Fonds 2004.001 - Kessler-Colero

அடையாளப் பரப்பு

உசாத்துணைக் குறி

CA ON00349 2004.001

தலைப்பு

Kessler-Colero

திகதி

  • 1975-2002 (Creation)

விவரிப்பு மட்டம்

Fonds

அளவும் ஊடகமும்

5.81 m of textual records

8,756 audio recordings
1 reel : full coat magnetic soundtrack ; 35mm
33 open reels : 2 in. ; audio
74 open reels : 1 in. ; audio
390 open reels : ½ in. ; audio
4,045 open reels : ¼ in. ; audio
1,928 audio cassettes
2,255 audio cassettes : DAT
30 audio cassettes : DA88/DA113

1586 video recordings
67 open reels : 1in. ; video
54 video cassettes : Betacam
1,112 video cassettes : ¾ in.
268 video cassettes : VHS
17 video cassettes : 8mm
66 optical discs : CD ; video
2 LPs

5 cinefilms
· 5 rolls 16mm cinefilm (col.)

6 electronic materials
· 1 data cartridge (bearing textual records)
· 5 Jaz cartridges (bearing textual records)

சூழமைவுப் பரப்பு

ஆக்கியவரின் பெயர்

(1975-2002)

நிர்வாக வரலாறு

Syd Kessler and Jody Colero operated a number of commercial studios from the 1970s to 2000. Hamilton born Syd Kessler began working in media in 1966 when he was hired by Chuck Blore Creative Services, a Los Angeles-based radio production company. Over the next five years, Kessler learned his way around a recording studio while also freelance writing for the prime time comedy show, Laugh-In. Returning to Toronto in 1971, Kessler obtained work writing for television shows such as Wayne and Schuster and began working on commercials with noted jingle writer and film composer Ben McPeek. Kessler joined the Cockfield Brown Advertising Agency in 1973; it was here that he met Cubby Marcus, who would become his mentor.

By 1975, Kessler had started his own company, WAMO (Words and Music Organization), which then became Kessler, Morrison, Meteskey and Giacomelli Inc. Three years later, he founded Kessler Productions (later Kessler Music Corp.), which over the next several years became the largest jingle company in Canada. In 1981, Kessler acquired Berryman Studios and Sounds Interchange and formed the Air Company and Creative Interchange. These two companies dominated the advertising business in Canada for nearly a decade, with Kessler co-writing, producing and/or directing commercials for major companies including Coca-Cola, Esso, Air Canada, McDonald’s and others. In 1988, John Labatt Ltd. merged with Kessler Music Corp, thereby forming a new entity called Supercorp. Five of Kessler’s competitors came under the Supercorp umbrella; one of these, Einstein Brothers, included Jody Colero.

Following a change in direction in 1994, Kessler sold his shares in Supercorp and started a new company called The Kessler Group. In 1997, Kessler became co-director of KPMG e-commerce practice. He retired in 2000, and published a book (called The Perfect System) in 2005, and currently lives in Toronto.

Jody Colero began his professional career in 1977, working as an engineer at Thunder Sound. He subsequently worked in A & R, signing notable Canadian pop and rock artists such as Teenage Head, Harlequin and David Bendeath while helping to develop a number of successful Canadian songwriters like Mary Margaret O’Hara and Tim Thorney. Colero also worked with such notable Canadian acts as Dr. Music and Craig Russell. In 1985, Colero formed Einstein Brothers Music Inc. with two partners that he subsequently bought out. The company was acquired by Kessler’s Supercorp in 1992. Shortly afterwards, Colero created the Einstein Brothers Record label, which enjoyed some success with Cassandra Vassik and Charlie Major. Einstein Brothers Inc. was acquired by Supercorp in 1992 and, after its dissolution, Colero became the sole owner of the company that he once co-owned. After a brief sabbatical at the end of 2001, Colero returned to the advertising business with a new company called Silent Joe. He continues to create musical products for all media.

