அச்சு முன்காட்சி மூடுக

Showing 2259 results

Archival description
Only top-level descriptions
அச்சு முன்காட்சி View:

சாமுவேல் ஜேம்ஸ் வேலுப்பிள்ளை செல்வநாயகம் சேகரம் 

 • CA UTSC 014
 • Fonds
 • n.d., 1921, 1929-1930, 1933-1937, 1939-1940, 1944-1988

விளங்கியமையையும் இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் நாளாந்த நடவடிக்கைகளையும் இச்சேகரம் பிரதிபலிக்கிறது.

இச்சேகரம் இலங்கையில் 1950 இலிருந்து 1970 வரையான காலப்பகுதியில் இடம்பெற்ற முக்கியமான அரசியல் நிகழ்வுகளை ஆவணப்படுத்துவதோடு இலங்கைத் தமிழர்கள் எதிர்கொண்ட போராட்டங்களுக்கு சாட்சியமாகவும் விளங்குகிறது.

இச்சேகரம் செல்வநாயகம் அவர்களின் குடும்பம், பின்புலம் தொடர்பான ஆவணங்களையும் அவரது துணைவியார் எமிலி கிரேஸ் செல்வநாயகம் சேகரித்த நினைவஞ்சலி ஆவணங்களையும் கொண்டுள்ளது. மூன்று பிரதான வரிசைகளாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ள இச்சேகரம் 1933-1937, 1939-1940, 1944-1988 ஆகிய காலப்பகுதிகளுக்கான ஆவணங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. இவற்றுள் பெருளவிலான ஆவணங்கள் 1960, 1970 காலப்பகுதியைச் சேர்ந்தவை ஆகும்.

தனிப்பட்ட ஆவணங்கள் கடிதத் தொடர்பு, தனிப்பட்ட பொருட்கள், நிதி மற்றும் தேயிலைத் தோட்டத்துடன் தொடர்புடைய ஆவணங்கள், ஏனைய ஆவணங்களை உள்ளடக்கியுள்ளன. தொழில்சார் ஆவணங்கள் அலுவலகக் கோப்புகள், கட்சி ஆவணங்கள், கடிதத் தொடர்பு, ஏனைய ஆவணங்களை உள்ளடக்கியுள்ளன. நினைவஞ்சலி ஆவணங்கள் சுவரொட்டிகள், செய்தித்தாள் துணுக்குகள், நினைவஞ்சலிக் குறிப்பேடு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளன. இச்சேகரம் பின்வருமாறு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது:

 1. தனிப்பட்ட ஆவணங்கள்
  1.1. எஸ். ஜே. வி. செல்வநாயகம் தனிப்பட்ட கடிதத் தொடர்பு
  1.2. எஸ். ஜே. வி. மற்றும் எமிலி கிரேஸ் செல்வநாயகம் கடிதத் தொடர்பு
  1.3. எமிலி கிரேஸ் செல்வநாயகம் கடிதத் தொடர்பு
  1.4. தனிப்பட்ட பொருட்கள்/உடைமைகள்
  1.5. பல்வகை கடிதத் தொடர்பு
  1.6. பல்வகை குடும்ப ஆவணங்கள்
  1.7. நிதி ஆவணங்கள்
 2. தொழில்சார் ஆவணங்கள்
  2.1. தொழில்சார் கோப்புகள்
  2.2. தொழில்சார் கடிதத் தொடர்பு
  2.3. ஆவணங்கள்
  2.4. அச்சிடப்பட்ட ஆவணங்கள்
  2.5. சிலோன் நியூஸ்பேப்பர்ஸ் லிமிட்டட்/ சுதந்திரன்
  2.6. இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி கோப்புகள்
 3. நினைவஞ்சலி ஆவணங்கள்

