to those researching Dr. Hogg's achievements but will be insightful to those researchers studying the development of astronomy as a science and profession. Moreover, Dr. Hogg was a woman in a field of science, which is still dominated by men. Those studying women's history may find Dr. Hogg's personal records a useful case study in one woman's success in a largely male dominated profession.

Contained within the Helen S. Hogg personal records are three sous-fonds: Frank S. Hogg [1922-1952], her first husband and also an astronomer at the David Dunlap Observatory; Prof. Ruth Northcott [1932-1969], close personal friend and professional colleague of Helen Hogg, also on staff at the D.D.O.; Dr. C.A. Chant [193- - 194-], director emeritus of the D.D.O and head of the Department of Astronomy at the University of Toronto from 1904-1935. These sous-fonds are individually described and have been filed after the Helen Hogg personal records.

Hogg, Helen Battles Sawyer

Thomas Forsyth McIlwraith fonds

 • UTA 1547
 • Fonds
 • 1871-1978 [predominant 1920-1960]

The T.F. McIlwraith fonds consists of records documenting McIlwraith’s training and career as an anthropologist as well as his roles as an administrator and professor at the University of Toronto. Covering three separate accessions, material primarily includes professional records related to his research, teaching, and publishing activity. Fonds includes significant coverage is of McIlwraith’s writing, both published and unpublished. Series 17 (The Bella Coola Indians) focuses on his research with the Nuxalk Nation for the book The Bella Coola Indians. Extensive correspondence, subject files, maps and photographs are included within the fonds and partially consist of material collected and/ or sent to McIlwraith in connection with his research.

Also includes a typescript of Prof. McIlwraith's book "The Bella Coola Indians" (Toronto: University of Toronto Press, 1948) including field notes, vocabulary card, photographs and copper plates of illustrations related to his research about the Nuxalk Peoples of Bella Coola, British Columbia.

McIlwraith, Thomas Forsyth

University of Toronto. School of Hygiene fonds

 • UTA 0193
 • Fonds
 • 1883-1975

This fonds from the School of Hygiene contains 9 accessions. See accession-level descriptions for details.

University of Toronto. School of Hygiene

University of Toronto. Institute of Medical Science (IMS) fonds

 • UTA 0257
 • Fonds
 • 1967-2011

This fonds contains 4 accessions from the University of Toronto's Faculty of Medicine. Institute of Medical Science (IMS). See accession-level descriptions for details.

University of Toronto. Institute of Medical Science (IMS)

Alberto Guerrero fonds

 • CA OTUFM 07
 • Fonds
 • 1883-1990, predominant 1906-1937

Fonds consists of compositions, programs and reviews, photographs and family documents.

Guerrero, Alberto

David Richard Olson fonds

 • UTA 1633
 • Fonds
 • 1949-2017

Personal records of David Richard Olson, Professor Emeritus OISE/UT and University Professor, documenting his career as a leader in educational theory and applied psychology, and consisting of files on his education and early teaching; journals, daybooks, and notebooks; correspondence; drafts (with associated correspondence) of articles, books, addresses, and some university lectures. Also included is a position paper on the McLuhan Centre for Culture and Technology (1981), some photoprints and postcards, and certificates of honours bestowed.

Olson, David Richard

George Grey Falle Fonds

 • CA OTTCA F2134
 • Fonds
 • 1941-1984

The fonds includes correspondence, diaries, writings, lecture and reading notes on various topics related to his position as an English professor, including a diploma, a diary, and one photograph. Also included is material from the many committees and societies with which he was involved such as the Trinity College Major Study Group and the Johnson Society.

George Grey Falle

Rachel Grover Fonds

 • CA OTTCA F2014
 • Fonds
 • 1914-1963

Fonds consists of material from Grover’s days as a student at Trinity College (1939-43). Also donated is material on the history of St Hilda’s gathered by Miss Alma Conway, a 1914 graduate of Trinity College.

Rachel Grover

Richard T. Hallock Fonds

 • CA OTTCA F2157
 • Fonds
 • 1977-1978

Fonds contains 193 typed pages of a diary that Hallock kept while he was a student at Trinity College from October 1927 to May 1929 (typed by Hallock in 1977-1978).