In addition to their advertising work, both Kessler and Colero served as executive producers or worked ‘hands on’ on commercial recordings by Bob and Doug MacKenzie, Rick Moranis and Mary Margaret O’Hara, among others. Kessler and Colero’s work has been well-regarded within the advertising, music and broadcasting communities, and they have earned countless awards: AMPAC (Advertising Music Producers Association of Canada), Andys (Advertising Club of New York), Bessies, Canadian Radio Commercial Awards, Canadian TV Commercials Festival, CLIOs (International Broadcasting Awards), International Film & TV Festival awards, Toronto Art Directors Club Awards, and others.

ஆவண வரலாறு

Immediate source of acquisition or transfer

உள்ளடக்கம், கட்டமைவுப் பரப்பு?

நோக்கமும் உள்ளடக்கமும்

This fonds is divided into 4 series according to format. These are: Textual Material, Audio Material, Video Material and Cinefilms.
The first series, Textual Material, includes sheet music, diaries, contracts, correspondence, and a number of production-related records. This series also includes legal documents pertaining to performance arrangements, royalty statements, expenditures on various projects, arrangements with musicians, and press clippings.
The second series, Audio Material, consists of tapes of many of Kessler’s productions (these tapes include originals, masters, dubs, premixes, and final mixes).
The third series, Video Material, includes a large range of productions in which Kessler has been involved. Virtually every television advertisement on which he has worked is represented here, often in a high-quality format. Perhaps most remarkable are the more than 1,000 ¾-in. tapes featuring numerous well-known Canadian and international performers (John Candy, Colm Feore, Paul Gross, Dinah Christie, Dan Hill, Moe Koffman and others).
The fourth series, Cinefilms, consists of 4 16mm film featuring special projects for the Progressive Conservative Party.

Clients/Products that Kessler and Colero have promoted include:

a. Government

Bahamas Tourism
Barbados Tourism Board
Bermuda Tourism
Canada – Canada Post Corporation
Canada – CBC
Canada – Department of Health & Welfare
Canada – Department of Tourism
Canada – Environment Canada
Canada-Export Development Corporation
Canada – Ministry of State for Youth
Canada – RRSP Bonds
Canada – Statistics Canada
Canada – Transport Canada
City of Toronto
Israel Bonds
Israel Tourism
L.C.B.O.
Lottario
Metro Toronto Zoo
Ontario Film Development Corporation
Ontario GO Transit
Ontario Ministry of Attorney General
Ontario Ministry of Culture, Tourism & Recreation
Ontario – Ministry of Health & Long term Care
Ontario Ministry of Transportation
Ontario Hydro
Ontario Tourism
P.E.I. Tourism
Royal Ontario Museum
SaskTel
Saskatchewan Tourism
Toronto Harbourfront
Toronto Hydro
Toronto Metro Zoo
Travel Manitoba
TVO
b. Political

Liberal Party of Canada
Progressive Conservative Party (Ontario)
Progressive Conservative Party (Saskatchewan)
c. Commercial