Chelvanayakam, Samuel James Velupillai

Lawrence Hill Papers

 • Manuscript Collection
 • 1915-2015

Includes extensive material related to published books by Lawrence Hill: Any Known Blood; Some Great Thing; The Book of Negroes/Someone Knows My Name [early titles ‘A Likely Wench’ and ‘Migration’]; Black Berry, Sweet Juice; Women of Vision: the Story of the Canadian Women’s Association; Trials and Triumphs: the Story of African Canadians; The Deserter’s Tale: the Story of an Ordinary Soldier Who Walked Away from the War in Iraq; In 2005, the 90-minute film document that Hill wrote, Seeking Salvation: A History of the Black Church in Canada, Travesty Productions, Toronto (2004), won the American Wilbur Award for best national television documentary; “Rainbow Coalition” for City Suites story and script for a CBC television series which was never produced; shorter pieces; journalism with The Globe and Mail, The Winnipeg Free Press, The Toronto Star and others; feature articles for The Walrus; unpublished work; juvenalia; extensive personal and professional correspondence; personal and professional photographs; extensive family history; works by various family members, including material related to Daniel Grafton Hill III and his work as Ombudsman of Ontario, as first director and later chair of the Ontario Human Rights Commission, founding with his wife Donna Hill the Ontario Black History Society; translations; research and personal notes; mentoring notes from his time at the Humber School for Writers; travel related material, appearances, events, awards and prizes; charitable and philanthropic activities; financial and other material related to the life and work of Lawrence Arthur Hill [inclusive dates of material, 1915-2008]
Selected correspondents include: Paul Quarrington, Jack Veugelers, Ayanna Black, Michael Enright, Robert Fulford, Leander Jones, Adrienne Shadd, Rosemary Sadlier, father Daniel Grafton Hill III, mother Donna Hill, sister Karen Hill, brother Dan Hill, current wife Miranda Hill, current mother-in-law Sandy Hawkins, ex-wife Joanne Savoie, grandmother May Hill; various other family members and friends, Louis Farrakhan, Iris Tupholme, Denise Bukowski Agency, Paul Lovejoy, Austin Clarke, Donald Smith, Alvin Duncan, Alan Borovoy and many others

Hill, Lawrence

Music Library Collection of Faculty Events

 • CA OTUFM 51
 • Collection
 • 1964-present

Collection consists of concerts by faculty members, students, student ensembles, and guest artists, at one of the Faculty of Music theatres (Walter Hall and MacMillan Theatre), and at other University venues.

University of Toronto. Faculty of Music

Charles Whitney Leslie fonds

 • CA ON00357 2117
 • Fonds
 • 1952-[196-]

Consists of sermons, lectures, addresses, correspondence and clippings related to Professor Charles Whitney Leslie's theological concerns, 1952-1960s.

Leslie, Charles Whitney

Eugene Haanel fonds

 • CA ON00357 2126
 • Fonds
 • 1874

Consists of address by Professor Eugene Haanel to Victoria University Physics Class concerning the presentation of some scientific equipment, 1874.

Haanel, Eugene

Francis Louis Barber fonds

 • CA ON00357 2118
 • Fonds
 • 1928

Consists of diary of Francis Louis Barber's Mediterranean Cruise on the SS. Empress of Scotland, 1928.

Barber, Francis Louis

Frederic Newton Gisborne Starr fonds

 • CA ON00357 2127
 • Fonds
 • 1898-1934

Fonds consists of published articles, 1898-1934, and typescripts, [n.d.], written by Dr. Frederic Newton Gisborne Starr on medical subjects; photographs. Also consists of a scrapbook (compiled by unknown) with photographic portraits of Dr. Starr and his wife (Annie Callander MacKay), a copy of the testimonial to Dr. Starr upon his retirement in 1933, tributes to him by friends and students after his death, copies of invitations he received to events at Buckingham Palace, newspaper clippings and articles.

Starr, Frederic Newton Gisborne

Gary Redcliffe fonds

 • CA ON00357 2156
 • Fonds
 • 1986-2006

Consists of records, 1986-2006, relating to courses taught at Emmanuel College; includes syllabi, bibliographies, guidelines for presentations/evaluations, memoranda, essays, notes, correspondence, teaching material and learning exercises.

Redcliffe, Gary Lorne

John A. Irving fonds

 • CA ON00357 2121
 • Fonds
 • 1948–1962

Fonds consists of personal correspondence/subject files of Professor John Irving, 1948–1962.