Richard T. Hallock

Kirkwood Family fonds

 • CA OTTCA F2301
 • Fonds
 • 1901-1998

The collection consists of miscellaneous correspondence, research notes and translations, publications and memorabilia relating to the Kirkwood family.

Mossie May Waddington Kirkwood

Frances Isobel Lawson Fonds

 • CA OTTCA F2103
 • Fonds
 • 1910-1991

Fonds consist of correspondence with friends and Trinity associates, newspaper clippings, photographs, ephemera, and information on people such as Charles F. Pashler, George Ignatieff, and William Wright. Files include extensive information on the Theological Education Sundays project. Also included is a file with information on the ordination of women into the Anglican Church.

Frances Isobel Lawson

Thomas Barr Greenfield fonds

 • UTA 1333
 • Fonds
 • 1949 - 1998

The fonds is divided into two series.

Series 1 contains course notes, correspondence, addresses, articles, manuscripts, notes, minutes, and photographs relating to the activities of Thom Greenfield as a professor of educational administration at the Ontario Institute for Studies in Education and as a gay activist, especially in relation to "Gay Fathers of Toronto", of which he was one of the founders.

Series 2 contains professional materials that relate to Greenfield's appointment at the Ontario Institute for Studies in Education (correspondence with students and faculty, letters of reference, memoranda, and manuscripts), editorial work related to Greenfield's position as Associate Editor of "Curriculum Inquiry," manuscripts and correspondence related to the organization "Gay Fathers of Toronto," manuscripts for "The educational programs and purposes of the Batchewana Band: a management audit,"and personal correspondence and manuscripts relating to finances, politics, and family.

Greenfield, T. Barr (Thomas Barr)

University of Toronto. Department of Art History fonds

 • UTA 0300
 • Fonds
 • 1976-2012

This fonds contains 2 accessions of records from the Department of Art History. See accession-level description for more details.

University of Toronto. Department of Art History

Keillor Family fonds

 • UTA 1440
 • Fonds
 • 1909-1919

Notebooks of Mabel B. Taylor relating to courses in pharmacy, bacteriology, anatomy & physiology, nursing and dietetics, demonstrations, chemistry, hygiene at the Hospital for Sick Children, 1914 and 1918-1919. Associated materials relating to nursing include: clippings, Hospital for Sick Children "Rules for Nurses", examinations, and booklets for students at U. of T., "The training school for nurses of the Hospital for Sick Children" 1886-1917.

Memorabilia for undergraduate programme in medicine (1908-1913), belonging to Benjamin Franklin Keillor, MB 1913.

Photographs include: Faculty of Medicine, graduating class of 1913; members of the University of Toronto Medical Society Executive, 1911-1912; Faculty of Medicine calendar for 1909.

Keillor, Benjamin Franklin

Derek York fonds

 • UTA 1979
 • Fonds
 • 1950-2014

Personal records of Derek York, professor emeritus of physics at the University of Toronto. Included are mass spectrometer log books and the world's first mass spectrometer manual; laser manual for the earliest commercially available high-powered laser; instruction manuals, laboratory notes, argon geochronology laboratory reports; Pat Smith's lab books; sample maps, photographs, offprints and articles; contracts and contract reports; research binder on birds; other research binders, including some with Pat Smith and also some of the latter's lab books; press clippings about Professor York; floppy discs.

York, Derek

Geoffrey E. Buerger fonds

 • UTA 1054
 • Fonds
 • 1968-1981

Correspondence, notes, memoranda, ballots and score sheets, flyers, brochures, posters, booklets, and related material documenting Geoffrey Buerger’s activities with the University of Toronto Debating Union and tournaments in Hart House at the University of Toronto, the University of Western Ontario, Dalhousie University, McGill University, Brown University, and the University of London.

Buerger, Geoffrey E.

University of Toronto Staff Association fonds

 • UTA 1910
 • Fonds
 • 1970-1999

Subject files containing correspondence, reports, financial statements, and minutes of committee meetings; files re,employment issues, pensions, workplace policies and UTSA history. Includes President Mel Martin office records; Executive Council minutes; Board of Representatives minutes. Finances Internal; membership list, grievance case files.