Accura
Adidas
AGF Mutual Funds
Agfa
Air Canada
Air Ontario
Akamai
Alias Wavefront
Allegra
Alliance Communications
Alliance To Save Energy
Allstate Insurance
Altamira
AMC Jeep
A&M Records
American Express
Ameritech
Amstell
Apollo Shoes
Aspen Cleaners
Astral Photo
Arctic Cat
Arctic Power
Arm & Hammer
Association of American Railroads
AT&T
Atlantis Films
Ault Foods
Aurora Imports
Avadex
Avery Labels
Bacardi
Bahai World Conference
Bailey’s Irish Cream
Banana Boat
Bank of Bermuda
Bank of Canada
Bank of Montreal
Bank of Nova Scotia
Baskin Robbins
The Bay
BC Tel
Beatrice Dairies
Beaver Lumber
Becel
Beef Information Centre
Beepwear
Bell Canada
Benson & Hedges
B.F. Goodrich
Bick’s Pickles
Bimini Clothing
Bi-Way
Black & Decker
Black’s Camera
Blockbuster Video
Blue Cross
BMG Music
BMW
Body Shop
Bovril
Braun
Brewers of Canada
Brewers Ontario
Breyers Ice Cream
Bridgestone
Brita
Brunswick Sardines
Buckley’s
Burger King
Business Depot
Cadbury
Cadet Cleaners
Cadillac Fairview
Calona Wines
Campbell’s Soup
Calgary Sun
Canada 125
Canada Committee (Referendum)
Canada Dry
Canada Games
Canada Investment & Savings
Canada’s Wonderland
Canada Savings Bonds
Canadian Aboriginal Awards
Canadian Advertising Foundation
Canadian Airlines
Canadian Cancer Society
Canadian Country Music Association
Canadian Gas Association
Canadian Imperial Bank of Commerce
Canadian National Exhibition
Canadian National Railways
Canadian Pacific Railways/Hotels
Canadian Stage Company
Canadian Tire
Canon
CanTel
Captain Highliner
Cara Foods
Carling O’Keefe
Carlsberg Beer
Casino Windsor
Catelli
Centra Gas
CFCF
CFGM
CFTR
Chestnut Hill Homes
Children’s Network
Christie Brown
Chrysler
CHUM-FM
Church’s Chicken
C.I.L.
Cineplex Odeon
CISS-FM
CJCL
CJEZ
CKFM
ClaricaClub Med
Club Monaco
Coca Cola
Coffee Council of Canada
Colgate-Palmolive
Compaq Computers
Compucare
Consumers Distributing
Consumers Gas
Coors
Corus Radio
Country Style Donuts
Cover Girl
Crayola
Crisco
CTV
Dad’s Cookies
Deerhurst Inn
Del Monte
Delta Faucet
Delta Radio Network
Dempsters
Den For Men
Dimetapp
Direct Trust
Discovery Channel
Dow Chemical
Dr. Ballards
Dr. Pepper
Duncan Hines
Dunlop Tires
Dupont
Duracell
Durex
Easter Seal Society
Eastside Mario’s
Eatons
Eaton Centre
Enbridge
Enterprise Car Rental
Elan Entertainment
Epitome Pictures
Eversoft Skin Care
Excel
Exploracom
Famous People Players
Fantastik
Fashion Shoe Company
Financial Times
Firestone
First Seneca Bank
Fleecy
Fleischman’s
Ford
Fram Oil Filters
Frigidaire
Friskies Pet Foods
FTD (flowers)
Fuji
Fun City
FX Corporation
Gatorade
Gaviscon
General Electric
General Mills
General Motors
GEO
Girl Guides
Golden Bank of Colorado
Good Humour
Goodyear
Grand & Toy
Green Giant
Granada
Guardian Drugs
Guinness Breweries
GWG
H&R Block
Haagen Dazs
Hakim Optical
Hamilton Tiger Cats
Hamilton Spectator
Harvey’s
Heineken Beer
Heintz
Hershey Canada
Hewlett Packard
Hilton hotels
Hires Root Beer
Hismanol
HMV Records
Hockey Hall of Fame
Hogg Radio
Holt Renfrew
Hollywood Cigarettes
Home Furniture
Home Hardware
Homemade Theatre
Honda Canada
Hospital for Sick Children
Hostess/FritoLay
HQ Warehouse
IBM Canada
IDA
Ikea
Imax
Imodium
Imperial Margarine
Imperial Oil
Inglis
Interac
International Clothiers
Irving Oil
Ivory Soap
Jack Fraser
Jacuzzi Centre
Japan Camera
Jello
Jim Beam
John Labatt Ltd.
Johnson & Johnson
Kawasaki
The Keg
Keith’s Beer
Kellog’s
Kentucky Fried Chicken
