Fonds 2042 - Nathanael Burwash fonds

தலைப்பும் அறிக்கை பொறுப்புப் பரப்பும்

Title proper

Nathanael Burwash fonds

பொதுப் பொருட் பெயர்/ பெயர்க்குறிப்பு?

Parallel title

Other title information

Title statements of responsibility

தலைப்பு குறிப்புகள்

  • Source of title proper: Title based on the contents of the fonds.

விவரிப்பு மட்டம்

Fonds

சேமகம்?

உசாத்துணைக் குறி

CA ON00357 2042

பதிப்பு பரப்பு

Edition statement

Edition statement of responsibility

Class of material specific details area

Statement of scale (cartographic)

Statement of projection (cartographic)

Statement of coordinates (cartographic)

Statement of scale (architectural)

Issuing jurisdiction and denomination (philatelic)

ஆக்கப் பரப்பு திகதிகள்

திகதி

  • 1845-1927; predominant 1865-1915 (Creation)

இயல் விவரப் பரப்பு

Physical description

4.34 m of textual records

வெளியீட்டாளர் தொகுதிப் பரப்பு?

Title proper of publisher's series

Parallel titles of publisher's series

Other title information of publisher's series

Statement of responsibility relating to publisher's series

Numbering within publisher's series

Note on publisher's series

ஆவண விவரிப்பு பரப்பு

ஆக்கியவரின் பெயர்

(1839-1918)

வாழ்க்கை வரலாற்று வரலாறு?

Nathanael Burwash was born in St. Andrews, Quebec, in 1839 and entered Victoria College, Cobourg as a prepatory student in 1852, graduating in 1859 after an interruption to allow his younger brother the funds to enrol. He was ordained in 1864 and continued his education at Yale (Science) and Garrett Biblical Institute of Evanston, Illinois (Theology) and received his M.A. from Victoria in 1866. Burwash began his teaching career at Victoria, lecturing in the natural sciences and in 1871 began teaching theology as well as science courses – two years later he was appointed Dean of the new Faculty of Theology and in 1877 helped set up the Theological Union of Victoria, an organization designed as a postgraduate extension of theological study. In 1887, Burwash was named Chancellor and President – he held these positions until 1913, and continued to teach doctrinal history until his death in 1918.

பாதுகாவல் வரலாறு?

நோக்கமும் உள்ளடக்கமும்

In his capacities as a minister, teacher and administrator, Nathanael Burwash exerted tremendous influence on both the course of the Methodist Church in Canada and the development of the educational system in Ontario for over half a century. In view of this dual role, Burwash's papers are of cardinal interest to religious and educational historians; nevertheless, they also contain valuable insights into the political, social and economic conditions in Canada between 1860 and the end of the First World War. The collection held by the Archives includes a large selection of Burwash's correspondence, diaries, sermons, addresses, essays, lectures, manuscripts, and biographical material.

Burwash's correspondence has been organized chronologically and thematically. The bulk of the material has been classified as general correspondence, but, where the volume or importance of correspondence on a particular subject warranted, a separate file was created. When ever possible, Burwash's replies were placed with the letters in response to which they were written. The major portion of the correspondence relates to the administration of Victoria College: included are letters from students seeking advice, requests for academic recommendations and honourary degrees, applications for staff openings and salary increases, questions concerning curriculum and examinations and debates over the relationship between the university and the government. The close ties between Victoria and other Methodist institutions such as Albert College, Columbian Methodist College and Wesley College in Winnipeg are clearly illustrated. Information concerning the university's financial arrangements and endowments has largely been segregated, but the researcher should also scan the general correspondence and the Massey family correspondence for a more complete picture. The family correspondence provides insights into Burwash's private opinions and reflects many values of Canadian family life. Although there are occasional questions regarding spiritual matters, the problems of training young men for the ministry or mission work, there are not as many as might be expected from the nature of Burwash's involvements. The bulk of the religious correspondence deals with the issue of Higher Criticism (particularly the Workman and Jackson controversies). Because Burwash was generally perceived to be a moderate liberal in theological matters, he received solicitations for support from both conservatives and radicals within the Methodist Church.

Although a number of the diaries are little more than listings of appointments and meetings, others are detailed accounts of Burwash's daily activities as a young preacher and professor and outline the nature of his spiritual concerns. The division of the remainder of the material into sermons, addresses, lectures, articles, essays, and manuscripts was often difficult and, of necessity, occasionally arbitrary. Within each category, the material was arranged chronologically. Generally, any piece containing a text (unless a title indicated otherwise) was classified as a sermon; pieces addressed to an audience (usually without a text) were labelled as addresses or lectures. The lecture notes contain examples of Burwash's work both as a student and as a teacher. Compositions which seem to have been written strictly for publication rather than for an audience were considered to be essays, articles, or manuscripts. The collection includes the complete manuscript for A Manual of Christian Theology in the Inductive Method and the manuscript and several drafts of The History of Victoria College.

Burwash's writings reflect an emphasis on the inner spiritual life of the individual and the importance of such Wesleyan traditions as Christian perfection. His work was an interesting example of a nineteenth century struggle to reconcile spiritual and scientific truths, although like most Methodists he was confident that all modes of truth were ultimately harmonious. Burwash's articulation of Wesleyan doctrine was designed to separate superficial and fundamental concepts in order to prepare a doctrinal basis for church union. The biographical and autobiographical material,initially prepared by Burwash and subsequently by his eldest son Edward,is incomplete in that it deals only with the period of Burwash's life prior to the 1890's. However, it contains interesting information on the nature of the educational system in Ontario, the lifestyle of a young preacher in both rural and urban stations, and the problems facing Victoria College immediately prior to federation.

The fonds is arranged in five series: Correspondence, 1965-1925; Diaries and journal, 1859-1914; Writing, 1860-1917; Notes and manuscripts, 1862-1923; and Records, 1863-1927.

குறிப்புகள் பரப்பு

இயல்/ புற நிலைமை

Immediate source of acquisition

Gift
1992.002V - re-accessioned from United Church of Canada Archives, origins unknown.
2013.03V - from R.W. Burwash.
Transfer
1993.171V - from minute books of Victoria College/University Faculty, origins unknown.

Arrangement

Language of material

Script of material

Location of originals

Availability of other formats

Some correspondence in series 1 has been microfilmed and scanned into PDF. See series 1 description for links and details.

Restrictions on access

Terms governing use, reproduction, and publication

Finding aids

உதவு கருவி தோற்றுவிக்கப்பட்டது

Associated materials

Accruals

No further accruals are anticipated.

General note

See also Fonds 2021 (President's Office fonds), especially series 1, subseries 1 (General correspondence of Nathanael Burwash)

General note

See also Fonds 2045 (Margaret Burwash)

மாற்று அடையாளம்காட்டிகள்/ இனங்காணி?

Category

Administrators / Faculty personal papers

தகுதர எண் பரப்பு

Standard number

பொருட்துறை அணுக்க நுழைவாயில்கள்

இட அணுக்க நுழைவாயில்கள்

பெயர் அணுக்க நுழைவாயில்கள்

வகைமை அணுக்க நுழைவாயில்கள்?

Description record identifier

நிறுவன அடையாளம்காட்டி

விதிகளும் மரபுநெறிகளும்

Language of description

Script of description

மூலங்கள்

Accession area

தொடர்புடைய பொருட்துறைகள்

தொடர்புடைய நபர்களும் நிறுவனங்களும்

தொடர்புடைய இடங்கள்

தொடர்புடைய வகைமைகள்