University of Toronto Staff Association

Mary Burkett Papers

 • CA OTUTF MS COLL 00745
 • Manuscript Collection
 • 1993-2013

Correspondence of Lana Peters (Svetlana Alliluyeva, 1926-2011) to Mary Burkett, 1993-2013. Includes print articles about Svetlana Alliluyeva during and after her defection to the United States from the Soviet Union in 1967.

Burkett, Mary

Elisabeth Young-Bruehl Papers

 • CA OTUTF MS COLL 00759
 • Manuscript Collection
 • 1950-2013

This collection of Young-Bruehl’s papers contains a wide variety of material ranging from juvenilia, high school, and university student work, to drafts, correspondence, and publicity material surrounding all of her major publications. It also includes a significant amount of correspondence over the span of her life, both personal and professional, along with materials relating to her teaching, academic work, and her psychoanalytic practice.

Young-Bruehl, Elisabeth

Judith F. Friedland fonds

 • UTA 1295
 • Fonds
 • 1918-2016

Fonds consists of material documenting the professional life and work of Prof. Judith Friedland. Records focus on her education and career within academia, in particular as a professor, and former Chair of the Department of Occupational Therapy. Material also covers some aspects of Prof. Friedland’s career working as an occupational therapist. Records include typescripts and presentation notes, administrative records from the Department of Occupational Therapy, teaching and course material, clinical notes, correspondence, awards, and biographical material.

The history of occupational therapy in Canada has significant coverage through records related to the research and publication of Prof. Friedland’s book, Restoring the Spirit, as well as through the collected records of Helene Primrose LeVesconte, Thelma Cardwell, and Isobel Robinson. Represented in Series 8 to 10, these three individuals each served as former heads of the UofT’s Department of Occupational Therapy, in addition to teaching and practicing occupational therapy. The collected historical material includes minutes, typescripts, correspondence, artifacts and teaching material.

Friedland, Judith F.

Kenneth William Allen fonds

 • UTA 1994
 • Fonds
 • 1949-1987

This accession of records from Dr. Kenneth W. Allen covers a brief period in his career when he was working in the Physics Division of Atomic Energy of Canada in Chalk River, as a Lecturer at Liverpool University, England, and as a researcher for the United Kingdom Atomic Energy Authority at Aldermaston, England. The accession contains lab notes, diagrams, and correspondence with administration at Chalk River and various atomic organizations.

Allen, Kenneth William

Kildare Dobbs Papers

 • CA OTUTF MS COLL 00049C
 • Manuscript Collection
 • 1855-2013

This first accession of Kildare Dobbs’s papers contains drafts of his published works (Running to Paradise, The Great Fur Opera, Anatolian Suite: Travels and Discursions in Turkey, The Eleventh Hour: Poems for the Third Millennium, Casablanca: The Poem, Running the Rapids: A Writer’s Life, Cassanova in Venice: A Raunchy Rhyme, Away From Home: Canadian Writers in Exotic Places); other writing drafts, including writing for newspapers, magazines, his contributions to CBC radio programs “Ideas” and “Anthology”; his travel files pertaining to all of the places he visited (and wrote about) around the world; a significant amount of correspondence (both physical and digital correspondence); personal files and documents relating to his family’s history; professional files; photographs; cut-outs and print-outs of published articles; notebooks and journals; audiovisual and digital materials; and other files relating to the life and work of Kildare Dobbs.

Dobbs, Kildare

Coleman Romalis Papers

 • CA OTUTF MS COLL 00049G
 • Manuscript Collection
 • 1989-1990

Included are audio cassettes and typed summaries of interviews conducted by Coleman Romalis with members of Canada’s Jewish community in Toronto, Vancouver and Montreal. Individuals interviewed by Romalis include Ben Shek, Becky Lapedes, Morris Biderman, Jack Cowan, Sam Lipshitz, Manya Lipshitz, Ben Kayfetz, Polly Weinstein, Henry Weinstein, Dave Ship and Itche Goldberg. Interviews address their involvement in various organizations including the United Jewish People’s Order (UJPO), the International Workers’ Order (IWO), the Labour League, the Workmen’s Circle and the Canadian Jewish Congress.