KIA Canada
Kinder Surprise
Kinney Shoes
Kimberly Clark
Knorr Foods
Kodak
KoolAid
Kraft
Krazy Glue
Lactaid
Lady Footlocker
Laura Secord
Lean Cuisine
Leon’s
Levi Strauss
Lexus
LG Electronics
Life Network
Lifesavers
Lillehammer Sales
Lime-Away
Lipton Soup
Liz Claiborne
Loblaws
Lotto 649
Lowenbrau
Maalox
Macy’s
Maclean Hunter
Macs (Silcorp)
Mad Films
MADD (Mothers Against Drunk Drivers)
Marineland
Marketplace Bank
Mary Brown Fried Chicken
Mastercraft
Mattel
Maxair
Maxwell House
Mazda
McCain Foods
McDonalds
Mennon
Mercedes Benz
Metro Grocers
Metropolitan Life
Michelin
Microsoft
Milk Marketing Board
Miller High Life
Minute Maid
Molson Breweries
Monsanto
Moosehead Ale
Mother’s Pizza
Mr. Submarine
Much Music
NASCAR Racing
National Basketball Association
National Post
National Sea Products
National Ski Industries Association
Neilson
Nestle Foods
Neo Citran
Neutrogena
The New VR (broadcaster)
Nicoderm
Nike
Nintendo
Nissan
Nivea
Nogales Productions
Nokia
Northbound Leather
North Toronto Cellular
Northwest Tel
Northwest Territories Airlines
Novahistex
Novartis
Noxema
Nutrigrain
NYCE
Omni Clothing
Old El Paso
Ontario Canada Day Committee
Ontario Dental Association
Ontario Jockey Club
Ontario Lottery Corporation
Ontario Medical Association
Ontario Place
Ontario Teachers Federation
Ontario Wine Council
Oreo Cookies
Oxydol
Panasonic
Parmalat
Pasta Pals
Pat & Mario’s
Peerless Carpets
Penzoil
People’s Jewellers
Pepperidge Farms
Pepsi
Pharma Plus
Pharmasave
PharMor
Pilsbury
PineSol
Pizza Hut
Pizza Nova
Playdium
Playtex
Polident
Pontiac
Post Cereals
Power Brokers International Inc.
President’s Choice Foods
Prime Restaurants
Printing House
Proctor & Gamble
Proctor Silex
Purolater Courier
Quaker Oats
Quality Records
Raid
Radenska Sparkling Water
Radio Bureau of Canada
RCA
Ralston Purina
Randy River
Reactine
Readers Digest
Red Leaf
Red Lobster
Red Rose Tea
Regency Furs
Reveen the Impossiblist
Reynolds Tobacco
Rideau Centre
Robaxacet
Robin Hood Flour
Rogers
Rolling Rock
Roots
Rowntree
Royal Bank
Royal Lepage
Rubbermaid
Salvation Army
Sanka
Saturn Cars
Schneiders Meats
Scudder Mutual Funds
Seagrams
Sears
Second City
Second Cup
Seven Up
Shaw Cable/Communications
Shaw Festival
Shell Oil
The Shoe Co.
Shoppers Drug Mart
Shopping Channel
Short Film Festival
Showcase Network
Skydome
Sleemans
Sobeys
Sony
Speedy Mufflers/Autoglass
Spumonte Bambino
Square One (Mississauga)
St. Elizabeth Health Centre
St. John Ambulance
St. Joseph Health Centre
Steeler Beer
Stelco
Stouffer’s Foods
Subaru
Sudafed
Sunkist
SunLife
Sunoco
Suzy Shier
Swatch
Swissair
Swiss Chalet
Taco Bell
Tampax
Telus
Tempo Topaz
Tetley Tea
Thrifty’s
Tide
Tilden
Tim Horton’s
Tip Top Tailers
Tischer Auto
Toronto Argonauts
Toronto Blue Jays
Toronto Dominion Bank
Toronto Raptors
Toronto Sun
Toshiba
Toyota
Toys R Us
TransAlta Utilities
Trimark
TSN
Tsuburaya Productions
Turtles
Tylenol
Uncle Ben’s Rice
UNICEF
United Parcel Service
United Way
Unitel
Universal Studios
University of Toronto
University Hospitals of Cleveland
University of Western Ontario (R. Ivey School)
Upper Canada Brewing
Vaseline
Vickers & Benson
Vicks
VISA
WalMart
Wardair
Warner Bros.
Warner Lambert
Wendy’s
W.H. Smith
Windex
Winners
Wintario
Woolco
Wonderbread
Woodie’s (U.S. department store)
World Wildlife Fund
Wrigleys
Xerox
Yamaha
Yellow Pages
Young People’s Theatre
YMCA
YTV
YukYuks
Zellers
d. Long Format Audio Design