Irving, John Allan

John Alvin Surerus fonds

 • CA ON00357 2104
 • Fonds
 • 1947-1961

Fonds consists of correspondence, teaching notes and other records, 1947-1948; minutes and other records of the Senate Library Committee, 1955-1961, and Library Expansion Committee, 1957-1958.

Surerus, John Alvin

University of Toronto Electronic Music Studio tape collection

 • CA OTUFM 54
 • Collection
 • 1949-1979, predominant 1959-1979

Collection consists of electronic music compositions created at the University of Toronto Electronic Music Studio (UTEMS) and copies of tapes made at other electronic music studios around the world. The collection includes the two original card-catalogue indices for the tape collection, organized by tape number and by composer.

Among the tapes that originated at UTEMS are compositions by faculty and students from the Faculty of Music, independent composers who were granted access to the studio, and compositions created by visiting artists, scholars, and composers. Composers at UTEMS included Robert Aitken, John Beckwith, Brian Cherney, Gustav Ciamaga, Richard Henninger, David Jaeger, Larry Lake, John Mills-Cockell, James Montgomery, Harvey Olnick, Dennis Patrick, Myron Schaeffer, David Williams, and many others. Composers from other studios include Milton Babbitt, Henk Badings, Luciano Berio, Hugh Le Caine, Douglas Lilburn, Pierre Schaeffer, Karlheinz Stockhausen, and Vladimir Ussachevsky.

In addition to tapes created at UTEMS, the collections includes compositions created at the following studios, listed alphabetically:

University of Toronto. Electronic Music Studio

John James Maclaren fonds

 • CA ON00357 2102
 • Fonds
 • 1884-1890

Consists of correspondence of Justice John James Maclaren concerning University of Toronto federation, 1884-1890.

Maclaren, John James

John Line fonds

 • CA ON00357 2046
 • Fonds
 • 1931-1955

Fonds consists of lecture notes (photocopies, 1976); addresses, 1931, 1955; and published articles.

Line, John

John Potts fonds

 • CA ON00357 2105
 • Fonds
 • 1906-1908

Fonds consists of copies of outgoing letters primarily relating to personal matters; includes copies of letters written by others after Rev. Potts' death, relating to his personal affairs.

Potts, John

John Ratcliffe Grant fonds

 • CA ON00357 2145
 • Fonds
 • 1935-1983, predominantly 1940s and 1950s

Fonds consists of personal papers of John Ratcliffe Grant, 1942-1983, including his doctoral thesis on Ancient Roman History for Harvard University, 1946.

Grant, John Ratcliffe

John Wilson fonds

 • CA ON00357 2130
 • Fonds
 • 1847-1861

Consists of manuscript of address to the alumni (1861); diploma from Trinity College, Dublin (1847); undated lecture notes/sermons of John Wilson.

Wilson, John

Kingsley Joblin fonds

 • CA ON00357 2171
 • Fonds
 • [199–?]–[ca. 2003]

Consists of a photocopy of a manuscript of Kingsley Joblin's memoirs. Joblin reminisces about his student days and teaching career at Victoria University, 1929-2003.

Joblin, Kingsley

Richard Seymour Kelly fonds

 • CA ON00357 2100
 • Fonds
 • 1849

Consists of photocopy of a certificate regarding R.S. Kelly's teaching performance at Victoria College from President Rev. A. McNab, 1849. Also includes photocopy of manuscript titled "A Course of lectures on astronomy", 1851 (oversized).

Kelly, Richard Seymour

Roberta Irwin fonds

 • CA ON00357 2044
 • Fonds
 • 1913–1976

Fonds consists of notes, drafts and final version of biography of John Fletcher McLaughlin, [ca. 1972]; record of McLaughlin family; correspondence re McLaughlin scholarship, 1969-1970; family correspondence, 1913-1976; and photographs.