Romalis, Colman

Malka Marom Papers

 • Manuscript Collection
 • 1961-1999

Collection of research notes, interviews, and manuscript drafts relating to her first novel, Sulha, (Toronto, Key Porter Books, 1999),; photographs, tapes, cassettes and other material regarding research for Sulha, and her work as a world musician; tapes, films, videos, notes and draft scripts of her work as a maker of documentary radio programmes and films, and the interviewer of celebrated world figures (Pablo Casals, Moshe Dayan); correspondence (Dennis Lee, Leonard Cohen, Jack McClelland, Eli Wiesel), mainly 1972-1999.

Marom, Malka

Dora Mavor Moore Papers

 • Manuscript Collection
 • 1888-1979

This collection consists of correspondence, scripts, photos, clippings, theatre programs and tapes covering the personal and professional career of Dora Mavor Moore. It excludes that part of Moore's career when she was director of the New Play Society and School. This material can be found in the New Play Society Papers (MS Coll. 228).

Moore, Dora Mavor

University of Toronto. Department for the Study of Religion fonds

 • UTA 0272
 • Fonds
 • 1960-2011University of Toronto. Department for the Study of Religion

This fonds contains 2 accessions of records form the Department for the Study of Religion (DSR). See accession-level description for more details.

University of Toronto. Department for the Study of Religion

University of Toronto. Woodsworth College fonds

 • UTA 0223
 • Fonds
 • 1937- 1998

This fonds contains 5 accessions of records from Woodsworth College (formerly part of the Division of University Extension). See accession-level descriptions for details.

University of Toronto. Woodsworth College

University of Toronto. Caput fonds

 • UTA 0008
 • Fonds
 • 1907-1978

This fonds contains 3 accessions of records from Caput. See accession-level description for details.

University of Toronto. Caput

Morley Gunderson fonds

 • UTA 1323
 • Fonds
 • 1975-2008

Fonds consists of records documenting aspects of the professional life and work of Prof. Gunderson. Material reflects the Professor’s academic interests in areas such as pay equity and mandatory retirement, as well as representing his work consulting for various governmental agencies, particularly Human Resources and Social Development Canada. Records include offprints, data print-outs, correspondence, background material and court exhibits.

Gunderson, Morley

University of Toronto. New College fonds

 • UTA 0264
 • Fonds
 • 1962-2017

This fonds contains 2 accession of records. See accession-level description for details.

University of Toronto. New College

Norman Jamieson Endicott fonds

 • UTA 1993
 • Fonds
 • 1942-1966

See accession-level description

Endicott, Norman Jamieson

Gordon Neil Patterson fonds

 • UTA 1646
 • Fonds
 • 1930-1991

Fonds consists of records documenting the activities of Dr. Gordon Neil Patterson, founder and first Director of the Institute for Aeronautical Studies at the University of Toronto. Consists of three accessions of records:
-B1984-0021: Twenty-five bound volumes containing correspondence, minutes, memoranda, notes, reports, manuscripts, publications, lectures, addresses, graphs, diagrams, drawings and photoprints assembled by Professor Patterson for his book, Pathway to Excellence: UTIAS -- the first twenty-five years (1977); bound photocopied volume of the Book of Aeronauts (1945). (1935-1974; 9 boxes)
-B1993-0040: Manuscripts, publications, notes, and correspondence relating to the activities of Professor Patterson in his capacity as an aeronautical engineer in England, Australia and as Director of the Institute for Aeronautical Studies at the University of Toronto. (1934-1991; 5 boxes and 1 oversized folder)
-B1995-0012: Correspondence, certificates, contracts, addresses, drafts of articles and books (including audiotapes), and photoprints (1930-1990; 9 boxes, 3 oversized folders, 6 audio cassette tapes)

Patterson, Gordon Neil

University of Toronto. Great Lakes Institute fonds

 • UTA 0119
 • Fonds
 • 1959-1971

This fonds contains 1 accession from the Great Lakes Institute. See accession-level description for details.

University of Toronto. Great Lakes Institute

University of Toronto. Centre of Criminology fonds

 • UTA 0014
 • Fonds
 • 1962-1980

This fonds contains 3 accessions of records from the Centre of Criminology. See accession-level descriptions for details.

University of Toronto. Centre for Criminology

முடிவுகள் 1 இலிருந்து 50 இன் 1739 வரை