“The Raven’s Cry” – television program 1986
“Johnny Monaco’s Mystery Club” – television program 1986
“Dynaman” – television special” 1988
“Life: The Program” CBC television series 1990-1992
“Hello Mrs. Cherrywinkle” Owl Communications television series 1996
“Due South” Alliance Communications television series 1993-1995
“Eerie Indiana” Power Pictures television series 1996-1998
“Liberty Street” CBC television series 1994-1995
“Shadows of War” television series 1990-1993
“Heart of Courage” Sony/AXN television series 1992
“Theodore Tugboat” television series 1994-1995
“Broken Lullaby” CBS television series 1994
“Another Woman” CBS television series 1994
“Goosebumps” Protocol Productions television series 1995
“Kabbalah” documentary & album 1992
e. PSAs

Aids Walk
Alzheimers
Assaulted Women’s Hotline
Bereaved Families of Ontario
Canada Day
Canada Reads
Concerned Children’s Advertisers
Hot Docs Film Festival
Kid’s Help Phone
Ontario Games for the Disabled
Parkinson’s
Trees Canada
f. Studio Musical Recordings/Demos (apart from advertising)

Alta Moda 1990
Michael Burgess (of “Phantom of the Opera”) 1995
Doug Cameron 1988
Placido Domingo/Ofra Harnoy/London Philharmonic/Doug Riley n.d.
Neil Donell (a.k.a. Don Neilson) 1992
Dr. Music/Motherlode 1990
Earl Haig Choir 1992
Gregory Hoskins (of the Stick People) 1988
Jack Lenz 2001
Eugene Levy/Rick Moranis (for their album Wanker’s Guide to Canada) 1985
Lisa Lougheed [1992]
Dan McVicker n.d.
Rick Moranis (for his unreleased LP) 1988
Nancy Nash [1992]
Mary Margaret O’Hara 1989, 1990, 1991
Doug Riley/Dr. Music 1983, 1988, 1992
Craig Russell (for his album “Outrageous”) 1987
Sharon, Lois & Bram n.d.
Speed Kings n.d.
Lorienne Swales 1996
Tim Thorney 1992, 1993
Tim Tickner n.d.
Cassandra Vasik 1992

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

No further accruals expected.

System of arrangement

அணுக்கம், பயன் பரப்பு நிபந்தனைகள்?

அணுக்க ஆளுகை நிபந்தனைகள்?

Preservation concerns may limit access, consult archivist.

Conditions governing reproduction

Media Commons does not own copyright of collection materials. Consult rights holder for reproduction(s).

Language of material

  • ஆங்கிலம்

Script of material

Language and script notes

இயற்பியல் சிறப்பியல்புகளும் தொழில்நுட்பத் தேவைகளும்

Finding aids

Contact archivist for further finding aid information.

தொடர்புடைய பொருட் பரப்பு

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

தொடர்புடைய விவரணங்கள்

குறிப்புகள் பரப்பு

மாற்று அடையாளம்காட்டிகள்/ இனங்காணி?

அணுக்க நுழைவாயில்கள்/ அணுகுமுனைகள்?

பொருட்துறை அணுக்க நுழைவாயில்கள்

இட அணுக்க நுழைவாயில்கள்

பெயர் அணுக்க நுழைவாயில்கள்

வகைமை அணுக்க நுழைவாயில்கள்?

கட்டுப்பாட்டுப் பரப்பின் விவரிப்பு

விவரிப்பு அடையாளம்காட்டி

2004.001

நிறுவன அடையாளம்காட்டி

University of Toronto Media Commons

Rules and/or conventions used

Dates of creation revision deletion

மொழிகள்

  • ஆங்கிலம்

வரிவடிவங்கள்

மூலங்கள்

Accession area

தொடர்புடைய பொருட்துறைகள்

தொடர்புடைய நபர்களும் நிறுவனங்களும்

தொடர்புடைய வகைமைகள்

தொடர்புடைய இடங்கள்