Irwin, Roberta

Viktor Zuckerkandl index

 • CA OTUFM 62
 • Collection
 • 1927-1994

This collection contains an indexing of selected unpublished materials related to the music theorist and philosopher Viktor Zuckerkandl (1896–1965). Included are descriptions of digitized correspondence, manuscripts, and miscellanea. The three archives that hold the physical media are cross referenced (ONB, Eranos, St. John’s).

Zuckerkandl, Victor

Victoria University (Toronto, Ont.). Artifacts Collection

 • CA ON00357 2188
 • Collection
 • 1832 - 2011

The Artifacts Collection consists of artifacts related to Victoria University and the Vic community. Categories of artifacts are: athletics, pins and medals, awards, jewelry, clothing, buildings, and miscellaneous items.

Geoffrey Payzant and Eduard Hanslick collection

 • CA OTUFM 32
 • Collection
 • 1981-2001 predominant

Collection includes correspondence, notes, typescripts, translations, photocopies of journal articles, and other working papers about Eduard Hanslick. Hanslick was the focus of Payzant's later research, which resulted in two books (published 1986 and 1991), several articles, and various lectures. The fonds consists of the research used in these writings, as well as a typescript manuscript of Payzant's translation of On the musically beautiful: a contribution towards the revision of the aesthetics of music (1986), and copies of his lectures, also titled "On the musically beautiful." The correspondence includes copies of letters between Hanslick and Robert Zimmermann (1824-1898), as well as correspondence between Payzant and other scholars about Hanslick, and correspondence between Payzant and Dietmar Strauß.

Payzant, Geoffrey

Henri Nouwen Collection

 • CA ON00389 C3
 • Collection
 • 2000-present

The Henri Nouwen Collection is comprised of project files and collections of material assembled after Nouwen's death. These include original Nouwen documents such as letters, programs, photos and ephemera collected by those who knew Henri and documents assembled by the Henri Nouwen Society and other organizations charged with the preservation of Nouwen's legacy and remembrance.

Cecil A. Wright fonds

 • UTA 1976
 • Fonds
 • 1920-1967

Fonds consists of records belonging to Cecil A. Wright, law professor and Dean of the Faculty of Law. Includes: correspondence with eminent individuals, politicians,and prime ministers ; notes taken while a student at Harvard Law school; speeches and addresses; reprints of articles; drafts of case studies; labour arbitration cases; and administrative files while he was with Osgoode Hall and the Faculty of Law.

Wright, Cecil Augustus

Joan Treble (Sutton) Straus Papers

 • Manuscript Collection
 • 1939-2015

Contains the papers of Joan Treble (Sutton) Straus including a small amount of material regarding her early life including primary and high school education (1939-1950), as well as at her time at the University of Toronto (1950-1953). Includes material such as photographs and newspaper clippings related to her modeling career and her work as a fashion consultant (1952-1970). The collection covers Sutton Straus’ career as a journalist with the Toronto Telegram (1971), The Toronto Star (1972-1979, 1981-1992) and The Toronto Star (1979-1981, 1992). This includes correspondence from readers, co-workers and well-known politicians, entertainers and dignitaries, as well as photographs of Sutton Straus during the course of her work. The material also includes clippings of her columns, interviews and articles preserved by Sutton Straus, as well as three oversized scrapbooks containing clippings from her time at the Toronto Telegram and The Toronto Sun. The collection also comprises material related to Sutton Straus’ career as an author of six books, and her long-term volunteer work with non-profit and philanthropic organizations in both Canada and the United States. The collection also contains a small amount of personal material related to Sutton Straus including media appearances, speeches, newspaper and magazines articles, invitations and correspondence.

Sutton Straus, Joan Treble

Charles Ritchie Papers

 • Manuscript Collection
 • 1838-2015

Consists of holograph notebooks, correspondence, typescript diary drafts, photographs, other writings and various material

Ritchie, Charles

John Metcalf Papers

 • Manuscript Collection
 • 1981-2018

Metcalf, John

Maureen Scott Harris Papers

 • Manuscript Collection
 • 1943-ongoing

Collection consists of manuscript drafts for Harris' books and writing projects, along with editorial correspondence and material from her role as production manager at London, Ont.-based Brick Books.

Harris, Maureen

David Frank Papers

 • CA OTUTF MS COLL 00131C
 • Manuscript Collection

Includes archival material related to Red Robin Press and the life and work of Mark and Marion Frank. Research files regarding: VANA (Veterans Against Nuclear Arms); Paul Robeson 100th birthday celebration; The Mackenzie-Papineau Battalion; the ‘fallen’ arches of Niagara; historical plaques research; Senior’s activism and other material are included.

Frank, David

Rudyard Fearon Papers

 • Manuscript Collection
 • 1971- ongoing

Includes early poetry Jamaica, 1972-1974; Canada, 1974-1977; ongoing poetry, 1977-present; correspondence; photographs; print and ephemera.

Fearon, Rudyard

Daisy Dotsch Papers

 • CA OTUTF MS COLL 131B
 • Manuscript Collection
 • 1948-1982 (predominately: 1960-1972)

The bulk of the materials related to Daisy Dotsch’s professional life: the running of Vaughan Cooperative Nursery School (particularly after it moved to Vaughan Road in 1950 through Dotsch’s retirement in 1972.), materials related to Dotsch’s teaching and professional development, and materials related to the nursery school organizations she belonged to. This include correspondence, notes, Vaughan School schedules, calendars, fundraising materials, curriculum materials, published materials, photographs, ephemera, and one phonographic audiorecording disc. It also includes a substantial amount of published resources on early childhood education and running nursery schools.

Contains series:

 1. Correspondence, notes, and calendars.
 2. Professional development materials, materials for lectures and courses.
 3. Nursery school organizations.
 4. Periodicals.
 5. Vaughan Cooperative Nursery School (Includes York Township Nursery Schools
  Association).
 6. Vaughan Cooperative Nursery School child observations and reports.
  RESTRICTED
 7. Parent/teacher resources.

Dotsch, Daisy

George Elliott Clarke Papers

 • Manuscript Collection
 • ? - 2017

Includes extensive correspondence including personal, poetic, academic, and political; manuscript drafts; ideas; teaching materials; and files related to the life and work of George Elliott Clarke.

Clarke, George Elliott

Victoria University (Toronto, Ont.). Centre for Renaissance and Reformation Studies Fonds

 • CA ON00357 2064
 • Fonds
 • 1964-2018

Fonds consists of nine series: Annual reports, announcements of activities, programmes, projects, bulletins, 1965-2007; Committee records, 1964-2001; Correspondence/subject files, 1964-2001; Canadian Society for Renaissance Studies, 1974-2018; Toronto Renaissance and Reformation Colloquium, 1967-1999; Renaissance and Reformation, 1964-2000; Records relating to infrastructure, 1976-2005; Records relating to programs, 1971-2010; and Records relating to library collections, 1977-2005

Victoria University (Toronto Ont.). Centre for Renaissance and Reformation Studies

Derek Walcott Papers

 • Manuscript Collection
 • 1980-ongoing

Walcott, Derek

Toronto Gilbert and Sullivan Society Papers

 • Manuscript Collection
 • 1946-2009

Includes photographs, Toronto Gilbert and Sullivan Society documents, 1940s – 2000s, including The Canadian Savoyard and ToRonToRa; miniature set designs; programmes; St. Anne’s productions; ‘pre-history’ from Harbord Collegiate productions, courtesy of Mort Greenberg and other material related to the Toronto Society and to Gilbert and Sullivan, London, including the D’Oyly Carte Company

Toronto Gilbert and Sullivan Society

George Swede Papers

 • Manuscript Collection
 • [197-?]-2012

Comprised of material related to the life and work of Professor and poet George Swede including poetry, haiku, tanka, renka, prose, fiction, editorial, fan mail, personal, Ryerson-related (including RUN program, Chair of Psychology and Justice Studies, teaching and committees), psychology, education, awards, correspondence and other material. Some material by wife and partner Anita Krumins. Specific material for Swede’s popular children’s haiku book Time is Flies; International haiku organizations and events; The Mexican Haiku: origins and current directions by George Swede and Anita Krumins; research material on Mexican haiku poets and poetry; Global Haiku anthology of world haiku poets; extensive haiku and haiku-related publications and appearances, both Canadian and international; drafts, notes and research ideas for various short stories for children and adults; The Case of the Moonlit Golddust, ‘The Cliff’, ‘Fractals’, novel drafts, ‘The Pain-Giver’, ‘To See Again The Stars’/‘Nev’; PhD material; ‘Magic Eyes’ young adult novel draft; children’s short stories; complete appearances in print publications; books reviewed; submissions; fan mail; early family photographs; unpublished haiku drafts; awards and other material related to the life and work of George Swede.

Select correspondents include: Pier Giorgio Di Cicco, Al Purdy, Ted Plantos, Douglas Lochhead, Francis Sparshott, Marshall Hryciuk, Bill Bissett, Susan Ioannou, b.p. Nichol, Robert Kroetsch, Joe Blades, jw curry, Bill Keith, Patsy Aldana.

Swede, George

Craig Stephenson Papers

 • Manuscript Collection
 • 1973-2016

Manuscripts, proofs, correspondence, writing for academic journals, teaching files and other material related to his life and work as a Jungian analyst and psychotherapist.

Stephenson, Craig E.

Raymond Souster Papers

 • Manuscript Collection
 • 1943-2012

Correspondence; drafts of poems; typescripts and proofs of books of poems; drafts and typescripts for published and unpublished novels.

Includes correspondence 2000s (not extensive), drafts and edited proofs for : Rags, Bones and Bottles; Easy Does It; Never Counting the Cost; Captain Scott of the Antarctic; A Little of Everything; On the Way to the River; last holograph notebooks written with CNIB writing guide, notebooks with last poems dictated by Raymond Souster to Donna Dunlop; appearances and ephemera related to the life and work of Raymond Souster. A few computer and audio discs included.

Souster, Raymond

Lawrence Sherk Papers

 • Manuscript Collection
 • 1997-2016

Includes early correspondence, travel, European horticultural materials, materials, photographic slides, and drafts of his book: 150 Years of Canadian Beer Labels (2016).

Sherk, Lawrence C.

Victoria College (Cobourg, Ont.). Literary Societies Collection

 • CA ON00357 2089
 • Collection
 • 1846-1852

Consists of a small number of constitutions, by-laws and minutes from the following societies: Calliopean Association, 1846; Fraternitas, 1847-1849; Polyhymnia, 1849-1850; and Philo-Rhetorician, 1850-1852. File level description has not been completed.

Victoria College (Cobourg, Ont.). Literary Societies

Jack Shapiro Papers

 • CA OTUTF MS COLL 00642
 • Manuscript Collection
 • 1984-1985

Includes correspondence, minutes, reports, memoranda and other material related to the Board of Directors and Shareholders of McClelland and Stewart, 1984-1985, specifically to the involvement of Jack Shapiro.

Shapiro, Jack

Victoria Historical Collection

 • CA ON00357 2173
 • Collection
 • 1829–1981

Collection consists of various material relating to the history of Victoria University/College, which was previously unaccessioned, for which provenance could not be ascertained. This material was gathered together in this general historical collection, and is organized by general topics: General historical material, 1929-1941; The University Question and Federation, 1845-1927; Legislation, 1841-1981; University administration, 1836-1923; Finances, fundraising and property, 1842-1929; Collections management, 1844-1942; Committees, 1890-1904; Students, faculty and academic matters, 1843-1968; Articles, lectures and poetry, 1863-1928; Records of the Educational Society and Brantford District College Convention, 1869-1899; Correspondence, 1836-1935; and Illuminated manuscripts and documents, 1892-1951.

Victoria University (Toronto, Ont.). Student Organization Records Collection

 • CA ON00357 2014
 • Collection
 • 1887-1976

Consists of the records of various student clubs and organizations including the Y.W.C.A., the Women's Athletic Association, the Cricket Club, the Varsity Christian Fellowship, Liberal Arts Club, Le Club Française, Literacy and Mutual Improvement Society, the Football Club, Bible Study Committee, the Social Caput, Orchestra, Classic Club, Chaplain's Council, Victoria Church Students Union, Contemporary Club and the Barefoot Club.

Records include constitutions, meeting minutes, correspondence, financial records, membership lists, newsletters, etc.

Victoria University (Toronto, Ont.). Student Collection

 • CA ON00357 2190
 • Collection
 • 1859-2010

This collection contains various personal records donated by students, alumni, and their families. Most of these materials focus on the individuals' experiences as students, but some records also detail experiences during various wars and life after graduation. The records include correspondence, photographs, scrapbooks, ephemera, and more.

Robert Arnold Russel Papers

 • CA OTUTF MS COLL 00190C
 • Manuscript Collection
 • [185-]-2011 (predominately: 1949-2011)

Contains the personal and professional records of Robert Arnold Russel. This includes photographs of Russel and his family, information regarding his early life including schooling and university, family tree information and identifying documents such as baptism records and passports. The collection contains a comprehensive collection of Russel’s diaries and daytimers spanning from 1949 to his death in 2011. Professional records include materials pertaining to his early career in theatre, film and broadcasting, during the course of which he resided in France, England and Montreal. His career as an information professional and futurist is recorded extensively including his penning of the term “intersex” and “cybersex” in 1967 and his interview with Marshall McLuhan in 1962. As a futurist, Russel’s operated several businesses, most specifically, Orba Information (also called Orbafilm and Orba Inc), which operated between 1967 and 1993, which is archived in great detail, a smaller amount of information on later businesses including Rapid Response Inc., Toronto, Institute for Research on Public Policy and The Consortium for National Development is also available. Collection also contains drafts, proposals, budgets and storyboards surrounding Russel’s personal creative writing, including The Spark, a proposed television program and I am Haida, a proposed CD-ROM and game on Haida culture, and novels – The Petrans and Clone.

Contains series:
Series 1: Personal Papers
Series 2: Theatre
Series 3: Career as a futurist and information professional
Series 4: Writing
Series 5: Audio and video cassettes

Russel, Robert Arnold

Rekai donation of Ferenc Molnar and Lili Darvas Papers

 • CA OTUTF MS COLL 00693
 • Manuscript Collection
 • 1947-1957

Includes correspondence and other print material related to Hungarian-American playwright and novelist Ferenc Molnar (1878-1952) and his legal wife, the actress Lili Darvas (1902-1974), with some letters addressed to Kati Rekai (1921-2010). Rekai’s aunt, Wanda Bartha, was Molnar’s private secretary, literary advisor and soul mate who died prematurely at the age of 38, and was also best friends with Darvas. Most material is in Hungarian. Molnar wrote Companion in Exile (1950) to honour the memory of his life with Wanda Bartha. Also includes a variety of material related to Kati Rekai, including a typescript account by Dr. John Rekai of the Rekai family’s experience emigrating to Canada in 1950, print items and some correspondence.

Molnar, Ferenc

Robert Priest Papers

 • Manuscript Collection
 • 1964-2017

Includes several drafts of published and unpublished poems, lyrics, short stories and novels from the author’s youth to 2010; mockups and original artwork for books; correspondence (in particular, letters exchanged between RP and members of The League of Canadian Poets, 1980-1999); pamphlets and magazines by other poets and writers; promotional material for poetry and music events held in the greater Toronto area. Also contains manuscript drafts for his children’s book series Spell Crossed including The Paper Sword (2014), Second Kiss (2015) and Missing Piece (2016); drafts of poetry, song lyrics and articles; professional files; correspondence, and other files relating to his life and work.

Priest, Robert

Thoreau MacDonald Papers

 • Manuscript Collection
 • 1900-1984

The collection consists of papers pertaining to MacDonald, including original drawings and designs, along with correspondence and biographical material. These papers also include notes and drafts by Margaret E. Edison which she collected during the course of her research for her book, Thoreau MacDonald: A Catalogue of Design and Illustration (1973). A second accession includes more of MacDonald's original drawings and designs, notebooks and diaries, a small amount of correspondence, photographs and some printed materials.

MacDonald, Thoreau

முடிவுகள் 1 இலிருந்து 50 இன் 2259 வரை